Leden 2016

28. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se setkali se zástupci České podnikatelské pojišťovny. Jednali o možnostech další spolupráce mezi OSZSP ČR a ČPP.

 

27. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se sešly s prezidentem Unie zaměstnavatelských svazů ČR a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým a ředitelem UZS ČR Petrem Hanušem, aby společně dopracovali Memorandum sociálních partnerů ke kolektivní smlouvě vyššího stupně.

 

26. ledna

* V Pardubicích se konalo jednání odborů se zaměstnavatelem o navýšení mezd zaměstnanců Pardubické krajské nemocnice, a.s. Za vedení svazu se zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V Českých Budějovicích se konalo jednání Rady hospodářské a sociální dohody Jihočeského kraje za účasti místopředsedy OS Lubomíra Francla. Jednalo se mimo jiné o financování sociálních služeb v Jihočeském kraji v roce 2016.

 

25. ledna

* Jednání pracovního týmu tripartity pro pracovněprávní vztahy, kolektivní vyjednávání a zaměstnanost se za OS účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková. Bodem jednání byla problematika dávek nemocenského pojištění, konkrétně otázka karenční doby.

 

23. ledna

* Vedení svazu se zúčastnilo sváteční akce – plesu České lékařské komory a LOK-SČL v Praze na Žofíně.

 

21. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se účastnily konference odborové organizace ZZS Středočeského kraje.

 

20. ledna

* Na pozvání hlavního hygienika Vladimíra Valenty se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zúčastnila jednání o reorganizaci ZÚ Ústí nad Labem, konkrétně pracoviště Plzeň.

* Odpoledne odjely předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková na členskou schůzi odborové organizace ZZS Středočeského kraje.

 

19. ledna

* Jednání výboru sekce pracovníků hygienické služby se zúčastnil náměstek ministra zdravotnictví hlavní hygienik Vladimír Valenta, aby před svým odchodem z postu hlavního hygienika informoval výbor sekce o práci, kterou pro hygienu vykonal, a poděkoval za spolupráci, kterou měl s odbory na velmi dobré úrovni. Za vedení se jednání účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách se celé vedení svazu zúčastnilo mimořádné konference odborové organizace ve FN 1 Plzeň. Konference se jako host zúčastnil ředitel FN Plzeň Václav Šimánek, který informoval o aktualitách v nemocnici z pohledu ředitele.

 

18. ledna

* Strana zaměstnavatelů svolala jednání k návrhu změn ve vzdělávání pro nelékařská povolání. Jednání se konalo v budově Ministerstva zdravotnictví za účasti náměstka Josefa Vymazala. Za OS se účastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

15. ledna

* Na pozvání odborářů se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila reprezentačního plesu společnosti AGEL.

 

14. ledna

* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil na Ministerstvu zdravotnictví dalšího jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání odborů s grémiem ČSSD.

 

13. ledna

* Dopoledního jednání dozorčí rady OS se účastnilo vedení svazu.

* Společného setkání a jednání regionálních pracovníků odborového svazu se účastnilo vedení svazu.

* Jednání krajské rady Praha, které se konalo v sídle svazu, se účastnilo vedení svazu.

 

12. ledna

* Jednala výkonná rada OS.

* V odpoledních hodinách jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví o aktuálních otázkách resortu. Jednání se zúčastnilo celé vedení odborového svazu.

 

11. ledna

* Zástupci zaměstnavatele a odborů Endokrinologického ústavu v Praze se sešli v sídle odborového svaz s vedením svazu, aby si předali informace o řešení financování ústavu a personálních vztahů mezi zaměstnanci. Účastníci se shodli na dalším jednání v únoru, tentokrát v sídle Endokrinologického ústavu. Za vedení OS se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednala pracovní skupina pro nelékařská zdravotnická povolání. Jednalo se o změnách ve vzdělávání sester a dalších připravovaných změnách zákona č. 96/2004 Sb. jednání se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

8. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s náměstkyní ministra zdravotnictví Lenkou Teska Arnoštovou, aby projednaly možnosti spolupráce v novém roce.

 

5. ledna

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální otázky se zabývalo paušální úhradou ošetřovatelské péče v roce 2016, konceptem dlouhodobé péče, spoluprací MZ a MPSV na změně úhrad zdravotní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb v roce 2017, Národní strategií rozvoje sociálních služeb a novelou zákona o sociálních službách. Za odborový svaz se zúčastnily předsedkyně Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám