Duben 2016

28. dubna

* Místopředseda Lubomír Francl a místopředsedkyně Ivana Břeňková se zúčastnili pietního aktu k Mezinárodnímu vzpomínkovému dni obětí pracovních úrazů či nemocí z povolání a na zraněné při práci, který uspořádala ČMKOS.

* V Praze se konalo mimořádné jednání dozorčí rady OS.

 

27. dubna

* Místopředsedkyně Ivana Břeňková se zúčastnila jako zástupce veřejnosti jednání Senátu, který měl na programu novelu zákona o potravinách, předloženou Ministerstvem zdravotnictví a schválenou Poslaneckou sněmovnou. Senát návrh novely schválil ve znění předloženém PSP ČR, tedy se zachováním kompetencí hygienické služby.

* V budově ČMKOS se uskutečnila předporada k jednání tripartity, které se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V Poslanecké sněmovně jednal o situaci v sociálních službách výbor pro sociální politiku. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková opět upozornila poslance na nutnost dofinancování zdravotní péče v sociálních službách a na potřebu zvýšit dotace pro poskytovatele, a tím umožnit zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců. Žitníková znovu připomněla poslancům, že personální situace je i zde složitá a že za nízké platy a mzdy nelze zaměstnance dlouhodobě udržet.

 

26. dubna

* Krajská rada OSZSP ČR Ústeckého kraje vyzvala představitele kraje k jednání o postavení Zdravotního ústavu Ústí nad Labem. Společně s odbory se jednání zúčastnili zástupci zaměstnavatele. Schůzka měla konstruktivní závěr ke spolupráci. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

25. dubna

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost mělo na programu novelu zákoníku práce, odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zdůraznila požadavek svazu na sjednocení odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví pod systém platů a na nerovné odměňování zdravotnických zaměstnanců v orgánech ochrany veřejného zdraví.

 

22. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s tajemníkem EPSU Janem Willemem Goudriaanem, který využil návštěvy sjezdu OS UNIOS, aby s místopředsedkyní projednal téma sociální péče jako veřejné služby.

 

21. dubna

* S účastníky porady s předsedy odborových organizací se v Hradci Králové sešli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Sekce pracovníků hygienické služby připravovala program pro setkání zástupců odborů a zaměstnavatelů u kulatého stolu, které se koná dne 24. května. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

20. dubna

* Na německém velvyslanectví v Praze se konala konference Česko-německý dialog Práce 4.0. Účastníci se zabývali dopady digitalizace a nových technologii na zaměstnance. Za odborový svaz se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková. Nabídka na účast byla také zaslána pražským odborovým organizacím, konference se zúčastnili zástupci ZO z IKEM.

* V Karlových Varech se uskutečnila porada předsedů Karlovarského kraje. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

 

19. a 20. dubna

* Jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EC EPSU) se za Českou republiku zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Hlavními tématy jsou otázky k náboru a udržení členské základny odborů, bezpečné podmínky práce zaměstnanců. Zaměstnanci ve veřejných službách musí mít zvýšené platy, aby došlo nejen ke kompenzaci škrtů z minulého období, ale k udržení a náboru zaměstnanců ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

19. dubna

* Předsedové odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy se spolu s předsedou ČMKOS Josefem Středulou sešli s premiérem Bohuslavem Sobotkou a zástupci MPSV, aby projednali možnosti zvýšení platů v roce 2017. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Porady s předsedy ZO Pardubického kraje se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

18. dubna

* Před jednáním Rady ČMKOS se sešli předsedové odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy, aby projednali společný postup a strategii k navyšování platů pro příští rok. Na jednání se řešila i problematika FKSP. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, která přítomné informovala o situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách se k situaci ve zdravotnictví a nedostatku personálu v nemocnicích, z podnětu předsedy Sdružení odborových organizací AGEL Pavla Michny sešli předsedkyně OS Dagmar Žitníková, předseda ČMKOS Josef Středula a předseda představenstva skupiny AGEL a.s. MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH a předseda SOOA Pavel Michna.

 

15. dubna

* Na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky, kde se řešilo dofinancování sociálních služeb v letošním roce, odměňování zaměstnanců v sociálních službách v roce 2017 a novela zákona o sociálních službách. Se stanovisky k jednotlivým bodům vystoupily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

14. dubna 

* V Ústí nad Labem se porady předsedů a zástupců odborových organizací zúčastnili místopředsedkyně OS Ivana Břeňková a místopředseda Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání prezidenta České lékařské komory Milana Kubka zúčastnila oslavy 25. Výročí znovuzaložení České lékařské komory. V rámci slavnosti byl pasován Rytířem českého lékařského stavu Prof. MUDr. Pavel Pafko, Dr.Sc.

 

13. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se spolu s dalšími členy krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů sešly s premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem. Hlavním téma jednání byla personální krize ve zdravotnictví a odměňování zaměstnanců v roce 2017.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková spolu s advokátem JUDr. Dominikem Brůhou jednali se zástupci Ministerstva zdravotnictví o dalších možnostech ve věci vydávání Zdravotnických novin.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila s příspěvkem k odměňování a pracovním podmínkám všeobecných sester v sociálních službách na konferenci Profesního svazu zdravotnických pracovníků v sociálních službách.

* Jednání dozorčí rady OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

12. dubna

* Jednala výkonná rada OS. Kvůli návrhu novely zákoníku práce se části jednání účastnil místopředseda ČMKOS Vít Samek.

 

11. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili tiskové konference nevládní neziskové organizace na ochranu lidských práv Iuridicum Remedium, která byla spojená s odevzdáním petice za transparentní vyjednávání smlouvy mezi EU a USA – TTIP.

 

8. dubna

* V Plzni se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání zástupců zaměstnavatele a odborů ZÚ Ústí nad Labem, pracoviště Plzeň.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupkyní benefitního portálu ČMKOS Odbory Plus o benefitech pro členy odborů.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila Sněmu České asociace sester, kde seznámila přítomné s aktivitami a postoji odborového svazu k personální krizi ve zdravotnictví, novele zákona o nelékařích a o iniciativě OS sjednotit odměňování zaměstnanců ve zdravotnictví pod systém platů.

 

7. dubna

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se sešli na poradě se zástupci odborových organizací Jihočeského kraje, kde se připojili k akčnímu dni proti marketizaci, komercionalizaci a privatizaci zdravotní péče.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla se zástupcem firmy Kovotour plus, aby projednali další spolupráci.

 

6. dubna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil i druhého dne konání semináře Konvergence mezd mezi starými a novými členy EU, úloha a cíle odborů v tomto procesu.

* Jednání o projektu ČMKOS k uplatnění flexibilních forem práce, krácení pracovní doby bez krácení mzdy se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

5. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla se zástupci odborových organizací na poradě v Jihomoravském kraji.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání předsedy ČMKOS Josefa Středuly s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. Následně spolu s nimi vystoupila na brífinku k problémům ve zdravotnictví.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnila mezinárodního semináře, který pořádala ČMKOS ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta. Hlavním tématem byla konvergence mezd mezi starými a novými členy EU, úloha a cíle odborů v tomto procesu. Na akci vystoupili zástupci odborových svazů ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska a České republiky.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám