Liberecká krajská rada jednala na Krajském úřadu v Liberci

Ve středu 17. ledna 2018 se uskutečnila tradiční schůzka krajské rady Libereckého kraje s představiteli kraje, jmenovitě s náměstkem hejtmana pro zdravotnictví Přemyslem Sobotkou a náměstkem hejtmana pro sociální věci Pavlem Svobodou.

Musím konstatovat, že na můj dopis se žádostí o termín společného jednání reagovali jako vždy velmi ochotně a rychle. Protože jsem jej ale posílala před vánočními svátky, domluvili jsme se na lednu.

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, ale do kraje již dorazila chřipka, takže na jednání přišli pouze čtyři členové krajské rady. I tak jsme prodiskutovali současnou situaci v obou resortech.

Ve zdravotnictví to byl především nedostatek personálu a navýšení mezd od 1. 1. 2018. K navýšení mezd došlo až na jednu výjimku ve všech nemocnicích kraje. Tou výjimkou je bohužel Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, kde jsem předsedkyní ZO OSZSP ČR já. Tady ještě stále probíhá kolektivní vyjednávání, ale protože u nás poklesly v roce 2016 výkony i hospitalizace, tak na navýšení není dostatek financí v úhradové vyhlášce. Zatím je situace stále otevřená. O výsledku budu jistě později informovat.

V sociálních službách byla navýšena dotace od státu,  rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady na sociální služby se snížil z 80 milionů v loňském roce na 50 milionů v roce letošním. Z tohoto titulu je naděje na to, aby pracovníci v sociálních službách byli lépe zaplaceni.

Do pěti let chce kraj dokončit započatou transformaci zařízení sociálních služeb. Protože ale demografický průzkum ukázal, že v roce 2040 bude 40 % obyvatel starobních důchodců, je třeba plánovat do budoucna i výstavbu nových pobytových zařízení sociálních služeb.

V závěru jsme se dohodli, že další podobnou schůzku uskutečníme v podzimních měsících tohoto roku.

Náměstek Svoboda o schůzce informoval na svém webu: http://pavelsvoboda.kraj-lbc.cz//n:25252/Odborari-se-sesli-s-namestky-hejtmana

Foto Krajský úřad

Podobné články

Aktuality 24. 2. 2023 / 15:58

Liberecká krajská rada jednala s radními Richterem a Tulpou

Ve středu 18. ledna jednala krajská rada Libereckého kraje na Krajském úřadu s radním pro zdravotnictví Vladimírem Richterem a radním pro sociální věci Petrem Tulpou.

Aktuality 22. 9. 2022 / 9:34

Liberecká krajská konference OS – 19. 9. 2022

Liberecká krajská konference jednala v pondělí 19. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:16

Liberecká KR – plnění programu OS

Zpráva liberecké krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám