Duben 2017

28. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila kolektivního vyjednávání v Krajské zdravotní, a.s., kde začalo jednání pro další období.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila semináře k problematice pracovních úrazů a následně pietní akce vzpomínkového dne na oběti pracovních úrazů, který pořádala ČMKOS.

 

27. dubna

* Porady vedení OS s předsedy odborových organizací Jihočeského kraje se v Českých Budějovicích zúčastnilo celé vedení svazu.

 

26. dubna

* S premiérem Bohuslavem Sobotkou a ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marxovou jednali zástupci OS veřejných služeb a veřejné správy a předseda ČMKOS Josef Středula o nárůstu platů pro zaměstnance veřejných služeb. Předsedkyně Žitníková na jednání opět uplatnila připomínku k nařízení vlády č. 564, aby vláda rozhodla nejen o zrušení prvních dvou tabulek, ale také o přeřazení pracovníků v přímé péči a sociálních pracovníků do zdravotnických tabulek. Premiér Sobotka a ministryně Marxová odpověděli, že požadavek odborů do vlády předloží, ale že MPSV nemá finance na realizaci přeřazení. Předsedkyně Žitníková sdělila, že osloví ministra financí Andreje Babiše, aby potřebné prostředky našel ve státním rozpočtu. Telefonicky byl termín s ministrem Babišem dohodnut na 16:15 téhož dne.

* Vedení svazu se účastnilo jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřím Horeckým sešla s ministrem financí Andrejem Babišem, aby ho informovali o kritické personální situaci v sociálních službách a požádali o finanční prostředky na navýšení platů a mezd zaměstnanců v sociálních službách. Ministr sdělil, že volné finanční prostředky nejsou, ale že se bude hledat.

 

25. dubna

* Na poradě vedení OS s předsedy odborových organizací v Karlových Varech se sešli a jednali odboráři s celým vedením svazu.

* Odborový svaz a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR uspořádaly společnou tiskovou konferenci k personální krizi v sociálních službách. Za OS situaci novinářům přiblížila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

24. dubna

* Kolektivního vyjednávání v Nemocnici Sušice se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, svazová právnička Štěpánka Řandová a regionální pracovník Václav Matoušek.

* Ve FN Plzeň se sešli místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, právnička Štěpánka Řandová a regionální pracovník Václav Matoušek s předsedkyní odborové organizace Martinou Suchou, aby projednali aktuální stav práce nového výboru a stav šetření hospodaření bývalého vedení odborové organizace FN Plzeň.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* V budově Ministerstva zdravotnictví se sešla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s ředitelem odboru přímo řízených organizací Ing. Janem Michálkem, aby projednali stav zabezpečení financí pro Endokrinologický ústav.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a.s., kde se mimo jiné projednávala situace v jihočeských nemocnicích.

 

21. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla se zástupci odborových svazů veřejných služeb sdružených v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU), aby se dohodli na přípravě akčního plánu pro následující období.

 

20. dubna

* Porada vedení OS s předsedy odborových organizací se konala v Jihlavě, kde se sešli odboráři z Kraje Vysočina s místopředsedou Lubomírem Franclem.

 

19. dubna

* Na poradě vedení OS s předsedy odborových organizací v Brně jednali odboráři z Jihomoravského kraje s místopředsedou Lubomírem Franclem.

* V Karlových Varech se sešla krajská rada s hejtmankou Mgr. Janou Vildumetzovou (ANO) a radním Ing. Janem Burešem (ODS). Za vedení OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání výboru pro rovné příležitosti PSI (Mezinárodní organizace odborových svazů veřejných služeb) v Ženevě. Výbor se zaměřil na akční plán odborových svazů veřejných služeb pro následující období.

 

18. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla spolu s místopředsedkyni Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Ing. Danielou Luskovou a náměstkem hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Martinem Klikou (ČSSD) s premiérem Bohuslavem Sobotkou a náměstkyní ministryně práce a sociálních věci Mgr. Zuzanou Jenschke Stöcklovou kvůli zvýšení platů a mezd zaměstnancům v sociálních službách. Všichni zúčastnění premiéra shodně informovali o tom, že situace je kritická, chybějí pracovníci a je nutné, aby se do řešení nízkých odměn za práci zaměstnanců v sociálních službách vložila vláda. Premiér slíbil, že si nechá předložit podklady a že se bude odměňováním v sociálních službách zabývat. Předsedkyně Žitníková se na dané téma pokusí dohodnout další jednání s ministrem financí Andrejem Babišem.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková v Poslanecké sněmovně zúčastnila jednání podvýboru pro nepojistné dávkové systémy, zdravotně postižené, seniory a sociálně ohrožené skupiny o odměňování pracovníků v sociálních službách. Jednání svolala poslankyně Jana Hnyková (Úsvit). Přítomní poslanci si vyslechli informaci o jednání s premiérem Sobotkou. Byli informováni o hrozící personální krizi a společném návrhu zaměstnavatelů a odborů zvýšit platy a mzdy zaměstnancům v sociálních službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Nemocnici České Budějovice, a.s., zúčastnil slavnostního otevření pavilonu gynekologie a urologie.

 

12. dubna

* Jednala dozorčí rada OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s prezidentem Unie zaměstnaneckých svazů ČR Jiřím Horeckým a náměstkem ministra pro lidská práva Petrem Krčálem sešla s premiérem Bohuslavem Sobotkou kvůli nízkým mzdám zaměstnanců v sociálních službách.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

 

11. dubna

* Jednala výkonná rada OS.

 

10. dubna

* Dopoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s hlavní hygieničkou ČR Evou Gottvaldovou kvůli přípravě konference hygienické služby, která se bude konat ve dnech 11. a 12. května v Prostějově.

* Jednání sekce nelékařských zdravotnických pracovníků se postupně zúčastnilo celé vedení svazu. Předsedkyně Dagmar Žitníková informovala o jednáních kolem návrhu odborů na úpravu zákoníku práce týkající se způsobu odměňování zaměstnanců ve zdravotnických lůžkových zařízeních, místopředseda Lubomír Francl o novele zákona o nelékařích a místopředsedkyně Ivana Břeňková o projektu EPSU k profesnímu vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedové Ivana Břeňková a Lubomír Francl se zúčastnili jednání sekce sociál a přípravy tiskové konference k nízkým platům a mzdám v sociálních službách. Místopředsedkyně Břeňková informovala o přípravě strukturálního sociálního dialogu na evropské úrovni v oblasti sociálních služeb.

* Tiskové konference na téma Konec levné práce v sociálních službách se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, Martin Pícha, Marcela Holčáková, Růžena Menšíková a Tomáš Havlásek.

* Odpoledne a v podvečer se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila jednání pléna tripartity.

 

7. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na Sněmu České asociace sester s aktuálními informacemi a postoji svazu k dění ve zdravotnictví.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Janských Lázních zúčastnil dalšího kola kolektivního vyjednávání.

 

6. a 7. dubna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se za odborové svazy veřejných služeb České republiky zúčastnila jednání výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Na programu jednání byla organizace druhého akčního dne proti dopadům privatizace ve zdravotnictví a v sociálních službách na zaměstnance, pacienty a občany Evropy.

 

6. dubna

* V liberecké nemocnici se sešli předsedové a zástupci odborových organizací s předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou a místopředsedou Lubomírem Franclem na jarní poradě.

 

5. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a právničky Mgr. Ivana Štěpánková a Ing. et Mgr. Štěpánka Řandová se zúčastnily jednání s předsedy a svazovými právníky, kteří jsou sdruženi v ČMKOS. Hlavním tématem jednání byla novela zákoníku práce.

* Současně se konala také předporada k jednání tripartity.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s poradkyní premiéra a bývalou senátorkou Alenou Gajdůškovou, aby jí informovala o aktuálních postojích odborového svazu k situaci ve zdravotnictví a sociálních službách.

* V Hradci Králové se konala porada s předsedy ZO z Královéhradeckého kraje. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

 

4. dubna

* V Pardubicích se porady s předsedy odborových organizací Pardubického kraje zúčastnilo celé vedení OS.

 

3. dubna

* Porada s předsedy a zástupci odborových organizací Středočeského kraje se konala v Praze za účasti celého vedení OS.

* Odpoledne jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Na programu byla připravovaná e-neschopenka a příprava nařízení vlády pro přiznání a výplatu příplatku za směny nelékařských pracovníků. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková předložila zásadní vyjádření a připomínky za OS. Místopředsedkyně OS a vedoucí týmu Ivana Břeňková jednání řídila.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám