Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze. Informace o prosincové dohodě včetně jejího textu najdete na svazovém webu: https://www.zdravotnickeodbory.cz/aktuality/dohoda-zvysujici-platy-a-mzdy-zamestnancu-nemocnic-byla-podepsana/

Prezident České lékařské komory Milan Kubek připomněl, že cílem protestu lékařů na konci loňského roku nebylo zastavit zdravotnictví, vyhnat lékaře a sestry z nemocnic nebo omezit pacienty, ale ukázat, v jak katastrofálním stavu české zdravotnictví je, jak je podfinancované, jak jsou zdravotnická zařízení personálně zdevastovaná. Cílem bylo lepšit podmínky ve zdravotnictví tak, aby zde práce byla atraktivní, a to i do budoucna. Z dohody byl dosud splněn pouze jeden bod, týkající zvýšení platů a mezd od počátku letošního roku, k dalším zcela zásadním bodům vláda přistupuje liknavě, takže vzniká důvodné podezření, že je splnit nehodlá.

Navíc situace ve zdravotnictví se nevyvíjí dobře, proto v minulém týdnu využil příležitosti a na jednání zástupců profesních komor informoval premiéra Fialu o tom, co mu dávno měli říct ředitelé zdravotních pojišťoven: že nebudou mít dost peněz na úhradu zdravotní péče v rozsahu a kvalitě, kterou si stát objednává. Je třeba ji uhradit v reálných cenách, v úhradách se zatím nikterak nekompenzovala vysoká inflace z předcházejícího období. Vláda musí neprodleně tuto situaci řešit.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková zdůraznila, že pro odbory je velmi důležitý závazek z prosincové dohody, že bude připravený návrh zákona o odměňování zdravotnických pracovníků s předpokladem účinnosti od 1. ledna 2025 s cílem sjednotit odměňování zdravotnických pracovníků. Dnes se odměňování v nemocnicích liší podle formy této nemocnice, zaměstnanci nemocnic příspěvkových organizací dostávají plat podle nařízení vlády, zaměstnanci nemocnic obchodních společností dostávají mzdu, která je u lékařů nižší v průměru o 4000 korun měsíčně a u sester je nižší dokonce v průměru o 10 000 korun měsíčně.

Odbory už po mnoho let požadují odstranění této nerovnosti. Vzhledem k času, který nyní zbývá do konce roku, a vzhledem k délce legislativního procesu je nepravděpodobné, že by se podařilo schválit zcela nový zákon. Ale velmi jednoduše by se to dalo vyřešit novelou zákoníku práce, a to přidáním pouhých tří slov – lůžková zdravotnická zařízení. Tak jednoduché je. Ale politicky to samozřejmě tak jednoduché není.

V dohodě nešlo jen o odměňování, ale také o pracovní podmínky, o finanční a nefinanční benefity pro zdravotníky, jimiž mohou být například pobyt v lázních, rehabilitace, výsluhy, dřívější odchod do penze. Pro naplnění této části dohody se nedělá vůbec nic a na konkrétní návrhy v této oblasti odbory nedostaly žádnou odpověď. Ministerstvo řeší alespoň zvýšení počtu studentů na zdravotnických školách, což je krok správným směrem.

Předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel konkretizoval, jak vypadala dosavadní jednání organizovaná Ministerstvem zdravotnictví. Téměř dva měsíce trvalo, než vznikla skupina, která má sjednocení odměňování zdravotníků řešit. Sešla se 15. února a 7. března a Ministerstvo zdravotnictví do ní spolu se signatáři prosincové dohody pozvalo mnoho dalších účastníků, včetně Hospodářské komory ČR či Svazu průmyslu a dopravy ČR. V takovém množství lidí není velká šance cokoliv dohodnout, navíc mnozí z nich zpochybňovali samotný princip sjednocení odměňování za práci v lůžkových zdravotnických zařízeních financovaných z veřejného zdravotního pojištění. Ministr Válek se jednání neúčastnil. Třetí jednání bylo plánované na 2. dubna, tedy hned po Velikonocích. Večer před Velikonocemi bylo zrušeno.

Současný přístup ministerstva mu připomíná situaci, kterou už zažil. V roce 2011 s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem podepsal Memorandum, které slibovalo zvýšit třikrát platy o 10 %. Takto byly zvýšeny jen jednou, potom to bylo o 6,25 % a potřetí už se nezvýšily vůbec.

Viceprezident České lékařské komory Jan Přáda doplnil, že i k plnění slibů, které se týkají vzdělávání lékařů, ministerstvo přistupuje velmi laxně.

Předsedkyně Žitníková popsala, jak vypadá přístup k jednání se zdravotníky. Ministr Válek se tváří, že s dohodou, kterou za přítomnosti premiéra podepsal, v podstatě nemá nic společného a že zdravotníci mají své požadavky řešit s premiérem. Premiér Fiala na výzvu k jednání odpověděl, že on dohodu nepodepisoval, že je třeba jednat s ministrem Válkem…

Prezident Kubek dodal, že není dobré zdravotníky dráždit. Kdyby se ukázalo, že se je vláda chystá podvést, bude jejich příští akce daleko razantnější. Poučili se z každé své předcházející akce a zkušenosti čerpají i ze zahraničí.

Záznam z tiskové konference viz na: https://youtu.be/8GYfxOfr6N4

Foto autorka a Jana Hnyková

 

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám