Duben 2023

29. dubna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a další předsedové a zástupci odborových svazů se sešli v Praze na Střeleckém ostrově na vzpomínkové akci u příležitosti oslav 1. máje jako Svátku práce. Věnec k památníku položili odboráři spolu se zástupci ČSSD.
27. dubna
* Na odborovém svazu se konalo pravidelné setkání regionálních manažerů a inspektorů BOZP s vedením odborového svazu.
26. dubna
* Ráno právníci a odborní pracovníci odborového svazu připravovali stanovisko OS ke změnám v důchodovém systému.
* Dopoledne se na OS sešla sekce lázeňství, aby projednala problémy, které trápí zaměstnance v tomto segmentu. Sekce si také zvolila nového řídícího a projednala plán práce.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila on-line jednání pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví k řešení problémů v ošetřovatelství.
* Odpoledne jednala dozorčí rada OS.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnily panelové diskuze na téma důstojné minimální mzdy a spolupráce odborů s dalšími subjekty při prosazování tohoto konceptu. Akce probíhala pod záštitou české pobočky Nadace Friedricha Eberta.
25. dubna
* Druhý vzdělávací seminář na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání, jehož lektory byli svazová právnička Štěpánka Řandová a svazový poradce pro ekonomiku Kamil Kubáň, se konal v Praze.
* Odpoledne se na MPSV sešla politicko-odborná skupina, která řeší odměňování zaměstnanců ve veřejných službách. Odborový svaz a další svazy veřejných služeb na jednání zastupovaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková na MPSV jednaly s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Hlavním tématem bylo odměňování zaměstnanců v sociálních službách a připravované novely zákonů z oblasti sociálních služeb.
* Na Palackého náměstí se pod záštitou ČMKOS konala vzpomínková akce na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Akce se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se v odpoledních hodinách sešly s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem kvůli předání informací z oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.
24. dubna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se spolupracujícím advokátem Dominikem Brůhou, regionálním manažerem Václavem Matouškem a předsedkyní odborové organizace Ivetou Soškovou jednali s vedením Lázní Jáchymov, a. s., o dodatku kolektivní smlouvy, kterým odbory navrhují zvýšení platů zaměstnanců.
* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková a regionální manažerka Ivana Burešová se setkaly se základní odborovou organizací působící v Domově pro seniory Sloupnice. Zároveň se setkaly s ředitelkou zařízení a vzájemně si předaly informace o činnosti zařízení a připravované legislativě.
21. dubna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou OS Lubomírem Franclem a předsedou LOK-SČL Martinem Engelem setkali na jednání s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem.
* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se setkala se členy odborových organizací Domova sociální péče Tmavý Důl a Barevných domků Hajnice, společně probrali problémy v jednotlivých odborových organizacích a byly předány aktuální informace ze sociálních služeb.
20. dubna
* V Olomouci se konal první vzdělávací seminář na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání, jehož lektory byli svazová právnička Štěpánka Řandová a svazový poradce pro ekonomiku Kamil Kubáň.
19. dubna
* Kolečko jarních on-line porad vedení OS se zástupci odborových organizací uzavřela porada s odboráři z Královéhradeckého kraje.
* Odpoledne se vedení OS zúčastnilo semináře na téma Základní koncept odpovědnosti a kompetencí – stát, či systém pluralitního pojištění, který pořádala Kancelář zdravotních pojišťoven v rámci Iniciativy Zdravotnictví 2030+.
18. dubna
* Vedení OS se sešlo s majitelem cestovní kanceláře Balancestep Václavem Marešem, aby doladili program zahraniční pracovní cesty do Itálie.
* On-line se konala přípravná schůzka k profesnímu zákonu sociálních pracovníků.
17. dubna
* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.
* Odpoledne jednala sekce nelékařských pracovníků.
* Odpoledne se konalo další kolo kolektivního vyjednávání ve společnosti SeneCura, a to v centrále společnosti ve Slivenci.
13. a 14. dubna
* V Bratislavě se sešlo 25 zástupců našeho odborového svazu se slovenskými kolegy na mezinárodní konferenci Sociální dialog v nemocničním sektoru, nedostatek personálu, odměňování zaměstnanců, financování systému. Akce posloužila k výměně aktuálních informací z oblasti zdravotnictví a probíhala pod záštitou slovenské pobočky Nadace Friedricha Eberta.
12. dubna
* Dopoledne se konalo on-line další kolo kolektivního vyjednávání odborových organizací působící ve společnosti SeneCura.
* Vedení OS se formou on-line jednání sešlo s předsedy a zástupci odborových organizací z Kraje Vysočina. Také na této poradě se řešilo odměňování, práce odborů a přítomní si zároveň vyslechli aktuální informace z resortů.
11. dubna
* Od 13 hodin se konalo on-line jednání výkonné rady.
6. dubna
* Na Magistrátu města Brna se konalo jednání s primátorkou Markétou Vaňkovou k záměru převodu Nemocnice Milosrdných bratří zpět na Hospitálský řád svatého Jana z Boha. Za OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková, regionální manažerka Jana Woffová a předsedkyně ZO Michaela Mankovický. Vzhledem k probíhajícím jednáním a mnoha nevyjasněným právním vztahům byla shoda na tom, že se účastníci jednání sejdou opět na podzim.
* Od 13 hodin se konala on-line porada předsedů a členů výborů odborových organizací z Jihomoravského kraje.
5. dubna
* Vedení OS se spolu s předsedou LOK- ČSL Martinem Englem zúčastnilo jednání s předsedou Asociace českých a moravských nemocnic Michalem Čarvašem k problematice platů a mezd.
* Od 13 hodin se konala on-line porada předsedů a členů výborů odborových organizací ze Zlínského kraje.
4. dubna
* Odborový svaz uspořádal tiskovou konferenci k platům a mzdám v roce 2023, karenční době a legislativě v sociálních službách. Zúčastnilo se celé vedení OS.
* Od 13 hodin se konala on-line porada předsedů a členů výborů odborových organizací z Olomouckého kraje.
3. dubna
* V dopoledních hodinách jednal místopředseda OS Lubomír Francl se zástupci Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí o projektu zaměřeném na posílení kapacit odborů. Cílem projektu je na základě výzkumu a s využitím zkušeností norského partnera vypracovat strategii pro stabilizaci a případné posílení členské základny odborů.
* Od 13 hodin se konala on-line porada předsedů a členů výborů odborových organizací z Moravskoslezského kraje.
* Na MPSV se konalo setkání k připravované velké novele zákona o sociálních službách, které by se mělo hlavně zabývat financováním sociálních služeb. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám