Jak to všechno začalo

Před listopadem 1989 byli zaměstnanci odborově organizováni v Revolučním odborovém hnutí (ROH), které mělo jednak strukturu podle krajů (krajské odborové rady) a jednak podle odvětví. Zaměstnanci zdravotnictví a sociální péče byli organizováni v Odborovém svazu pracovníků zdravotnictví, sociálních a technickozdravotnických služeb.

A jak napsala předsedkyně jeho ústředního výboru MUDr. Eva Vohryzková ve Zdravotnických novinách z 19. ledna 1990, tento ústřední výbor spolu s koordinačním odborovým centrem – Sdružením stávkových výborů svolal na 30. ledna 1990 do Prahy mimořádný sjezd odborového svazu. Ve dnech 24. až 26. ledna mu předcházely porady demokraticky zvolených delegátů ze všech základních organizací, které řešily procedurální otázky a připravovaly podkladové materiály.

Mimořádný sjezd

O mimořádném sjezdu Odborového svazu pracovníků zdravotnictví, sociálních a technickozdravotnických služeb konaném 30. ledna v pražském Parku kultury a oddechu Julia Fučíka redaktorka Eva Maraulasová ve Zdravotnických novinách z 16. února napsala, že „trval dvanáct hodin a byl vysilující jak pro „ty dole“, tak pro „ty nahoře“.“

Její popis dění pokračoval slovy: „Pochybuji o tom, zda v sále, (kde bylo 1186 delegátů) vůbec existoval někdo, kdo celému dění řádně porozuměl.“

Situaci jistě nepomohlo ani to, že místní technik úvodních 35 (!) minut bojoval s ozvučením sálu.

Účastníci uctili minutou ticha oběti totalitního režimu a odhlasovali zrušení všech centrálních i krajských orgánů dosavadního odborového svazu. Poté několik hodin dramaticky diskutovali o návrhu organizační struktury nového odborového svazu.

„Velké vzrušení a nervozita zavládly u slovenských delegátů, kteří se nekompromisně dožadovali vzniku samostatného národního odborového svazu. Z tohoto důvodu došlo také ke kýžené přestávce. Po hlasování (čeští a slovenští delegáti hlasovali odděleně) se v sále ozvalo vítězné „dobre, tak sme si to želali“. Čeští a slovenští delegáti poté pokojně poobědvali u společného stolu,“ popsala dění Maraulasová.

V diskusi o základním poslání a statutu nového odborového svazu podle ní zaznívaly jak návrhy silně radikální, tak návrhy, z nichž čišela nesmrtelná byrokracie, ale nejvíce se zápasilo s neznalostí odborové práce. Demokracie prostě mnohé delegáty zaskočila.

Usnesení informuje o tom, že mimořádný sjezd zrušil odborový svaz rozdělením na český a slovenský. Doporučil vytvořit koordinační výbor složený z obou národních odborových svazů při zachování parity.

Český ustavující sjezd

Bezprostředně po dění mimořádného sjezdu následující ustavující sjezd Odborového svazu pracovníků zdravotnictví, sociálních a technickozdravotnických služeb ČSR schválil dvoustupňovou organizační strukturu, tedy základní organizace a orgán na úrovni republiky, oba s právní subjektivitou.

S platností do řádného sjezdu přijal prozatímní statut.

Schválil členské příspěvky ve výši 1 % z čisté mzdy.

Schválil odvod pro činnost odborového svazu ve výši 17 % členských příspěvků, a to od 1. 1. 1990.

Zvolil šestnáctičlenný přípravný výbor, osmičlennou revizní komisi přípravného výboru, osmičlennou komisi pro přípravu stanov.

***

V úterý 6. února se sešla první ustavující schůze předsednictva Českého výboru Odborového svazu pracovníků zdravotnictví, sociálních a technickozdravotnických služeb ČSR, na níž byl zvolen předsedou MUDr. Ivan Cuna a místopředsedou MVDr. Bohumil Volf.

Slovenský ustavující sjezd

Celkem 723 delegátů se 8. února sešlo v Bratislavě na mimořádné konferenci slovenského odborového svazu. V průběhu jednání se konference změnila na ustavující mimořádný sjezd Slovenského odborového svazu pracovníků zdravotnictví a sociální péče.

Řádný sjezd odborového svazu

Řádný sjezd Odborového svazu pracovníků zdravotnictví, sociálních a technickozdravotnických služeb ČSR se konal 27. června 1990 na zimním stadionu v Hradci Králové a zúčastnilo se ho 744 delegátů. Jak píše redaktorka Eva Maraulasová ve Zdravotnických novinách z 23. července 1990, „odjížděli z východočeské metropole spokojeni. Sjezd byl totiž přípravným výborem OS skvěle připraven a myslím, že desetihodinové jednání nemělo chybičku.“

Ve správě předsedy přípravného výboru RNDr. Jiřího Schlangera (vystřídal v této funkci MUDr. Ivana Cunu) mimo jiné například stálo:

„V oblasti zdravotnictví a sociální péče požadujeme, aby legislativní návrhy byly předloženy souběžně, abychom mohli posoudit vývoj v celém kontextu…“

„Co se týče pochopení místa a poslání odborové organizace u jejích členů, nemůžeme být optimisté. Odborová činnost je stále věcí skupin nadšenců z výborů ZO. Jinak jsou mezi základními odborovými organizacemi velké rozdíly, od těch, které mají respekt ředitelů a dovedou uplatňovat odborářská práva, až po takové, které stále čekají na pokyny z centra, žádají, aby jejich problémy na pracovišti řešil svazový orgán. Pochopitelně, je naší povinností jim pomoci. Základní organizace však má právní subjektivitu, veškeré potřebné pravomoci a její závodní výbor navíc i odpovědnost vůči svým členům.“

Sjezd zvolil:

– stočlennou radu OS.

– sedmnáctičlenné předsednictvo OS ve složení: RNDr. Jiří Schlanger, Jana Dvořáková, MVDr. Bohumil Volf, Milan Zaoral, MUDr. Karel Novák, CSc., JUDr. Břetislav Nakládal, Miloslava Kočová, MUDr. Pavel Barták, MUDr. Ivana Vondřichová, MUDr. Karel Hitzger, MUDr. Jiří Ševčík, Oldřich Štěpánek, RNDr. Ing. Miroslav Rössler, Alena Štěpánková, MUDr. Pavel Holub, MUDr. Helena Janská, MUDr. Miroslav Musil

– devítičlennou revizní komisi OS ve složení: Miloš Starecký, Karel Koch, MUDr. Alexandr Kolský, MUDr. Tomáš Roith, Ing. Marie Klímová, Zdeňka Kovářová, Ing. Jaroslava Dvořáková, doc. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc., MUDr. Jaroslav Tomáš.

Předsedou OS byl zvolen RNDr. Jiří Schlanger.

Předsedou revizní komise OS byl zvolen Miloš Starecký.

Změna názvu odborového svazu

Jednání předsednictva se uskutečnila 14. srpna, 8. září a 10. října. Říjnového jednání už se neúčastnil MVDr. Bohumil Volf, který požádal o uvolnění z funkcí k 5. říjnu. Ještě před sjezdem odborového svazu se totiž zúčastnil konkurzu, který ze 130 uchazečů vyhrál.

***

11. října jednala rada odborového svazu a rozhodla o změně názvu na Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.

Podobné články

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:29

Rok 2018 – neplněné platové sliby a VIII. sjezd OS

Od počátku roku 2018 odborový svaz řešil, zda byly opravdu na všech pracovištích o 10 % zvýšeny platové tarify.

Aktuality 11. 3. 2023 / 20:54

Rok 2017 – OS v sociálních službách prosadil zvýšení tarifů o 23 %

Do roku 2017 členové odborového svazu vstupovali s novým výrazným benefitem – pojištěním na nepřetržitou právní pomoc.

Aktuality 10. 9. 2022 / 20:53

Rok 2016 – naléhavé požadavky na řešení nedostatku personálu

Do roku 2016 vstoupil odborový svaz s požadavkem na řešení kritického nedostatku zdravotníků v nemocnicích.

Načíst další
 
Napište nám