Květen 2023

31. května

* V Praze druhým dnem pokračovala porada svazových regionálních manažerů a inspektorů BOZP.

* Na poradu navázalo společné jednání výboru sekce pro práci s členskou základnou a regionálních manažerů, inspektorů BOZP a dalších zaměstnanců OS. Cílem společného jednání byla výměna zkušeností a námětů v oblasti náboru nových členů, vzniku nových odborových organizací a propagace činnosti odborového svazu.

* Dalšího kulatého stolu k reformě psychiatrické péče se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnili členové odborového svazu z psychiatrických nemocnic a sociálních služeb, předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

30. května

* V Praze v Hotelu Olšanka se konal 2. sněm ČMKOS, kterého se zúčastnila delegace našeho OS. Následné tiskové konference se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* V odpoledních hodinách se v budově odborového svazu v Praze konala pravidelná porada svazových regionálních manažerů a inspektorů BOZP.

29. května

Mimořádného on-line jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

26. – 28. května

* V Českých Budějovicích se konal nohejbalový turnaj, který pořádal odborový svaz pod vedením Ladislava Kucharského. Zúčastnilo se šest mužstev z celé České republiky.

26. května

* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se zúčastnila on-line školení k transpoziční novele zákoníku práce.

25. května

* Metodické porady v Domově U Anežky středisko Luštěnice se spolu s ředitelem Michalem Kvapilem a předsedkyní ZO Marií Zejvalovou zúčastnila i místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

24. května

* Na společném jednání se sešli předsedové odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy. Výstupem jednání bylo nesouhlasné stanovisko ke snížení finančních prostředků na FKSP, nesouhlas se zrušením daňového zvýhodnění benefitů a žádost o jednání s premiérem Petrem Fialou. OS na jednání zastupovala předsedkyně Dagmar Žitníková.

* Na odpolední tiskové konferenci ČMKOS bylo prezentované stanovisko odborů k vládou navrhovaným úsporám a návrhy ČMKOS, kterými odbory doporučují konsolidovat veřejné finance. Za odborové svazy veřejných služeb prezentovala výsledky z dopoledního jednání předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Krajská rada Jihočeského kraje se sešla v třeboňských lázních, po jednání si prohlédla i nově vybudované wellness centrum. Za vedení OS se zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

23. května

* Na MPSV jednala komise k novele katalogu prací. Jednání se s návrhy OS na změnu katalogu účastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

22. května

* Na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje se na schůzce s náměstkem hejtmana Jiřím Navrátilem, který se věnuje sociální oblasti, projednávaly problémy v této oblasti. Za OS se zúčastnili místopředsedkyně Jana Hnyková, regionální manažer Ladislav Kucharský a inspektorka BOZP Andrea Hrabčáková.

17. května

* Na jednání sekce nezdravotnických pracovníků se sešli bývalí a současně jmenovaní členové. Řešili situaci v lůžkových zdravotnických zařízeních a postavení nezdravotníků v nich. Zúčastnily se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková.

16. a 17. května

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v Praze v Hotelu Olšanka zúčastnil spolu s manažerem pro nábor a získávání nových členů Vojtěchem Burdou a členkou výboru sekce pro práci s členskou základnou Zuzanou Sargovou mezinárodního strategického workshopu EPSU pro odborové předáky na téma nábor a organizování členské základny.

16. května

* Dalšího pracovního setkání k profesnímu zákonu pro sociální pracovníky se za OS zúčastnila místopředsedkyně Jana Hnyková.

15. května

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech zasedala krajská rada Plzeňského kraje. Za vedení OS se zúčastnily místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.

12. května

* Na předporadě k jednání pléna tripartity se sešli zástupci odborů, aby projednali materiály a připravili stanoviska k vládou mediálně prezentovaným reformám. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na jednání konstatovala, že vláda porušuje statut tripartity, a tím také sociální smír. Do doby zahájení tohoto jednání odbory neobdržely podkladové materiály pro pondělní jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity).

11. května

* Na jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky se na MPSV sešli zástupci vlády, zaměstnavatelů a odborů. Obsahem jednání byly informace o připravovaných změnách zákonů a dořešení systému práce týmu. Všichni přítomní se shodli, že obsahem příštího jednání bude odměňování zaměstnanců v sociálních službách. Za OS se jednání zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

* V Olomouci se konal další vzdělávací seminář k hospodaření odborových organizací pod vedením Milady Mikulenkové.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se spolu s manažerem pro nábor členů Vojtěchem Burdou a členkou sekce pro práci s členskou základnou Zuzanou Sargovou v Brně setkal se zástupci fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Jednalo se o možnostech spolupráce.

10. května

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

9. května

* Na OS se sešla sekce sociál. Jednání se zúčastnil ředitel odboru koncepce sociálních služeb a sociální práce MPSV PhDr. Martin Kocanda, PhD. Sekce řešila také personální situaci v sociálních službách a odměňování.

* Na OS jednala sekce nemocnic. Její členové řešili připravovaný kulatý stůl k transformaci psychiatrické péče, odměňování a aktuální pracovní podmínky zaměstnanců nemocnic. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Před jednáním výkonné rady OS se sešla ekonomická komise, aby projednala hospodaření odborového svazu.

* V odpoledních a podvečerních hodinách se konala první část společného jednání výkonné a dozorčí rady OS. Jednání se jako hosté zúčastnili předseda ČMKOS Josef Středula a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová.

4. května

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Jednání se zúčastnilo vedení OS a Ivana Břeňková jako řídící týmu.

* Na odborovém svazu se konal vzdělávací seminář o hospodaření základních odborových organizací pod vedením Milady Mikulenkové.

* Odpoledne se na OS sešla dozorčí rada společnosti Bona Serva.

2. května

* Dopoledne se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla s hlavní sestrou Alicí Strnadovou k výměně informací.

* Pro velký zájem se v Praze na odborovém svazu konal další seminář na téma čerpání FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání, jehož lektory byli svazová právnička Štěpánka Řandová a svazový poradce pro ekonomiku Kamil Kubáň.

* Na MPSV jednala dotační komise k programu neinvestičních dotací pro seniorské a proseniorské organizace s celostátní působností. Dotačního řízení se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Odpoledne se na Krajském úřadě Středočeského kraje sešla hejtmanka Petra Pecková spolu s radním pro oblast sociálních věcí Martinem Hrabánkem a statutárním náměstkem hejtmanky pro oblast zdravotnictví Pavlem Pavlíkem se zástupci krajské rady OS Středočeského kraje, regionální manažerkou Ivou Falberovou a předsedkyní OS Dagmar Žitníkovou. Jednání probíhalo v příjemné atmosféře s konkrétními závěry.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil jednání dozorčí rady Nemocnice České Budějovice, a. s.

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám