Jak vypadá jednání o sjednocení odměňování ve zdravotnictví?

Dne 8. prosince 2023, po nátlakových akcích odborů, mladých lékařů a České lékařské komory, uzavřel ministr zdravotnictví Vlastimil Válek za účasti premiéra Petra Fialy dohodu s odbory, Českou lékařskou komorou a VZP. Návrh dohody akceptovali také zaměstnavatelé. K dohodě bylo podepsáno společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví, Asociace Českých nemocnic a Asociace českých a moravských nemocnic (viz níže jako soubor ke stažení).

Dohoda má více bodů a probíhají k ní opakovaná jednání. Body k úpravě zákoníku práce ve zdravotnictví jsou plněny průběžně, body ke sloučení odměňování zdravotníků se zadrhly a další vývoj nastal opět až po tiskové konferenci, která se konala v pondělí 20. května v Praze, viz https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/lekari-a-odborari-se-boji-ze-vlada-nechce-splnit-prosincovou-dohodu/

Po tiskové konferenci nám bylo přes média sděleno, že návrh na právní úpravu odměňování obdržíme do pátku. V pátek 24. května v 18,04 hodin jsme obdrželi e-mailem „Návrh zákonné úpravy odměňování (některých) zaměstnanců – zdravotnických pracovníků“, který byl předmětem jednání 30. května od 8:00 hod. v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Mimo tento bod jednání jsme v Poslanecké sněmovně měli projednat ještě návrhy na úpravu zákoníku práce pro zdravotníky.

Projednání tak zásadních návrhů vyžaduje čas. Na jednání v Poslanecké sněmovně, které probíhalo v bouřlivé atmosféře, kdy princip návrhu zákona kompletně odmítla část zaměstnavatelů a Hospodářská komora, bylo dohodnuto, že k návrhu zašleme písemné připomínky a že nám Ministerstvo zdravotnictví zašle tabulky s výpočty tarifů.

Jaké jsme zaujali stanovisko k návrhu?

  • Po jeho zhlédnutí jsme zjistili, že Ministerstvo zdravotnictví v rozporu s dohodou opět nenavrhuje sjednocení odměňování, ale jen minimální odměnu za práci pro zdravotníky v nemocnicích obchodních společnostech.
  • Zásadní problém spočívá v tom, že by tento způsob nesrovnal obrovské rozdíly mezi platy a mzdami, kdy například rozdíl mezi platem a mzdou u všeobecné sestry překročil měsíční částku deset tisíc korun.
  • Podle ministerského návrhu by zdravotníci v akciovkách a ostatních nemocnicích, kde je mzda, měli nárok jen na nepodkročitelný výdělek na úrovni tarifů v příspěvkových organizacích. Příplatky by jim ze zákona zůstaly nižší.
  • Naprosto nepochopitelné je i to, že nově navrhované tarify části zdravotníků jsou nižší než ty současné. Pokud bychom pro odměňování v roce 2025 použili průměrnou mzdu roku 2023 – tedy 43 341 Kč, tak všeobecné sestry v nejvyšších platových stupních budou mít tarif nižší skoro o 600 Kč.
  • Konstatujeme také, že koeficienty, které Ministerstvo zdravotnictví navrhlo, jsou nízké a neodpovídají uzavřené dohodě.
  • Odbory Ministerstvu zdravotnictví znovu navrhují sjednotit odměňování prostřednictvím úpravy zákoníku práce, konkrétně úpravou § 109. V případě, že bude Ministerstvo zdravotnictví dogmaticky trvat na jiném způsobu, tak jsme předložili konkrétní návrhy, které by mohly odměňování racionálně upravit také pro zdravotníky, kteří jsou odměňováni mzdou.
  • Znovu opakujeme, že sjednocení odměňování je základním stabilizačním prvkem a není v rozporu s principy právního státu.
  • Za odbory navrhujeme upravit odměňování pouze pro ty subjekty, které pobírají úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Právní úpravy už dnes nařizují zdravotnickým zařízením, jaké musí plnit technické, materiální a personální standardy. Odměňování bude jen jednou z dalších podmínek.
  • Ještě poslední připomínka: v souvislosti s úpravou odměňování pro zdravotníky v nemocnicích chceme upravit také odměňování pro zdravotníky na záchranných službách.

Celý návrh zákona, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví, a připomínky odborů viz níže jako soubory ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám