Leden 2018

31. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila na Krajském úřadě Jihomoravského kraje jednání „kulatého stolu k situaci ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje“.

 

30. ledna

* V dopoledních hodinách jednal výbor sekce pracovníků hygienické služby, připravoval společné jednání s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem a hlavní hygieničkou Evou Gottvaldovou. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková sešla společně se zástupci krajské rady Ústeckého kraje s představiteli kraje, aby diskutovali o problémech zdravotnictví v Ústeckém kraji.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl se zúčastnili konference základní organizace působící při Nemocnici Tábor, a. s. Hlavním bodem programu bylo navyšování mezd.

 

29. ledna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla na Ministerstvu zdravotnictví s úředníky kvůli jednání tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví a financování hygienické služby.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková na Ministerstvu práce a sociálních věcí jednala o mezinárodním kongresu k rovnému postavení žen a mužů, který bude v Praze pořádán Evropskou federací odborových svazů veřejných služeb (EPSU).

 

23. – 25. ledna

* Vedení OS se účastnilo společného výjezdního zasedání se zaměstnanci svazu v Blansku, aby projednalo přípravu VIII. sjezdu OSZSP ČR.

23. ledna

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila na ČMKOS jednání k projektu krácení pracovní doby bez krácení mzdy.

 

22. ledna

* Zástupci OS zaměstnanců, na které se vztahuje kolektivní dohoda vyššího stupně, se sešli s nejvyšším státním úředníkem RNDr. Josefem Postráneckým, aby dojednali postup pro úpravu kolektivní dohody vyššího stupně. Za OS se účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

16. ledna

* Začalo jednání o kolektivní dohodě vyššího stupně, která se vztahuje na úředníky. OS na jednání zastupuje místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* V odpoledních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková účastnila jednání o základních mzdách zaměstnanců Nemocnice Pardubického kraje. Došlo k dohodě, která neuspokojila nezdravotnické pracovníky. Dále bude pokračovat jednání o kolektivní smlouvě.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci krajské rady Královéhradeckého kraje jednala s náměstkem hejtmana Alešem Cabicarem o navýšení mezd v nemocnicích, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Účastníci jednání se dohodli, že nemocnice dodají na Ministerstvo zdravotnictví podklady k propočítání, zda úhradová vyhláška pro roce 2018 obsahuje nutné finanční prostředky na zvýšení základních mezd o 10 %.

 

15. ledna

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* Diskuse zástupců odborových svazů veřejných služeb rozpočtových a příspěvkových organizací k návrhu úpravy vyhlášky FKSP, která navazovala na jednání Rady ČMKOS, se za OS zúčastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila kolektivního vyjednávání v Nemocnici Valašské Meziříčí a.s. Po dohodě se zaměstnavatelem bude všem zaměstnancům navýšena základní tarifní mzda o 10 %.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil jednání týkajícího se úhrad zdravotnických prostředků v souvislosti s připravovanou novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.

 

11. ledna

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na základě žádosti odborové organizace Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. zúčastnila kolektivního jednání o nárůstu mezd v nemocnici. Jednání skončilo nedohodou, další termín byl naplánován na pondělí 15. ledna.

 

10. a 11. ledna

* Výroční chůze výboru základní odborové organizace ZZS Středočeského kraje a výroční konference základní odborové organizace ZZS Středočeského kraje se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

9. ledna

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

 

8. ledna

* Výkonná rada jednala mimořádně společně s výborem sekce nemocnic a výborem sekce nelékařských zdravotnických pracovníků. Mimořádného jednání se více než hodinu účastnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

* Poté výbory sekce pokračovaly samostatným jednáním.

* Samostatným jednáním pokračovala také výkonná rada.

* Jednala dozorčí rada OS.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel jednali v odpoledních hodinách na Úřadu vlády s premiérem Andrejem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem o programovém prohlášení vlády a jeho doplnění.

 

5. ledna

* Společného jednání krajské rady Pardubického kraje s hejtmanem JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., (ČSSD) se účastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

4. ledna

* Na Úřadu vlády se nad návrhem programového prohlášení vlády sešla tripartita. K oblasti zdravotnictví a sociálních služeb vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. V reakci na její připomínky a připomínky LOK-SČL bylo dohodnuto, že se k úpravě návrhu sejdou premiér Andrej Babiš, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, předsedkyně OS Dagmar Žitníková a předseda LOK-SČL Martin Engel.

 

3. ledna

* V lázních Thermal Karlovy Vary se uskutečnilo kolektivní vyjednávání, kterého se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

* V budově ČMKOS se sešli zástupci odborových svazů, aby projednali návrh programového prohlášení vlády. Za OS se jednání zúčastnila a s konkrétními připomínkami vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám