Květen 2013

30. května – 1. června

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil tradičního setkání mladých odborářů Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb, který se uskutečnil ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta ve Svitu na Slovensku. Místopředseda Kucharský vedl část semináře, zúčastnil se workshopů a měl přednášku o komunikaci v sociálním dialogu.

 

30. května

* Jednání pracovního týmu pro spolupráci s Mezinárodní organizací práce se mimořádně účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, a to z důvodu přípravy tripartitního zasedání před 102. Mezinárodní konferencí práce, které se místopředsedkyně zúčastní.

 

29. května

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal se zástupci společnosti Vodafone o možnosti spolupráce s tímto poskytovatelem telekomunikačních služeb.

 

28. května

* Jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Jednání se účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, tým vedla místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

27. května

* Za účasti hlavního hygienika MUDr. Vladimíra Valenty, PhD., se v Brně konala konference sekce pracovníků hygienické služby. Za vedení odborového svazu se účastnili místopředsedkyně Ivana Břeňková a místopředseda Ladislav Kucharský. Po konferenci následoval odborný seminář pracovníků hygienické služby v Mistříně.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila s příspěvkem o situaci v sociálních službách, o odměňování zaměstnanců a o celkové sociální politice české vlády na mezinárodní konferenci v Brně, která se konala v rámci mezinárodního výzkumného projektu NEUJOBS. Hlavní téma konference financované Evropskou komisí bylo Inovace a zaměstnanost v sociálních službách: nové příležitosti pro nastartování růstu? Konference se zúčastnili i další funkcionáři OS – členové výkonné rady Tomáš Havlásek, Jiřina Marešová a Jana Hnyková, předsedkyně krajské rady Zlínského kraje Marcela Holčáková a další. 

 

23. – 25. května

* Na Slovensku jednala výkonná rada odborového svazu s výkonným výborem Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb.

 

22. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci odborů z nemocnic Jihočeského kraje jednala s náměstkyní hejtmana Ivanou Stráskou o odměňování zaměstnanců krajských nemocnic. Na jednání se vysvětlilo, že problémy odboráři vyřešili s vedením nemocnic, většina uzavřela kolektivní smlouvy.

* V odpoledních hodinách předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny k problematice lázní. Ve svém vystoupení předsedkyně zdůraznila, že odbory požadují změnu indikačního seznamu, který má velmi negativní dopady na lázeňství a zejména na zaměstnance.

 

21. května

* Sněmu ČMKOS se účastnilo vedení odborového svazu a zástupci z výkonné rady.

* V odpoledních hodinách jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková s premiérem vlády Petrem Nečasem. Na programu jednání byla otázka pracovních podmínek zaměstnanců, vývoj a tvorba právních předpisů v resortech zdravotnictví a sociálních služeb, špatný vývoj v lázeňství.

 

20. května

* Jednání o odměňování zaměstnanců v sociálních službách se na Ministerstvu práce a sociálních věcí, na úrovni úředníků, účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu se zástupci krajské rady Pardubického kraje zúčastnila semináře pořádaného 1. náměstkem hejtmana Romanem Línkem kvůli plánovaným změnám ve zdravotnictví Pardubického kraje.

 

17. května

* V Olomouci se konala krajská konference za účasti místopředsedů OS Ivany Břeňkové a Ladislava Kucharského.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jiřím Horeckým s náměstkem ministra zdravotnictví Ferdinandem Polákem a náměstkem ministryně práce a sociálních věcí Pavlem Čáslavou o připravovaných změnách zákona o sociálních službách. Předsedkyně Žitníková i prezident Horecký nesouhlasí s navrženými změnami v oblasti poskytování zdravotní péče.

 

16. května

* V Ostravě se konala krajská konference za účasti celého vedení odborového svazu.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v podvečerních hodinách v Ostravě sešla na krátké informativní schůzce se stínovým ministrem zdravotnictví ČSSD MUDr. Svatoplukem Němečkem.

 

15. května

* Ve Zlíně se konala krajská konference za účasti celého vedení odborového svazu.

* Po ukončení krajské konference se sešli zástupci odborů, zaměstnavatelů a krajského úřadu na workshopu Bi Di k problematice postavení a odměňování zaměstnanců v sociálních službách.

 

14. května

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková jednala s řídícím týmem projektu sociální dialog – část zdravotnictví o závěrech projektu a organizaci závěrečných seminářů.

* V budově OS se konal workshop Sociální služby na rozcestí, kterého se zúčastnili zástupci sociálních partnerů, řídící projektu sociálních služeb za zaměstnavatele doc. Jiří Marek a předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Vážným aktuálním problémům lázeňství se věnovala tisková konference, které se zúčastnili zástupci odborů, Sdružení lázeňských míst ČR a Svazu léčebných lázní ČR. Za OS na konferenci vystoupili předsedkyně Dagmar Žitníková a řídící sekce lázeňství Martin Vacek. Situaci v lázeňství zhodnotil i předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský jednal spolu se zástupci ZO ZZS Libereckého kraje s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou o financování ZZS v roce 2013.

 

13. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková v ranních hodinách seznámila Radu ČMKOS s kritickou situací ve zdravotnictví a sociálních službách.

* Krajské konference v Českých Budějovicích se zúčastnili místopředsedové OS Ladislav Kucharský a Ivana Břeňková. Později se dostavila i předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Po jednání krajské konference v Českých Budějovicích se konal workshop projektu Bi Di na téma sociální služby na rozcestí.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednali v podvečerních hodinách s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Ing. Jiřím Horeckým o problémech v sociálních službách. Části jednání se zúčastnil předseda Asociace zdravotnických záchranných služeb MUDr. Marek Slabý, aby s přítomnými projednal vzdělávání lékařů ZZS. 

 

10. května

* Krajskou konferenci v Plzni řídila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou, aby ho informovala o závažné situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách.

 

9. května

* V Karlových Varech se s delegáty krajské konference setkali předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

 

7. května

* Krajskou konferenci v Brně řídili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

* Po ukončení jednání krajské konference se v Brně uskutečnil workshop projektu Bi Di k postavení a odměňování pracovníků v sociálních službách. Se závěry studie na téma odměňování seznámila přítomné Mgr. Ivana Štěpánková.

 

6. května

* Krajská konference v Liberci se konala za účasti předsedkyně OS Dagmar Žitníkové a místopředsedy OS Ladislava Kucharského.

 

2. května

* Krajskou konferenci Kraje Vysočina vedli předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám