Duben 2021

30. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila on-line konference „Negativní dopady psychické a fyzické zátěže na zdravotnické pracovníky“, která probíhala v rámci projektu „Prevence II (Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření)“.

 

29. dubna

* Konala se porada k nově připravovaným webovým stránkám odborového svazu, kde se vedení OS a další zaměstnanci vyjadřovali k možným změnám webových stránek.

* Od 10 hodin se konala přípravná porada k tripartitnímu pracovnímu týmu pro zdravotnictví, členové vedení OS a vedoucí týmu Ivana Břeňková projednali jednotlivé body programu.

* V 15 hodin na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Zúčastnilo se celé vedení odborového svazu.

 

28. dubna

* Na pravidelné ranní poradě vedení odborového svazu se vyhodnocovala epidemická situace v České republice.

* Odpoledne se konala on-line porada se všemi zaměstnanci odborového svazu. Projednávaly se další úkoly a systém práce do konce května 2021.

 

27. dubna

* Sekce nemocnic jednala o aktuální situaci v psychiatrických nemocnicích, o propouštění zaměstnanců, odměnách a prodeji majetku těchto zařízení. Zúčastnili se členové ZO pracující v psychiatrických nemocnicích a celé vedení odborového svazu.

 

26. dubna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se odpoledne zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

23. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se setkala s předsedou LOK-SČ Martinem Engelem kvůli výměně informací, jak postupuje dotační program Ministerstva zdravotnictví. 

 

22. dubna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila on-line setkání organizovaného europoslankyní Radkou Maxovou, tématem byl návrh evropské směrnice o minimální mzdě.

* Vedení odborového svazu se sešlo s vedením společnosti BONA SERVA.

 

21. dubna

* Uskutečnila se porada vedení OS o budoucnosti regionálních organizací.

* Odpoledne se konala on-line porada s předsedy odborových organizací Olomouckého kraje.

 

20. dubna

* On-line jednala sekce zdravotnických záchranných služeb, která řešila odměny pro zaměstnance na záchranné službě a kompenzační vyhlášku za rok 2020 a přípravu kompenzační vyhlášky na rok 2021, výjezdy záchranářů a vývoj příplatků za neuropsychickou zátěž.

* Odpoledne se konala on-line porada s předsedy odborových organizací v Moravskoslezském kraji za účasti vedení odborového svazu.

* Od 14 hodin byl zahájen on-line mezinárodní seminář s názvem ,,Regionální seminář, střední Evropa“, kde byla představena situace v nemocničním sektoru v souvislosti s pandemii COVID-19 v České republice, na Slovensku, Chorvatsku a ve Slovinsku. Za OS se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková a členka výkonné rady a řídící sekce nemocnic Miluše Váňová.

 

19. dubna

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila on-line odborného semináře k zákonu o zdravotnických prostředcích – současné znění a nejnovější změny.

* Jednal výbor sekce pro práci s členskou základnou. Mezi hlavními body programu byla informace a výstupy z workshopu „Strategie organizování ve veřejných službách“ a další organizace práce členů výboru sekce.

* Od 13 hodin zasedala on-line krajská rada Libereckého kraje.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání Rady ČMKOS.

 

15. dubna

* Ve 13 hodin byla zahájena porada s předsedy a členy odborových organizací ve Zlínském kraji.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s novým náměstkem ministra zdravotnictví Vlastimilem Vajdákem k projednání spolupráce.

 

14. dubna

* Od 8 hodin se uskutečnila porada vedení odborového svazu.

* Jednala dozorčí rada odborového svazu.

* Odpoledne se konala porada všech zaměstnanců odborového svazu, kde se stanovil další plán pracovních činností, probrala se situace v jednotlivých krajích a jednání, která měli regionální manažeři a inspektoři BOZP.

 

13. dubna

* Formou on-line jednala výkonná rada odborového svazu.

 

12. dubna

* Konalo se zasedání 158. Plenární schůze RHSD ČR, a to opět formou videokonference. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

9. dubna

* Prostřednictvím on-line jednání proběhla předporada k jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity).

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil dalšího on-line jednání Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených ze zdravotního pojištění. Jednalo se o nových kapacitách i o obnovách stávajících přístrojů.

 

8 dubna

* Další výměna zkušeností a informací s odboráři se uskutečnila formou videokonference, a to tentokráte se zástupci členů výborů odborových organizací z Kraje Vysočina.

 

7. dubna

* Na on-line poradě se s vedením svazu sešli zástupci odborových organizací z Jihomoravského kraje.

 

6. dubna

* Z podnětu místopředsedkyně OS Jany Hnykové se uskutečnil seminář se zástupci MPSV k odměnám pro zaměstnance v sociálních službách.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám