Kolotoč změn se roztočil hned od počátku roku

Máme za sebou první měsíc roku 2017. Roku, o kterém mnozí z nás měli představu, že bude lepší, spokojenější a zejména méně uspěchaný. Zvolní tempo, které vyvolal předvánoční shon. Opak je však pravdou. Představa, že od počátku roku pracovní tempo zvolní, byla brzy po novoročním přípitku jen iluzí. Jak ve zdravotnictví, tak v sociálních službách se ihned s prvními dny nového roku roztočil kolotoč změn.

Ve zdravotnictví odborový svaz usiluje o jednotné odměňování platem, v sociálních službách stále zápasíme s návrhy zákonů, kterými se mění zákon o sociálních službách, důležitý jak pro uživatele, tak zaměstnance. U sociální oblasti, která mi je profesně bližší, se zastavím déle.

Opět se útočí na poskytování ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb a přicházejí návrhy na nesystémové řešení sociálně-zdravotního pomezí. Připomínkujeme navržené novely zákona o sociálních službách, které se střídají tak rychle, že jedna ještě není vypořádána a už ji stíhá druhá. Odmítáme návrhy, které poškodí ty, jež by měly chránit a zabezpečit jim kvalitní a bezpečné poskytování sociálních služeb. Současně je snahou zmírnit negativní dopady do praxe (na uživatele – opatrovance) „nefunkčních“ zákonů, o které se opírá veřejné opatrovnictví nebo ČSSZ při výplatě důchodů hromadným seznamem v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Při řešení „legislativního zmatku“ se dovídáme, že nebyl v Poslanecké sněmovně podpořen pozměňovací návrh na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Obracíme se na předsedy politických stran a hnutí, jejichž poslanci nepodpořili pozměňovací návrh, neocenili náročnou práci zaměstnanců v sociálních službách zabezpečujících podporu a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením – dopis viz níže jako soubor ke stažení. A to na počátku roku, který je zároveň rokem volebním. Kdyby jednotlivé politické strany vnímaly aktuální situaci občanů, nemusely by vynakládat nemalé finanční prostředky na volební kampaně svých stran.

A jsme opět na začátku, ne jen nového roku, ale i kroků ke zlepšení pracovních podmínek našich zaměstnanců, jistoty a kvality poskytovaných služeb. Nezbývá, než si přát, abychom při bilancování v posledním měsíci roku 2017 mohli naše společné úsilí zhodnotit jako úspěšné a čas mu věnovaný za nepromarněný.

 

Mgr. Marcela Holčáková – vizitka

Jsem zaměstnancem Sociálních služeb Vsetín, příspěvková organizace, a pracuji jako sociální pracovnice v Domově se zvláštním režimem Pržno, kde jsem vedoucí sociálního úseku. Od roku 1990 jsem členkou základní odborové organizace, řadu let pracuji v jejím výboru, vykonávám funkci hospodáře. V současné době má základní organizace 94 členů.

Několik let jsem byla členkou krajské rady Zlínského kraje, nyní jsem již druhé volební období její předsedkyní, jsem členkou RROS ČMKOS Zlínského kraje a členkou stálé delegace tripartity Zlínského kraje.

Jsem členkou výboru sekce sociál odborového svazu a zastupuji odborový svaz v odborných pracovních komisích MPSV. Od roku 2014 jsem členkou výkonné rady odborového svazu.

K mým zálibám patří cyklistika, lyžování a cestování.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 17. 4. 2024 / 22:03

Ve veřejném zdravotním pojištění hrozí velmi nebezpečné změny

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění přináší na první pohled zajímavé, ale ve skutečnosti velmi nebezpečné změny.

Aktuality 17. 4. 2024 / 18:14

Někteří kolegové bohužel vidí jen zájezdy a podobné akce

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech je druhé největší psychiatrické zařízení v naší republice. Její historie sahá až do roku 1880. Naše odborová organizace byla založena o padesát let později.

Aktuality 15. 3. 2024 / 12:47

Jako odboráři jsme spojili síly a vycházíme si vstříc

Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku.

Načíst další
 
Napište nám