Krizový štáb jednal o dalším postupu

Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů

 

Krizový štáb na svém zasedání dne 22.10.2012

Ocenil

 • Podporu, které se hnutí proti rušení nemocnic dostává od občanů mnoha regionů, kde hrozí zrušení nemocnic nebo omezení nemocniční péče. Desetitisíce občanů ji vyjádřily zatím ve 13 samostatných petičních akcích a tisíce občanů v nedávno zahájené celostátní petiční akci.

 

 • Podporu nemocnicím ze strany krajů a měst, například Jihočeského kraje nebo z největších měst Statutárního města Brna.

 

 • Podporu nemocnicím v ČR, vyjádřené ve společném prohlášení lékařů zemí Visegrádské čtyřky.

 

 • Přístup Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR, který jako první ústavní orgán v ČR byl ochoten se zabývat rušením nemocnic a hrozícími důsledky nesmluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi od ledna 2013.

 

 • Podporu vyjádřenou předsedou Senátu v jeho dopise signatářům společného prohlášení asociací nemocnic, pacientů a odborů.

 

 • Požadavek zástupců zaměstnanců v tripartitě zařadit problematiku rušení nemocnic na pořad jednání celostátní tripartity.

 

Přesto je nucen konstatovat

 

 • Za měsíc, který uplynul od prvého upozornění nemocnic, pacientů a odborů ze dne 25.9.2012 na hrozící nezajištění nemocniční péče ze strany zdravotních pojišťoven, se vůbec nic nezměnilo.

 

 • Nadále již od začátku července 2012 nedošlo k žádnému jednání zdravotních pojišťoven s nemocnicemi nebo jejich asociacemi o nových smlouvách.

 

 • Podle informací zveřejněných představitelem Svazu zdravotních pojišťoven zaměstnanecké pojišťovny po zbytek října budou jednat o obsahu nových smluv mezi sebou a po prvém listopadu také s VZP ČR. To svědčí o „koncepčnosti“ připravovaných zásahů do sítě regionálních nemocnic a „snaze“ uzavřít nové smlouvy do 1. ledna 2013, ačkoli stávající smlouvy byly vypovězeny již před rokem.

 

 • Na skutečné jednání o obsahu a podmínkách nových smluv s každou ze 189 nemocnic jednotlivě tak mohou zbýt pouze necelé dva měsíce včetně období vánočních a novoročních svátků.

 

 • Tímto postupem zdravotní pojišťovny naznačují neochotu o obsahu a podmínkách konkrétních smluv skutečně jednat a dosáhnout souhlasu obou smluvních stran nezbytného k platnému uzavření smlouvy. Potvrzují to vyjádřeními, že všechny nemocnice „dostanou“ smlouvy v průběhu listopadu, aniž by rozlišovaly mezi návrhem smlouvy a skutečně sjednanou smlouvou.

Je povinen upozornit

 • Že nebezpečí nezajištění nemocniční péče pro občany ČR zdravotními pojišťovnami od 1. ledna 2013 je vyšší než kdykoliv předtím.

 

 • Že pro nemocnice je nepřijatelné, aby některým z nich byly prodlouženy smlouvy jen na půl roku nebo rok, jak navrhuje Svaz zdravotních pojišťoven, nebo aby formálně smlouvy byly uzavřeny na 5 let s výjimkou jejich nejpodstatnější části, týkající se rozsahu a struktury poskytované péče, uzavřené na půl roku, jak navrhuje VZP.

 

 • Že platný právní předpis, vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 618/2006 Sb. stanoví dobu uzavření smlouvy na 5 let a nemocnice nebudou ochotny se dohodnout jinak.

Z uvedených důvodů krizový štáb

 • Doporučuje všem nemocnicím, aby v jednání se zdravotními pojišťovnami postupovaly jednotně, trvaly na uzavření smluv na vyhláškou stanovenou dobu 5 let, a nepodepisovaly smlouvu se žádnou zdravotní pojišťovnou do té doby, dokud zdravotní pojišťovny neupustí od záměru využít nových smluv k zásadní redukci nemocniční péče a nedají v tomto směru dostatečné garance.

 

 • Považuje za nutné o podporu tohoto postupu požádat kraje, města a další zřizovatele nemocnic včetně církevních institucí a požádat je o podporu bez ohledu na zřizovatele nemocnice.

 

 • Současně znovu vyjadřuje ochotu asociací nemocnic, pacientských i odborových organizací podílet se na účelné a fakty podložené restrukturalizaci nemocniční sítě po celé následující pětileté smluvní období v klidu, s rozvahou, v normálních smluvních vztazích a za řádného fungování nemocnic pro pojištěnce všech zdravotních pojišťoven.

 

Mluvčí krizového štábu:

Bc. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic

 

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám