Jednání o dalších změnách zákoníku práce ve zdravotnictví

V Poslanecké sněmovně se dne 8. února uskutečnilo pod taktovkou ministrů Mariana Jurečky a Vlastimila Válka velké jednání na téma Další změny zákoníku práce ve zdravotnictví. Jednání se konalo na základě dohody ze dne 8. prosince 2023, kterou podepsali zástupci vlády, České lékařské komory, zdravotních pojišťoven a odbory.

Auditorium přítomných bylo velmi rozsáhlé a jednání trvalo téměř dvě hodiny. Zde v článku bude podána pouze krátká informace, kompletní zápis z jednání bude k dispozici později.

Jednání zahájil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Úvodem sdělil, že všechna další jednání budou společná pro obě ministerstva a všechny účastníky. Poté krátce odkázal na materiál, který jsme obdrželi před jednáním – materiál najdete ZDE.

Jeho vystoupení doplnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, který vysvětlil, proč se jednání mimo původních aktérů účastní zástupce lékařských fakult a Poslanecké sněmovny (výčet všech účastníků jednání je na konci článku). Důvodem účasti zástupců Asociace děkanů lékařských fakult je propojení práce lékařů pro nemocnice a pro fakulty. Zástupce Poslanecké sněmovny bude garantovat, že následně bude vše probíhat podle uzavřených dohod.

Na jednání padaly nejrůznější návrhy. Řešila se specifika pracovní doby ve zdravotnictví, byly předneseny návrhy až na 48hodinové pracovní směny, na znovuzavedení čekání na práci na pracovišti (pohotovosti), na propojení pracovních poměrů nemocnice a lékařské fakulty, na znovuzavedení další dohodnuté práce přesčas, na volno na předatestační přípravu zdravotníků.

Proto, aby se diskuze mohla posunout, bylo v závěru jednání zadáno pracovníkům MPSV, aby zjistili u Evropské komise faktický stav možných změn. Za odborový svaz si troufnu tvrdit, že se v průběhu diskuze projevilo, že většina účastníků nemá základní znalosti z pracovního práva.

Za odborový svaz předsedkyně OS zásadně nesouhlasila se zavedením 48hodinových pracovních směn a sdělila, že se k jednotlivým návrhům odbory vyjádří poté, co je dostanou v písemné formě.

A poslední postřeh: zásadní změnou byl přístup MPSV a Ministerstva zdravotnictví, kdy oba ministři doporučovali řešit všechny otázky pracovní doby v jednotlivých nemocnicích, a to prostřednictvím kolektivních smluv!

Seznam účastníků jednání:

Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Marian Jurečka – ministr práce a sociálních věcí

Dana Roučková – vrchní ředitelka sekce legislativy

Lucie Vymazalová – ředitelka odboru kabinet ministra

Jana Skalková – vedoucí Oddělení expertních činností

Ministerstvo zdravotnictví:

Vlastimil Válek – ministr zdravotnictví

Václav Pláteník – náměstek ministra

Radek Policar – vrchní ředitel pro legislativu a právo

Česká lékařská komora

Jan Přáda – viceprezident ČLK

Odbory:

Dagmar Žitníková – předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR

Miloš Voleman – místopředseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů 

Poskytovatelé péče:

Miloslav Ludvík – výkonný předseda Asociace nemocnic ČR

Michal Čarvaš – předseda Asociace českých a moravských nemocnic

Pavel Frňka – Sdružení soukromých nemocnic ČR

Marek Slabý – prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR

Ostatní:

Albert Štěrba – zástupce předsedy spolku Mladí lékaři

Tom Phillip – poslanec KDU-ČSL

Jiří Manďák děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Marek Babjuk děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Asociace děkanů lékařských fakult ČR

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám