Květen 2016

30. a 31. května

* Mezinárodní konference zástupců odborů nemocnic České republiky, Slovenské republiky, Rakouska a Německa se zúčastnilo celé vedení odborového svazu.

 

28. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání zdravotní komise ČSSD, která měla na programu aktuální problémy ve zdravotnictví.

 

26. května

* V nemocnici Pardubického kraje Orlickoústecké nemocnici se sešli zástupci výboru odborové organizace vedené předsedkyní Janou Svojanovskou se zástupci zaměstnavatele, které vedl generální ředitel Tomáš Gottwald. Projednával se problém, který se týkal zvýšení základních mezd a osobních příplatků. Jednání se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem zúčastnili ve Vinohradském divadle slavnostního večera České asociace sester, kde byla předána vynikajícím sestrám ocenění za jejich práci a přínos pro pacienty.

 

25. května

* V Českých Budějovicích se setkala místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zástupcem poskytovatele sociálních služeb SeneCura, aby si předali informace o záměrech společnosti při poskytování sociální péče v České republice. Následně se místopředsedkyně zúčastnila kongresu pořádaného Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na jednání komise pro sociální záležitosti Rady Asociace krajů ČR zhodnotila spolu s prezidentem APSS ČR Jiřím Horeckým a předsedou Národní rady osob se zdravotním postužením ČR Václavem Krásou spolupráci s komisí. Účastníci jednání se shodli, že ve všech krajích funguje sociální dialog a že spolupráce v minulém roce byla dobrá.

* V podvečerních hodinách jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Jednání řídila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. K materiálu Ministerstva zdravotnictví Akční plán Zdravotnictví 2017 – kvalitní, stabilní a efektivní zdravotnictví vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Připomínky OS najdete na svazovém webu.

 

24. května

* Kulatého stolu zástupců odborů a zaměstnavatelů hygienické služby se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Setkání organizoval výbor sekce pracovníků hygienické služby pod vedením MUDr. Gacky Slavíkové.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR zúčastnila v Českých Budějovicích mezinárodní konference Sociální služby v ČR a Evropě. V rámci prvního dne konference bylo slavnostně podepsáno Memorandum sociálních partnerů – OSZSP ČR a APSS ČR, ve kterém se zavázali, že budou společně prosazovat uzavření kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejímž prostřednictvím by se zlepšily pracovní podmínky zaměstnanců v sociálních službách.

* Konal se 4. sněm ČMKOS. Za vedení OS se zúčastnil místopředseda Lubomír Francl. Na sněmu se mimo jiné hovořilo o přípravě dalšího mítinku kampaně ČMKOS Konec levné práce.

 

23. května

* Místopředsedkyně Ivana Břeňková a předseda odborové organizace Psychiatrické nemocnice Dobřany Milan Synek se jako členové výběrové komise zúčastnili výběrového řízení na místo ředitele/ky Psychiatrické nemocnice Dobřany.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a dalšími zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS, zúčastnila jednání k problematice migrantů.

 

20. května

* Pokračovalo společné jednání výkonné rady a dozorčí rady OS se slovenskými partnery.

* Ve večerních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková připojila k závěrečnému společnému večeru se slovenskými kolegy.

 

19. a 20. května

* Výkonné rady PSI se za region střední Evropy a západního Balkánu zúčastnila  místopředsedkyně Ivana Břeňková, která za uvedený region zastupuje titulára. Výkonná rada projednávala zprávy z regionů, aktuální problémy odborářů a připravovala se na kongres v roce 2017.

 

19. května

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil na Ministerstvu zdravotnictví dalšího jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

* Dopoledne jednala výkonná rada OS.

* Dopoledne jednala dozorčí rada OS.

* Odpoledne jednaly výkonná a dozorčí rada OS společně s výkonným výborem Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb. Členové obou vrcholných orgánů se scházejí pravidelně a výměna informací je pro obě strany velmi důležitá. Na jednáních si vždy potvrzují, že i přes rozdělení Československa jsou problémy v obou zemích podobné a že vzájemné dobré vztahy překonávají většinu překážek.

 

18. května

* Světový výbor žen Internacionály veřejných služeb (PSI, mezinárodní odborová federace sdružující zástupce OS veřejného sektoru 150 zemí) se sešel v Ženevě, aby formuloval politiku PSI k rovnosti žen a mužů na kongresu PSI. Kongres se bude konat v roce 2017 v Ženevě. Region střední Evropy a západního Balkánu zastoupila místopředsedkyně Ivana Břeňková, která je za uvedený region ve výboru žen titulárem.

* Na MPSV se sešli členové tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku, aby projednali aktuální situaci v sociálních službách. Za OS se jednání zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se následně na Úřadu vlády zúčastnila jednání pléna tripartity.

 

16. května

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

12. května

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem vystoupila na tiskové konferenci k personální krizi v nemocnicích.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se setkala s hlavní sestrou a ředitelkou odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání Mgr. Alicí Strnadovou, MBA, aby si předaly názory na návrh jednotného rámce pro vzdělávání, kompetence a schopnost zdravotnického asistenta v EU.

* Večer byla předsedkyně OS Dagmar Žitníková v ČT hostem pořadu Michaely Jílkové Máte slovo. Předsedkyni podpořili místopředsedkyně Ivana Břeňková, místopředseda Lubomír Francl, předsedkyně ZO FN Královské Vinohrady Andrea Osmančíková a členka výboru této ZO Blanka Radjenovičová.

11. května

* Volební konference odborové organizace FN1 Plzeň se zúčastnili místopředseda OS Lubomír Francl a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na MPSV zúčastnila jednání meziresortní komise, která řeší problematiku zdravotně-sociální péče.

 

10. května

* V Praze se konal seminář k náboru a udržení členské základny, který se mohl konat za podpory EPSU. Její expert Eddy Stam seminář, kterého se zúčastnilo celé vedení svazu, lektoroval.

 

9. května

* Výbor sekce nemocnic společně s místopředsedkyní OS Ivanou Břeňkovou připravoval mezinárodní konferenci zástupců odborů z nemocnic, která se konala 30. a 31. května v Praze.

* V hotelu Olšanka se uskutečnila odborná konference k připravované novele zákoníku práce. Za OS se jednání zúčastnili právníci, inspektor BOZP Zbyněk Moravec, regionální pracovnice Iva Dandová a za vedení předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Se zástupci krizového štábu nemocnic, odborů a pacientů se sešli premiér Bohuslav Sobotka a ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Zástupci zaměstnavatelů, odborů i pacientů znovu premiérovi zopakovali, že personální situace v nemocnicích je kritická a že je potřeba stabilizovat zaměstnance nemocnic. K odchodům zdravotníků se přidávají i nezdravotníci, práce v nemocnicích je čím dál náročnější, možnosti uplatnit se na trhu práce při současné ekonomické situaci je jednoduchá, je nutné, aby vláda situaci urychleně řešila. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla se zástupcem Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků Jakubem Hudcem k materiálu POUPZ a České asociace sester „Návrh metodického pokynu o řešení situací spojených s poraněním ostrými předměty ve zdravotnictví a prevenci jejich vzniku“. Předsedkyně Žitníková se s Mgr. Hudcem dohodla, že předloží sociálním partnerům návrh, aby materiál projednal tripatitiní pracovní tým pro zdravotnictví.

6. května

* Společného jednání zástupců odborových organizací a zaměstnavatelů nemocnice Krajská zdravotní, a.s., se v Ústí nad Labem zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

5. května

* Tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví ustavil pracovní skupinu, která se bude zabývat otázkou mezd ve zdravotnictví a efektivitou systému veřejného zdravotního pojištění. Jednání skupiny se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Odpoledne se sešel krizový štáb nemocnic, aby projednal aktuální krizovou personální situaci v nemocnicích. Za OS se jednání zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

4. května

* Tradičně výborné konference Bezpečná sanitka, kterou pořádá sekce zdravotnické záchranné služby OS se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V Národní technické knihovně se uskutečnilo první setkání účastníků Českého ekosystému integrované zdravotně-sociální péče. Za OS se akce zúčastnili předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

* Odpoledne předsedkyně OS Dagmar Žitníková pozdravila účastníky konference Bezpečná sanitka a sdělila jim aktuální informace z jednání s premiérem a předsedy koaličních stran k platům v roce 2017.

 

3. května

* V ranních hodinách se sešli zástupci odborů předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel spolu s prezidentem ČLK Milanem Kubkem s předsedy koaličních politických stran Bohuslavem Sobotkou, Andrejem Babišem a Pavlem Bělobrádkem, aby projednali kritickou situaci ve zdravotnictví. Jednání se zúčastnil ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček spolu s náměstkem Tomem Phillipem.

* V odpoledních hodinách se v hotelu DUO sešli delegáti Shromáždění zástupců nemocnic. Hostem jednání byla předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

2. května

* S premiérem Bohuslavem Sobotkou opět jednali zástupci odborových svazů veřejných služeb o zvýšení platů v roce 2017.

Podobné články

Aktuality 13. 4. 2023 / 20:24

Březen 2023

29. března: Demonstrace 68 NE namířená proti prodlužování věku odchodu do důchodu se konala ve středu 29. března 2023 v Praze před Úřadem vlády.

Aktuality 11. 3. 2023 / 21:51

Únor 2023

27. února: O navýšení platů v přímo řízených organizacích Ministerstva zdravotnictví s ministrem Válkem jednali předsedkyně OS Žitníková, místopředsedkyně OS Hnyková a předseda LOK-SČL Engel.

Aktuality 4. 2. 2023 / 21:03

Leden 2023

9. ledna: Společného jednání výkonné a dozorčí rady OS se zúčastnil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek s kolegy.

Načíst další
 
Napište nám