Květen 2011

31. května

 • Vedoucí tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví místopředsedkyně OS Ivana Břeňková svolala jednání pracovního týmu. Hlavním obsahem jednání byly návrhy Ministerstva zdravotnictví, které jsou předkládány v rámci tzv. zdravotnické reformy. Odbory se na jednání opět s Ministerstvem zdravotnictví neshodly a předsedkyně Dagmar Žitníková oznámila, že naše zásadní výhrady k reformě stále trvají.
 • Porady s předsedy ZO v Karlovarském kraji se za vedení OS zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.
 • 30. května

 • Zástupci KR Středočeského kraje a předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednali s radní Mgr. Kateřinou Jentschke Stőcklovou, která má na starosti sociální služby. Zástupci odborů vyjádřili obavy ze zavádění pásmového odměňování a vyjádřili svůj nesouhlas s jeho případným uplatněním v zařízeních sociálních služeb Středočeského kraje. Paní radní ubezpečila odbory, že kraj ředitelům nenařizuje uplatnit tuto formu odměňování v zařízeních, a požádala odbory, aby se na ni, v případě, že by k této situaci mělo někde dojít, obrátily.
 • V odpoledních hodinách navštívili odborový svaz zástupci Hnutí DUHA. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková si spolu s Ing. Terezií Písařovou vyslechly informace ke konceptu zákona o snižování emisí skleníkových plynů, jak je obvyklý v jiných evropských zemích.
 • Porady s předsedy ZO v Ústeckém kraji se za vedení OS zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

  27. května

 • Jednání zdravotního výboru Poslanecké sněmovny se zúčastnili zástupci OS. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková požádala o možnost vystoupit a v rámci diskuze kritizovala Ministerstvo zdravotnictví za jeho postupy v případě novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.

  26.-27. května

 • V budově OSZSP ČR se uskutečnilo jednání řídícího týmu projektu „Spící obr“, který byl podán na schválení Evropské komisi. Jednání se zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.

  26. května

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s vedoucím ekonomem OS Ing. Milanem Šustem s daňovým poradcem OS o zintenzivnění spolupráce a o možnostech metodické spolupráce daňového poradce se základními organizacemi.
 • V dopoledních hodinách jednala předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zástupci T-Mobile o možnosti úpravy rámcové smlouvy, kterou má svaz s firmou uzavřenou. Přítomní zástupci T-Mobile a OS se dohodli, že je možné smlouvu upravit tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám našich členů.
 • Diskuze „Vládní reformy – zlepšení nebo devastace veřejného zdravotnictví?“ pořádaného Think-tank CESTA – Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii se spolu s dalšími pozvanými zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. V rámci svého vystoupení informovala veřejnost o připravované reformě zdravotnictví a důvodech nesouhlasu odborů s navrhovanými změnami. Žitníková současně přednesla návrhy odborů na řešení problémů ve zdravotnictví.
 • * Krajská rada Plzeňského kraje jednala se zástupci kraje o budoucnosti nemocnic kraje, o sociálních službách a složité finanční situaci při poskytování veřejných služeb. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

  25. května

 • Sněm ČMKOS řešil situaci kolem připravovaných vládních reforem. Účastníci sněmu vydali prohlášení, ve kterém vyzvali vládu, aby navrhované reformy zastavila a vrátila se k jednacímu stolu s odbory.
 • Porady s předsedy ZO ve Zlínském kraji se za vedení OS zúčastnili místopředsedkyně Ivana Břeňková a místopředseda Ladislav Kucharský.

  24. května

 • Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková. Rada především zhodnotila demonstraci 21. května a připravovala Sněm ČMKOS.
 • Porady s předsedy ZO v Moravskoslezské kraji se za vedení OS zúčastnili místopředsedkyně Ivana Břeňková a místopředseda Ladislav Kucharský

  23. května

 • Porady s předsedy ZO v Olomouckém kraji se za vedení OS zúčastnili místopředsedkyně Ivana Břeňková a místopředseda Ladislav Kucharský.

  21. května

 • Téměř 50 000 lidí demonstrovalo v Praze na Václavském náměstí proti asociálním a nespravedlivým reformám. Za OS účastníky demonstrace pozdravila předsedkyně Dagmar Žitníková.

  20. května

 • V Bratislavě začal VI. sjezd Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb, kterého se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Předsedou byl opět zvolen Mgr. Anton Szalay a místopředsedkyní Ing. Danka Pochybová. Žitníková popřála oběma zvoleným hodně úspěchů v práci a vyjádřila přesvědčení, že se spolupráce obou svazů v tomto volebním období ještě vzájemně prohloubí.
 • V Třebíči se konala valná hromada finanční společnosti Creditas. Valné hromady se za vedení OS zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.
 • V Praze se konalo jednání Rady hospodářské a sociální dohody k reformě zdravotnictví. ČMKOS i zaměstnavatelé vyjádřili nesouhlas s tím, jak jsou zákony projednávány, v jaké formě a obsahu. Za OS se účastnila jednání místopředsedkyně Ivana Břeňková.

  19. května

 • Jednala dozorčí rada odborového svazu.
 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková odcestovala na VI. sjezd Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb do Bratislavy. V předvečer sjezdu si v neformálních rozhovorech vyměnila informace se členy svazu o situaci na Slovensku a v České republice.

  16.-19. května

 • V Aténách se konal kongres Evropské odborové konfederace (EOK, ETUC), kterého se i účastnili zástupci ČMKOS, za OS místopředsedkyně Ivana Břeňková a Terezie Písařová, které byly nominovány evropskými strukturami.

  18. května

 • V Domě odborových svazů se konala tisková konference, na které zástupci odborů zopakovali novinářům, proč odbory nesouhlasí s navrhovanými reformami. Odboráři současně zástupce tisku informovali o tom, co jsme předkládali vládě jako vlastní návrhy na řešení složité situace ve zdravotnictví a v oblasti důchodů. S výhradami ke zdravotnické reformě a k reformě sociální vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

  17. května

 • Pod záštitou Svazu měst a obcí ČR se konal kulatý stůl k připravované sociální reformě. Akce se zúčastnili téměř všichni aktéři z oblasti sociálních služeb. Jednání se zúčastnili i poslanci koalice, které přítomní seznámili se svými výhradami k návrhům MPSV. Postoje OS k reformě přednesla předsedkyně Dagmar Žitníková.
 • Odpoledne předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s členy zdravotní komise Věcí veřejných a seznámila je s postoji a připomínkami odborů k připravované zdravotnické reformě.
 • V podvečerních hodinách se v TOP Hotelu Praha konala předpremiéra dokumentu režiséra dr. Doležala Češi v krizi. Akce se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která má v dokumentu krátký příspěvek.
 • V Praze se konala konference Bezpečná sanitka. Tuto akci moderoval řídící sekce ZZS a člen výkonné rady Vít Přibylík. Konference se za vedení OS zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.

  16. května

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s předsedou Národní rady pro osoby se zdravotním postižením (NRZP) Václavem Krásou o sociální reformě. Předseda Krása odsoudil připravovanou reformu a dohodl se s předsedkyní na koordinaci dalšího postupu a vzájemné výměně informací.
 • Přípravou demonstrace se zabýval krizový štáb ČMKOS. Za OS se zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková a vedoucí ekonomicko organizačního oddělení Šárka Tikovská.
 • Na Magistrátu hlavního města Prahy jednali místopředseda OS Ladislav Kucharský, předsedkyně KR Praha Růžena Menšíková a regionální pracovnice Iva Dandová s radním pro oblast sociální politiky Petrem Dolínkem. Předmětem jednání byla spolupráce v oblasti sociálních služeb a vzájemná informovanost o této problematice.

  13. května

 • Uskutečnila se jednání tripartitních týmů jak ke zdravotnictví, tak sociálním službám. Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, vedoucí tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, svolala jednání pracovního týmu k reformním krokům Ministerstva zdravotnictví. Závěry byly předloženy Radě hospodářské a sociální dohody, která jednala 20. května. Na MPSV se projednávala reforma sociální. Jednání obou týmů se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Obě jednání se nesla ve stejném duchu – monolog zástupců jednotlivých ministerstev a věcné výhrady odborů, na které nebylo reagováno. Zaměstnavatelé mají své výhrady, ale obecně reformy podporují.
 • Porady s předsedy ZO v Královéhradeckém a Pardubickém kraji se za vedení OS zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  12. května

 • Vedení OS řešilo finanční záležitosti svazu.

  11. května

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala s poslankyní za Věci veřejné Dagmar Navrátilovou o navrhované sociální reformě. Žitníková seznámila zástupce Věcí veřejných s výhradami odborů k návrhům MPSV.
 • V odpoledních hodinách jednalo vedení OS se zástupci společnosti Ambit Media o dalším vydávání Zdravotnických novin.
 • Porady s předsedy ZO v Libereckém kraji se za vedení OS zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.

  10. května

 • Jednala výkonná rada OS.

  9. května

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil jednali s premiérem RNDr. Petrem Nečasem o sociální reformě. Žitníková seznámila premiéra se zásadními výhradami odborů a apelovala na jeho odborné znalosti problematiky sociálních služeb versus nesystémově připravované změny. Žitníková za odbory vyslovila požadavek na stažení a zásadní přepracování sociální reformy.
 • Po jednání s premiérem se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil zúčastnili mimořádného jednání Rady ČMKOS, která zásadně odmítla připravované reformy a označila většinu z nich za asociální. Rada ČMKOS pověřila předsedu Jaroslava Zavadila, aby napsal premiéru Petru Nečasovi otevřený dopis, ve kterém vyjádří nesouhlas s připravovanými reformami, a to zvláště s reformou sociální a zdravotnickou. Po jednání Rady proběhlo jednání krizového štábu ČMKOS, které se zabývalo přípravou demonstrace 21. května.
 • V budově OSZSP ČR se uskutečnila konference individuálních členů OS a zakládající schůze regionálních organizací. Těchto akcí se zúčastnili místopředsedové Ladislav Kucharský a Ivana Břeňková.
 • Místopředsedkyně Ivana Břeňková se účastnila konference odborové organizace v Pardubické krajské nemocnici, a.s.

  6. května

 • Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupci Ministerstva zdravotnictví o dalším postupu ve sporu OS a ministerstva v kauze Zdravotnické noviny.
 • Porady s předsedy ZO v Plzeňském kraji se za vedení OS zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

  5. května

 • Porady s předsedy ZO v Jihomoravském kraji se za vedení OS zúčastnil místopředseda Ladislav Kucharský.
 • Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se aktivně účastnila jednání podvýboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k otázkám restrukturalizace zdravotních ústavů.

  4. května

 • V budově MPSV se konal tzv. kulatý stůl k sociální reformě. Jednání, kterého se za OS zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, bylo velmi bouřlivé a mimo zástupců MPSV se k podpoře reformy nepřipojila žádná ze zúčastněných organizací (odbory, zaměstnavatelé, neziskové organizace, zástupci měst, obcí a krajů).
 • Porady s předsedy ZO v kraji Vysočina se za vedení OS zúčastnili místopředsedkyně Ivana Břeňková a místopředseda Ladislav Kucharský.

  3. května

 • Porady s předsedy ZO Jihočeského kraje se v Českých Budějovicích za vedení OS zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský. Po jednání se oba členové vedení OS přesunuli do Nesuchyně na jednání sociální komise krajů. Předmětem jednání s kraji a zástupci Svazu měst a obcí ČR byla připravovaná (a)sociální reforma.
 • V Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice se konalo jednání krajské rady Ústeckého kraje. Jednání se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

  2. května

 • Jednala sekce nemocnic odborového svazu.
 • V Domě odborových svazů se sešel krizový štáb ČMKOS k přípravě demonstrace 21. května. Jednání se zúčastnil místopředseda OS Ladislav Kucharský.

  1. května

 • V Brně se konala již tradiční oslava Svátku práce, o jejíž kvalitní přípravu i úspěšný průběh se značným dílem zasloužily také členky OS zdravotnictví a sociální péče ČR.
 • Podobné články

  Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

  Březen 2024

  V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

  Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

  Únor 2024

  26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

  Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

  Leden 2024

  29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

  Načíst další
   
  Napište nám