Duben 2019

29. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou zúčastnily pietního aktu – kladení věnců u příležitosti oslav Svátku práce. Akce probíhá každoročně v Praze na Střeleckém ostrově, odkud vyšel v roce 1890 první prvomájový průvod dělníků bojujících za slušné pracovní podmínky. Věnce položili společně předseda ČMKOS Josef Středula a předseda ČSSD Jan Hamáček.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

26. dubna

* V budově ČMKOS a poté v parku před ní se konal vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů. První části – semináře se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl, vedoucí ekonomického a organizačního oddělení a inspektorka BOZP Šárka Tikovská a inspektorka BOZP Barbora Vančurová. Následný pietní akt v parku svojí účastí podpořili zaměstnanci ústředí odborového svazu. 

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková odjela do Brna na konferenci České asociace sester, která probíhala i v sobotu. Předsedkyně OS seznámila přítomné sestry s aktivitami odborového svazu a druhý den se zapojila do diskuze s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o pracovních a mzdových podmínkách sester.

 

25. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení Ivanou Břeňkovou zúčastnila konference odborové organizace v Rokycanské nemocnici a. s. Předsedkyně poděkovala členům výboru za jejich práci pro zaměstnance nemocnice.

 

17. dubna

* Na Úřadu vlády proběhlo jednání s premiérem Andrejem Babišem k výsledkům navýšení platů a mezd ve zdravotnictví. Jednání se mimo premiéra zúčastnili předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s náměstkyní Helenou Rögnerovou a předsedkyně OS Dagmar Žitníková s místopředsedkyní OS Janou Hnykovou. Po jednání se na OS konala tisková konference za účasti vedení OS.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou sešly s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů Jiřím Horeckým, aby společně projednali návrhy na zavedení minimálních personálních standardů v sociálních službách. Sociální partneři se shodli, že minimální personální standardy ani jedna ze stran nepodporuje.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedkyní Janou Hnykovou a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivanou Břeňkovou a s dalšími kolegy z psychiatrických nemocnic zúčastnily na Ministerstvu zdravotnictví jednání na k přípravě kulatého stolu k reformě psychiatrické péče.

*V podvečerních hodinách jednalo vedení OS s poslancem KDU-ČSL Vítem Kaňkovským o problémech ve zdravotnictví a sociálních službách.

 

16. dubna

* V Černínském paláci se uskutečnila Mezinárodní tripartitní konference u příležitosti výročí 100 let od založení Mezinárodní organizace práce. Jednání konference se za OS zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Odpoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s předsedkyní Rady vlády pro oblast BOZP Libuší Bělohlávkovou, aby projednaly aktuální problémy z oblasti bezpečnosti a zdraví při práci.

 

15. dubna

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se po ukončení jednání Rady ČMKOS zúčastnila jednání pracovní skupiny MPSV ke koncepčnímu řešení odměňování zaměstnanců veřejných služeb.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli s předsedou a místopředsedou Asociace českých a moravských nemocnic Eduardem Sohlichem a Petrem Fialou, aby projednali další případnou spolupráci všech organizací.

* Na Ministerstvu zdravotnictví se konalo druhé zasedání Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, jehož se zúčastnila místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

 

12. dubna

* Vedení OS jednalo se zástupci pojišťovny ERGO o možnosti rozšíření benefitů pro členy odborového svazu.

 

10. a 11. dubna

* Vedení OS se spolu s pracovníky právního a organizačního oddělení zúčastnilo společného jednání zástupců krajských rad, výkonné rady OS, dozorčí rady OS a regionálních manažerů OS v Kolíně.

 

8. dubna

* V Domově Štíty–Jedlí se zúčastnili místopředsedkyně OS Jana Hnyková a poradce pro ekonomiku Kamil Kubáň spolu s předsedkyní ZO Ivanou Hraničkovou a vedením organizace první schůzky k náplni práce pracovníků v přímé péči a jejich přeřazení do 6. platové třídy.

* Jednání zastupitelstva Zlínského kraje, které řešilo výstavbu nové nemocnice ve Zlíně, se zúčastnili zástupci odborů z Krajské nemocnice T. Bati, a. s., a předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Přítomné zastupitele s názorem odborů na novou nemocnici seznámila předsedkyně OS.

 

4. dubna

* Vyjednávání v Barevných domcích v Hajnici o problematice proplácení přesčasové práce, rozpočtu FKSP a jeho plnění, personálního obsazení Duhového oddělení a spolupráce mezi vedením organizace a ZO OSZSP ČR se zúčastnily se místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního oddělení Ivana Břeňková, právnička Štěpánka Řandová a regionální manažerka Ivana Burešová spolu se zástupci výboru ZO.

 

3. dubna

* V rámci realizace projektu „§ 320a ZP I – Odbory, intenzifikace práce a mezinárodní standardy práce“ se místopředsedkyně OS Jana Hnyková zúčastnila školení pro zástupce odborových svazů – školení školitelů – s tématikou Mezinárodní organizace práce.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci odborů z nemocnice v Orlové a zástupci města Orlová jednala na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem, ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a zástupci Moravskoslezského kraje v čele s hejtmanem Ivo Vondrákem o nemocnici v Orlové a její restrukturalizaci.  

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám