Liberecká porada s vedením OS – 30. 3. 2016

Na poradě s vedením odborového svazu se ve středu 30. března 2016 v Liberci sešli předsedkyně a předsedové odborových organizací z Libereckého kraje, případně jejich zástupci. Vedení OS zastupoval místopředseda Lubomír Francl, který seznámil s prací ústředí i regionálních pracovníků odborového svazu a s nejdůležitějším děním v resortech zdravotnictví a sociálních služeb.

Informoval o ekonomické situaci OS, vývoji členské základny a o benefitech, které svaz členům poskytuje. Seznámil s poskytováním darů ze Zajišťovacího fondu, s aktuálními podmínkami vyplývajícími z nové smlouvy s T-Mobile a s novým programem evidence členů, který budou moci využít i jednotlivé odborové organizace. Apeloval na pečlivost a přesnost při odesílání příspěvků, hlášenek i žádostí o dary ze Zajišťovacího fondu.

Seznámil také s tím, že svazová právnička JUDr. Zuzana Pláničková odešla na mateřskou dovolenou a novou posilou se stala Mgr. Ing. Štěpánka Řandová.

V aktuálních informacích z resortů připomněl, že odborový svaz od začátku roku řeší naplnění závazku Ministerstva zdravotnictví, že se zvýší platy a mzdy o 5 %. Vzhledem k tomu, že ke zvýšení platů došlo bez problémů a zvýšení mezd nebylo zatím zcela realizováno, předložil OS opět svůj požadavek sjednotit odměňování všech zaměstnanců lůžkových zdravotnických zařízení pod platy. Důvodem jsou obrovské rozdíly mezi odměňováním platem a mzdou, přitom jde o stejnou práci a všechna zařízení jsou placena z úhrad za péči z veřejného zdravotního pojištění.

O sjednocení odměňování jedná OS na všech úrovních, požadavek na sjednocení platů a mezd dal jako návrh do novely zákoníku práce. Místopředseda seznámil i s dalšími novinkami, které návrh novely zákoníku práce obsahuje.

Velmi intenzivně se OS věnuje nedostatku personálu – o nezbytné úpravě personální vyhlášky a zvýšení počtu personálu v nemocnicích jedná na všech úrovních. Navrhl řešit nedostatek personálu v nemocnicích přes dotace z úřadů práce. Ministerstvo zdravotnictví ani MPSV na tento podnět zatím nereagovalo.

OS se dál intenzivně věnuje také řešení nízkých mezd a platů zaměstnanců v sociálních službách. Ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb OS připravil návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně. Zásadní překážkou realizace je nedostatek financí. O financích pro sociální služby OS jednal předběžně s ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou a bude jednat také s ministrem financí Andrejem Babišem.

Také letos OS řeší nízké dotace a stále nedostatečný objem peněz ze zdravotního pojištění na úhrady ošetřovatelské péče.

OS se zabývá rovněž kojeneckými ústavy a jejich dalším fungováním.

V hygienické službě OS opakovaně bojuje proti snahám sebrat jí kompetence.

Ve zdravotnické záchranné službě OS podporuje sjednocení zdravotnických záchranných služeb v ČR pod jedno generální ředitelství zřizované Ministerstvem zdravotnictví.

Místopředseda Francl seznámil s činností a akcemi Českomoravské konfederace odborových svazů a s výhodami benefičního portálu ČMKOS Odbory Plus.

Informoval o mezinárodních aktivitách odborového svazu, nejpodrobněji se při tom věnoval připravované dohodě o transatlantickém obchodním a investičním partnerství, kterou Evropská federace odborových svaz veřejných služeb (EPSU) odmítá.

S prací liberecké krajské rady seznámila její předsedkyně Miluše Váňová – viz níže jako soubor ke stažení.

Účastníci porady podpořili Evropskou federaci odborových svazů veřejných služeb, která v souvislosti s Mezinárodním dnem žen 8. března připomněla nerovnosti v odměňování žen a mužů a vyzvala k ukončení škrtů ve veřejném sektoru – viz fotogalerie.

Foto Miloslav Toušek

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 24. 2. 2023 / 15:58

Liberecká krajská rada jednala s radními Richterem a Tulpou

Ve středu 18. ledna jednala krajská rada Libereckého kraje na Krajském úřadu s radním pro zdravotnictví Vladimírem Richterem a radním pro sociální věci Petrem Tulpou.

Aktuality 22. 9. 2022 / 9:34

Liberecká krajská konference OS – 19. 9. 2022

Liberecká krajská konference jednala v pondělí 19. září.

Aktuality 15. 8. 2022 / 18:16

Liberecká KR – plnění programu OS

Zpráva liberecké krajské rady OS o plnění programu OS od VIII. sjezdu odborového svazu do 30. června 2022.

Načíst další
 
Napište nám