Když vláda zapomene na záchranáře aneb Konference Středočechů

Oblíbená historická Kutná Hora, zapsaná na seznam UNESCO, na počátku roku 2024 (24. ledna) přivítala 82 delegátek a delegátů výroční konference odborů středočeské záchranky, tentokrát to byla dokonce konference volební. Přijeli i milí hosté, hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková, statutární zástupce hejtmanky Ing. Pavel Pavlík, za odborový svaz vedoucí právního a sociálního oddělení Ing. Ivana Břeňková a vedení záchranky v čele s ředitelem MUDr. Pavlem Rusým. A jednat bylo opravdu o čem.

Během slavnostního zahájení si všichni připomněli 20 let od sjednocení okresních organizací do společné odborové organizace středočeské záchranky. Byly předány pamětní listy Zlatý záchranář panu Bohuslavu Zejdovi z Mělnicka a Jindřichu Hoškovi z Hořovicka. Nastala i dojemná chvíle, kdy všichni zúčastnění poslali posilující pozdravy vážně nemocnému zakladateli organizace a současnému předsedovi sekce seniorů Richardu Žemličkovi přímo do nemocnice.

Delegáti konference si postěžovali, jak na záchranáře na Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu práce a sociálních věcí zapomněli, když prostřednictvím dodatků úhradové vyhlášky navyšovali finance na platy a mzdy zdravotníků poskytujících lůžkovou péči. Přitom práce na zdravotnické záchranné službě byla vždy definována jako práce obdobná akutní lůžkové péči. Čekali jsme tedy podobnou starost o záchranky jako o nemocnice. Bohužel nic, v úhradové vyhlášce o záchranné službě ani čárka. Naštěstí žádost a prosba konference na zřizovatele středočeské záchranky o navýšení našich platů v roce 2024 nezůstala bez odezvy a vyjádření statutárního zástupce hejtmanky Středočeského kraje Pavla Pavlíka vyznělo velice slibně. Toho si vážíme.

Několik odborných prezentací předneslo vedení středočeské záchranky v čele s ředitelem Pavlem Rusým, který přítomné kromě jiného informoval o investicích v roce 2024, o mzdových opatřeních včetně navýšení zvláštních příplatků, osobních hodnocení či čtvrtletních odměn a také o pokračující digitalizaci provozu a prohlubující se spolupráci s nemocnicemi Středočeského kraje a hlavního města Prahy.

Hejtmanka Petra Pecková velice podrobně vyložila všechny záměry, které se záchrankou má Středočeský kraj, jak stran investic do rekonstrukce současných stanovišť či výstavby nových, tak nákupu sanitek a jejich vybavení včetně možnosti využívat ECMO protokol (tzv. umělá plíce). Zajímavé byly informace o opatřeních, která již Středočeský kraj provádí po zkušenostech s nešťastnou tragickou střelbou v prosinci 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Paní hejtmanka poděkovala všem zaměstnancům záchranné služby za jejich náročnou a složitou práci.

Ivana Břeňková rovněž poděkovala všem odborářům středočeské záchranky, jejichž základní organizace překonala hranici 350 členů, a informovala o dění v odborovém svazu. Také o jednáních na tripartitě, na úrovni evropské i světové centrály odborových svazů veřejných služeb. Odpověděla na četné dotazy ohledně novely zákoníku práce a kromě jiného vysvětlila pojem „24hodinový nepřetržitý výkon práce“ (nejedná se 24hodinovou směnu, ale o maximálně 12hodinovou směnu, na kterou může navazovat až 12 hodin práce přesčas za určených podmínek). Diskutovalo se také o dalších změnách v pracovním právu, které se na nás chystají od poloviny roku 2024. Povedená byla ironická poznámka jednoho z delegátů: „Nějak se mi nedaří pochopit, že by ty změny byly ku prospěchu zaměstnanců.“

Diskuze se protáhla až do odpoledních hodin. Odbory dlouhodobě podporují stanovisko odmítající rušení malých a středních nemocnic. Kromě jiného je centralizace pro naši zemi problém, který prohlubuje rozdíly mezi velkými městy a venkovem, a to se všemi důsledky, včetně politických. Rušení malých nemocnic dělá z menších měst a městeček vesnice. Pro naše pacienty je nepochopitelné, proč by s běžnými úrazy a nemocemi museli pokaždé vážit mnohdy strastiplnou cestu do superspecializované velké nemocnice.

Jelikož v médiích se objevují informace o různých finančních částkách pro zdravotnictví, a to cca od 7 % do 9,8 % hrubého domácího produktu, bylo by dobré, aby odborový svaz tyto údaje pro srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie průběžně verifikoval.

Ve svém usnesení konference požádala odborový svaz, aby se zasadil o navýšení částek zvláštních příplatků (nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), které již mnoho let nebyly valorizovány. Rovněž vyzýváme k prosazování zvláštních příplatků pro operátorky zdravotnického operačního střediska (dispečink).

V neposlední řadě zasíláme uznání a poděkování vedení odborového svazu za odbornost a zdravou bojovnost při prosazování zájmů záchranářů a všech zaměstnanců ve zdravotnictví. Držme si palce i nadále!

MUDr. Jiří HAVLOVIC, předseda ZO OSZSP ČR Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje

Foto autor

Podobné články

Aktuality 9. 6. 2024 / 9:23

Polská Wisla „hostila“ odboráře ze vsetínských sociálních služeb

Ve dnech 31. května až 2. června 2024 odborová organizace Sociální služby Vsetín uspořádala zájezd do polského města Wisla v malebné oblasti Beskyd.

Aktuality 17. 4. 2024 / 20:37

Plzeňští odboráři vyrazili na výlet do Prahy i do Tróje

Na neděli 25. února naplánovala odborová organizace FN Plzeň pro své členy a jejich rodinné příslušníky výlet do Prahy, jehož součástí byla také návštěva divadelního představení.

Aktuality 15. 3. 2024 / 13:01

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám