Jednáme o platech a mzdách, spravedlivých příplatcích za směny a zařazení lékařů

I přesto že je léto, jednáme o platech a mzdách a jejich úpravách. Na jednání s premiérem a předsedy koaličních stran jsme zopakovali, že trváme na zvýšení platových tarifů pro zaměstnance ve veřejných službách o 10 %, a to nejpozději od 1. 11. letošního roku. Mimo zvýšení platových tarifů požadujeme vyřešit dva další problémy.

Příplatek za směnnost jen pro některé zaměstnance? Nesouhlasíme!

● Chceme, aby v novele nařízení vlády byl upraven bod, který přinesl tzv. příplatek za směnnost, konkrétně příplatek za „Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.“

● Stávající právní úprava je dle našeho názoru velmi nerovná a přináší velké problémy. Současně stanovený zúžený okruh dotčených zaměstnanců vyvolává v nemocnicích velmi negativní atmosféru a rozvrací pracovní kolektivy.

● Připomínáme, že na tento problém odborový svaz upozorňoval již v připomínkovém řízení k novele nařízení vlády. Celkově odborový svaz iniciativu Ministerstva zdravotnictví stanovit nový zvláštní příplatek za práci ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu, a tím stabilizovat zdravotnické pracovníky nemocnic, velmi uvítal, ale z výše uvedených důvodů trvá na rozšíření okruhu dotčených pracovníků.

● Jsme přesvědčeni, že rozšíření zvláštního příplatku na další zdravotnický personál (lékaře, ošetřovatelky, sanitáře, praktické a všeobecné sestry pracující pod odborným dohledem) bude významným stabilizačním prvkem zdravotnických týmů.

● V rámci zajištění minimální výše příplatku navrhujeme přímo do nařízení vlády zakotvit jeho minimální výši v částce 2000 Kč.

● Vzhledem k omezeným zdrojům veřejného zdravotního pojištění navrhujeme, aby financování příplatku bylo i v roce 2018 řešeno dotačním titulem stejně jako pro období roku 2017.

● Požadujeme, aby byly v rámci státního rozpočtu v kapitole Ministerstva zdravotnictví alokovány na zvláštní příplatek zdroje ve výši, která odpovídá počtu zdravotnických pracovníků pracujících střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu.

Jak vypadá návrh odborů na úpravu příplatku za směnnost?

● Stávající text v platném nařízení vlády v příloze č. 7 ve III. skupině požadujeme změnit v bodě 10 na následující text:  „Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb“.

Různé zařazení lékařů do příloh nařízení vlády

● V novele nařízení vlády budeme znovu požadovat odstranění rozdílů v odměňování lékařů, a to včetně lékařů zaměstnaných na krajských hygienických stanicích.

● Při projednávání návrhu státního rozpočtu bude důležité zabezpečit na navýšení platů a mezd finanční zdroje, a to zvýšením objemu financí na dotace pro sociální služby a také zvýšením rozpočtu Ministerstva zdravotnictví na zabezpečení proplacení příplatků za směnnost. Přesvědčit politiky není jednoduché, takže i v létě je práce víc než dost.

Velmi důležitá akce se bude konat už 14. září – mítink ČMKOS Konec levné práce.

Již dvakrát se v minulých letech v září v Praze sešli odboráři na mítinku ČMKOS Konec levné práce v ČR, aby podpořili kolektivní vyjednávání. Šlo o velmi úspěšné akce, které upozornily veřejnost na nízkou cenu práce a na nezastupitelný a velký význam odborů při vyjednávání mezd a platů a tlaku na jejich zvýšení. Zároveň odstartovaly či podpořily konkrétní úspěšné výsledky při vyjednávání odborů o platech a mzdách s politiky i se zaměstnavateli.

Mítink se uskuteční i letos, a to ve čtvrtek 14. září od 11 hodin na obvyklém místě ve sportovní hale Arena Sparta. Má-li být také úspěšný, je třeba, aby na něj odboráři přišli opět v hojném počtu a dali jasně najevo své odhodlání prosadit zvýšení platů a mezd na úroveň odpovídající odvedené práci a jejímu významu. Letošní mítink bude velmi důležitý i kvůli blížícím se volbám. Proto je třeba, aby se akce zúčastnili také členové našeho odborového svazu.

Všem vám přejeme krásnou dovolenou a načerpání nových sil.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám