Leden 2024

31. ledna
* Na poradě se sešli předsedové a zástupci odborových svazů veřejných služeb. Bylo dohodnuto, že společně osloví premiéra, aby sezval jednání se zástupci K5 k platům. Odbory znovu požadují zvýšení tarifů formou úpravy nařízení vlády.
* Na Ministerstvu zdravotnictví zasedala Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
30. ledna
* V Poslanecké sněmovně se uskutečnila pod záštitou poslankyň Ivany Mádlové (ANO) a Věry Adámkové (ANO) konference Bez sester to nejde: největší problémy a hledání řešení. Konference se za OS zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková, členky výkonné rady Eva Nájemníková a Monika Stejnerová a členové dozorčí rady Martina Hvozdenská a Zdeněk Vohnout.
* Na Ministerstvu zdravotnictví poprvé jednala pracovní skupina k dlouhodobé péči. Za OS se jednání zúčastnil Kamil Kubáň.
* V úterý 30. ledna se na Novoměstské radnici v Praze konalo slavnostní vyhlášení nejlepších pečovatelek v rámci Národní ceny sociálních služeb – Pečovatelka roku 2023, kterou pravidelně vyhlašuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
29. ledna
* Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví. Jednání se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková.
27. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na pozvání předsedy LOK-SČL Martina Engela a prezidenta ČLK Milana Kubka zúčastnila 26. reprezentačního plesu lékařů českých.
26. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila vypořádání připomínek k novele zákona o zdravotních službách.
24. ledna
* Druhým dnem pokračovalo jednání regionálních manažerů a inspektorů BOZP.
23. ledna
* Na svém letošním prvním metodickém dni se v Praze sešli regionální manažeři a inspektoři BOZP s vedením OS a vedoucími oddělení.
22. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se sešly s JUDr. Ondřejem Dostálem a MUDr. Alenou Dernerovou, aby projednali Ministerstvem zdravotnictví připravovanou legislativu a řešili možnosti spolupráce.
18. ledna
* Na Krajském úřadu Plzeňského kraje jednala krajská rada s hejtmanem Rudolfem Špotákem a dalšími představiteli kraje. Zúčastnili se také místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková a regionální manažer Václav Matoušek.
17. ledna
* Jednala sekce pracovníků hygienické služby, která připravovala setkání ředitelů a členů ZO se zástupci Ministerstva zdravotnictví. Zúčastnila se vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.
* Na MPSV jednal tripartitní pracovní tým pro sociální otázky, řešila se připravovaná legislativa a průzkum Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková.
* Odpoledne se konalo on-line jednání sekce pro práci s členskou základnou, vyhodnocoval se projekt a další služební cesty. Za vedení OS se zúčastnili místopředsedkyně Jana Hnyková a místopředseda Lubomír Francl.
16. ledna
* Místopředseda OS Lubomír Francl se zúčastnil dalšího kolektivního vyjednávání ve Státních léčebných lázních Janské Lázně.
15. ledna
* Jednala sekce nezdravotnických pracovníků a řešila zvýšení platů a mezd v jednotlivých krajích od 1. 1. 2024. Zúčastnila se místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.
11. ledna
* Podobná návštěva jako v Domově Štíty-Jedlí se ve stejném složení uskutečnila v Paprsku Olšany, p. o., a diskuze se vedla nejen o náplni práce, ale i o individuálních plánech pracovníků v přímé péči a jejich zařazení dle katalogu prací.
10. ledna
* Proběhlo on-line jednání k projektu Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) k náboru a organizování členů za účasti zástupců EPSU Agnieszky Ghinararu a Grega Thompsona. Za OS se jednání zúčastnili členové sekce pro práci s členskou základnou, manažer pro nábor a získávání nových členů Vojtěch Burda, místopředsedové Lubomír Francl a Jana Hnyková, vedoucí právního a sociálního oddělení Ivana Břeňková a redaktorka Marie Klírová. Na programu bylo zhodnocení dosavadních aktivit projektu a plány na další období.
* Jednala dozorčí rada OS.
* Místopředsedkyně OS Jana Hnyková se účastnila spolu se zástupci MPSV a sociálního odboru Olomouckého kraje jednání v sociálním zařízení Domov Štíty-Jedlí, p. o., kde zjišťovali náplň práce zaměstnanců v přímé péči.
9. ledna
* Jednala výkonná rada OS.
* Odpoledne se konalo on-line jednání se ZO Barevné domky Hajnice, tématem byly společně závěry z podnětů na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Zúčastnili se místopředsedkyně OS Jana Hnyková, místopředseda OS Lubomír Francl a právnička Zuzana Dufalová.
3. ledna
* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně OS Jana Hnyková se spolu s vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivanou Břeňkovou sešly s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Obsahem jednání bylo odměňování zaměstnanců v sociálních službách a jejich zařazování do platových tříd.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 17. 1. 2024 / 17:06

Prosinec 2023

8. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Načíst další
 
Napište nám