Kubek, Středula a Žitníková jednali o personální krizi ve zdravotnictví

V úterý 5. dubna jednali předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková a předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula s prezidentem České lékařské komory Milanem Kubkem. Shodli se, že do zdravotnictví je třeba dostat více peněz, aby se mohl řešit nedostatek personálu v nemocnicích, který už ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče.

Prezident Kubek poděkoval odborům za pochopení, které mají pro problémy českého zdravotnictví. To volá o pomoc. Je katastrofálně podfinancované, proto nemá dostatek personálu. Plošně je porušován zákoník práce a další předpisy. Situace je tak vážná, že ČLK musela prohlásit, že není schopna garantovat nejen kvalitu, ale už ani bezpečnost zdravotní péče poskytované v nemocnicích. Problémy už přesáhly možnosti resortního ministra, musí je řešit celá vláda. ČLK trvá na vytvoření krizového plánu, který by byl realizovatelný ještě ve funkčním období této vlády a přichází proto s pětibodovým návrhem, který by měl být součástí (viz níže). Odbory s tímto plánem souhlasí a podporují ho.

Předsedkyně Žitníková zdůraznila, že příčiny problémů jsou ekonomické a je spodivem, na jak vysoké úrovni je u nás stále poskytována péče. Nyní je velmi reálné nebezpečí, že se bude snižovat. OS má velmi alarmující informace z nemocnic. Téměř ve všech se omezují oddělení nebo lůžka, maskuje se to malováním nebo rekonstrukcemi a personál se přesouvá na jiná oddělení, kde je ho také málo. Připomněla, že v letech 2010 až 2014 přišlo zdravotnictví kvůli vládním krokům o více než 30 miliard korun a tyto peníze je nezbytné do systému vrátit. Jedním z kroků je zvýšit platbu státu za státní pojištěnce na částku, kterou platí osoby bez zdanitelných příjmů. Nemocnice byly ekonomickými důvody přinuceny k tomu, že když sestry odcházejí do důchodu nebo na mateřskou, nikdo se místo nich nepřijímá. Sestry poté nemohou pečovat o pacienty tak, jak by měly a chtěly. Na lidi je nakládáno čím dál více práce, proto personál z nemocnic utíká. Je potřeba dát sestrám jistotu, říci vraťte se zpátky. Ale na to nemocnice musejí dostat peníze, které dnes nemají.

Předseda Středula zdůraznil, že za posledních několik týdnů měl několik jednání ve velmi významných českých nemocnicích, jak fakultních, tak regionálních. Jejich ředitelé se obávají krizové situace, která nebude jenom pro letošní rok, ale týká se i několika příštích let, protože nedostatek personálu je skutečně vážný.

Uvedl, že situace v českém zdravotnictví ohrožuje vývoj české ekonomiky a je nutno zahájit velmi intenzivní léčbu pacienta, který byl v tomto případě přivezen na akutní péči a musí být resuscitován. Záchranu nelze provést bez přílivu peněz, bez zásahu do státního rozpočtu a bez dohody koaličních stran.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček peníze pro zdravotnictví požadoval, ale ministr Babiš s tím nesouhlasil a odkázal ho na hledání rezerv uvnitř systému, kde se krade a jsou tam černé díry, v nichž se ztrácejí.

Středula uvedl, že pokud Babiš tyto černé díry konkrétně pojmenuje, odbory mu pomohou je ucpat. Zdůraznil, že ani to by ale situaci to nevyřešilo, protože nedostatek finančních prostředků je systémový.

Prezident lékařské komory Milan Kubek doplnil, že zdravotníky taková tvrzení urážejí a pokud má Babiš konkrétní indicie, měl by podat trestní oznámení..

Odbory a ČLK proto požádají premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) o mimořádné jednání šéfů koaličních stran a krajů ke zdravotnictví.

Návrhy kroků, které by měly zastavit odliv personálu z nemocnic:

1. Příliv peněz do resortu

Pravidelná valorizace platby státu za děti, důchodce či nezaměstnané, která by měla postupně dosáhnout jedné poloviny odvodu zaměstnance za průměrnou mzdu. Stát nyní platí za každého z téměř šesti milionů státních pojištěnců 870 korun měsíčně, pro příští rok se navrhuje 1334 korun.

Každý občan by měl platit pojistné odpovídající jeho příjmům.

Zavedena by měla být zdravotní daň na tabák a alkohol, aby na péči přispívali víc ti, kdo si své zdraví dobrovolně ničí.

2. Spravedlnost v úhradách

Přeměna seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami v reálný ceník s postupnou valorizací lidské práce o deset procent každý rok.

Zdravotní pojišťovny mají platit za stejné výkony stejně všem poskytovatelům zdravotních služeb.

Právo pacienta na svobodnou volbu lékaře, neomezované zdravotními pojišťovnami.

3. Odměňování

Zvyšování platů lékařů a ostatních zdravotníků přinejmenším o deset procent každý rok.

Novelou zákoníku práce sjednotit odměňování zaměstnanců všech nemocnic a léčeben, státních, krajských i soukromých, které mají smlouvy se zdravotními pojišťovnami. A to podle státních tarifních tabulek, případně vytvořit speciální platové tabulky pro zdravotnictví.

4. Vzdělávání

Zjednodušit specializační vzdělávání lékařů a zintenzivnit je. Snížit počty specializačních oborů, zkrátit délku specializační přípravy, rozšířit vzdělávání i do regionálních nemocnic.

5. Kontrola

Česká lékařská komora by novelou zákona o zdravotních službách měla dostat právo kontrolovat personální zajištění lékařských služeb a ukládat závazná opatření k nápravě, když zjistí nedostatky. Je to podmínka pro zajištění kvality zdravotních služeb, a tím i bezpečnosti pacientů.

Záznam brífinku, který po jednání následoval, najdete na webu ČMKOS: http://www.cmkos.cz/obsah/219/video-mimoradny-brifink-cmkos-clk-k-vazne-personalni-situaci/15436

Foto Petr Kolev, Sondy revue

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám