Dne 1. ledna 2016 vstoupila v účinnost vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb. Tato vyhláška stanovila pro rok 2016 základní příděl do FKSP ve výši 1,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.

Od 1. ledna 2017 se tento základní příděl zvyšuje na 2 %.

Tímto zvýšením se základní příděl vrací na úroveň konce roku 2010, kdy došlo z důvodu snížení deficitu veřejných rozpočtů ke snížení přídělu do FKSP na pouhé 1 %. Toto opatření znamenalo snížení objemu poskytování zaměstnaneckých výhod pro zaměstnance veřejné správy. Právě kvůli nízkému objemu prostředků FKSP bylo plnění v mnoha organizacích výrazně omezeno (například pouze na příspěvek na stravování), což vedlo ke snížení schopnosti plnit základní cíle a účel FKSP.

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 9:06

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Načíst další
 
Napište nám