Listopad 2012

26. listopadu – 2. prosince

* V Jihoafrické republice ve městě Durban se konal 29. Světový kongres Mezinárodní odborové federace veřejných služeb (PSI). Za Českou republiku se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

30. listopadu

* V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR se uskutečnilo jednání výboru pro sociální politiku, jehož hlavním bodem bylo projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2013 kapitoly MPSV. Odbory zajímala především částka na dotace pro poskytovatele sociálních služeb, která je navržená ve zcela nedostatečném objemu, a to ve výši 6,155 mld. Na jednání výboru vystoupila předsedkyně OS Dagmar Žitníková, která požádala členy výboru, aby se zasadili o zvýšení dotací pro poskytovatele sociálních služeb minimálně na 8 miliard.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila pracovního setkání zástupců ČMKOS s předsedou ČSSD Bohuslavem Sobotkou a dalšími poslanci a zástupci České strany sociálně demokratické.

 

28. až 30. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Ladislav Kucharský hodnotili spolu se zaměstnanci uplynulé dvouleté období činnosti ústředí OS a projednali výhled na rok 2013.

 

28. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s ředitelem vydavatelství Ambit Media a.s. k projednání plánu Zdravotnických novin na jejich činnost v roce 2013 a k dořešení sporných bodů za rok 2012.

 

22. a 23. listopadu

* V rámci projektu sociálního dialogu ve zdravotnictví a v sociálních službách mezi odbory a zaměstnanci, tzv. projektu Bi Di, se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnila dvoudenní konference k problematice odměňování a pracovní doby ve zdravotnictví a v sociálních službách. Jednání konference se zúčastnilo celé vedení OS.

* Po ukončení konference se členové vedení OS sešli se zástupci Nadace Friedricha Eberta, aby prodiskutovali další spolupráci a projednali nové připravované projekty. Byly projednány plány konferencí a seminářů v roce 2013 a následně dohodnuta finální schůzka k projektům v Bratislavě v sídle nadace.

 

22. listopadu

* Odborový svaz navštívila 13členná delegace zdravotních sester z finských odborů, kterou přijalo kompletní vedení OS. S finskými sestrami diskutovalo o postavení sester, o jejich pracovních a mzdových podmínkách a o práci odborů v obou zemích.

 

21. listopadu

* Zástupci ČMKOS se sešli na jednání se zástupci bankovní rady České národní banky. Za ČNB její delegaci řídil guvernér Miroslav Singer, za ČMKOS předseda Jaroslav Zavadil. V diskuzi k ekonomické situaci ČR vystoupila s informacemi o dopadech současné vládní politiky do resortu zdravotnictví a sociálních služeb předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

20. listopadu

* V Poslanecké sněmovně se konal seminář k postavení žen a jejich zastoupení v nejvyšších orgánech podniků. Za odborový svaz se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

19. listopadu

* Jednání pracovní skupiny ČMKOS k návrhu rozpočtu se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V Krajské zdravotní, a.s. se konalo jednání zástupců zaměstnanců s vedením nemocnice ke kolektivní smlouvě. Jednání se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

17. listopadu

* V sobotu dopoledne v Roudnici nad Labem demonstrovalo asi 5000 lidí za zachování zdejší nemocnice. Podřipská nemocnice patří mezi 30 nemocnic, které zdravotní pojišťovny spolu s Ministerstvem zdravotnictví chtějí zrušit. Na demonstraci pod názvem Chceme bránit svá práva vystoupili zástupci nemocnice, města, přilehlých obcí, hejtman Ústeckého kraje, kandidát na prezidenta Jiří Dienstbier a další významné osobnosti ze společenského a kulturního života. Za OS a krizový štáb přítomné protestující pozdravila předsedkyně Dagmar Žitníková. 

* Po demonstraci v Roudnici nad Labem se předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu se zástupci Asociace českých a moravských nemocnic přesunula do petičního stanu na Václavské náměstí, kde demonstranti a návštěvníci Prahy mohli podepsat petici Občané, braňte svoje nemocnice. V petičním stanu spolu se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením působily i členky OS Jana Hnyková, Blanka Kučírková a Jaroslava Carrasco.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková společně s novou zaměstnankyní svazu pro zahraniční věci Andreou Beranovou na Václavské m náměstí demonstrovaly a využily akce také k podání informací o kampani evropských odborů Voda je lidské právo.

* Místopředseda OS Ladislav Kucharský se zúčastnil demonstrace na Malinovského náměstí v Brně, kde při jedné z krizových situací dokonce utrpěl újmu a škodu na fototechnice.

* Předsedkyně Žitníková „demonstrační“ den uzavřela vystoupením na Národní třídě, kde přítomné seznámila s vyhlášením stávkové pohotovosti odborového svazu proti rušení nemocnic a za zachování dostupného zdravotnictví a sociálních služeb.

 

16. listopadu

* K posledním upřesněním se sešli organizátoři demonstrace Demokracie vypadá jinak. Za OS se jednání zúčastnila předsedkyně Dagmar Žitníková.

* V Bruselu se konalo závěrečné jednání návrhové skupiny při Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU) ke směrnici o pracovní době. Všech jednání pracovní skupiny včetně tohoto závěrečného se za odborový svaz účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

15. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila v německém Görlitz na mezinárodní konferenci na téma „Od prekérní práce k chudobě ve stáří? Pracovní situace žen v pohraničí“ s příspěvkem o dopadech vládních reforem a zvláště důchodové reformy na ženy v České republice. Česká strana měla na konferenci širší zastoupení. Jednání se účastnili také místopředseda Ladislav Kucharský a členka výkonné rady Jana Hnyková.

* Ve večerních hodinách byla předsedkyně OS Dagmar Žitníková hostem pořadu Michaely Jílkové Máte slovo na téma Stát nemá peníze na zdravotnictví, ruší lůžka a nemocnice. V pořadu dále vystoupili ministr zdravotnictví Leoš Heger, prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, místopředseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Vladimír Palička a invalidní důchodkyně Eva Hůlková.

 

12. a 13. listopadu

* Před jednáním celostátní konference se konalo pravidelné zasedání výkonné rady.

* V Praze v hotelu DUO hodnotili delegáti celostátní konference OS uplynulé dvouleté období. Na 130 zástupců odborových organizací projednalo plnění programu OS, hospodaření OS, situaci v resortech a výhled do budoucnosti.

 

9. – 11. listopadu

* V Ostravě se konal závěrečný turnaj sportovních her v odbíjené smíšených družstev, který se uskutečnil v gesci místopředsedy OS Ladislava Kucharského.

 

9. a 10. listopadu

* Konferenci Sdružení odborových organizací AGEL navštívili předsedkyně OS Žitníková a předseda LOKu Martin Engel. Oba odboroví předáci s kolegy projednali vznik evropské rady zaměstnanců v nemocnicích spadajících pod AGEL, situaci ve zdravotnictví a novinky ve vzdělávání zdravotníků. Po jednání konference se uskutečnil společenský večer, na kterém  kolegové z AGELu popřáli několika jubilantům k životním výročím.

 

8. a 9. listopadu

* V Bruselu jednal výkonný výbor Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU), za Českou republiku se účastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

8. listopadu

* Jednal krizový štáb, zúčastnila se předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

7. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s předsedou Sdružení odborových organizací AGEL Pavlem Michnou s místopředsedkyní ČMKOS Radkou Sokolovou, zástupci portálu Odbory Plus a zástupci firmy BICORN o dalších možných výhodách pro členy odborů.

 

6. listopadu

* Asociace českých a moravských nemocnic zorganizovala rozšířené jednání svých členů za účasti zástupců organizací, které se sdružily do krizového štábu. Na jednání a následné tiskové konferenci za OS vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková. Jednání se účastnili společně se zástupci odborů také místopředsedové Ladislav Kucharský a Ivana Břeňková.

 

5. listopadu

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Rada projednávala aktuální situaci v resortech a přípravu demonstrace 17. listopadu. Žitníková informovala předsedy odborových svazů o činnosti krizového štábu a kritické situaci ve zdravotnictví.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila dalšího jednání k projektu sociálního dialogu ve zdravotnictví, tentokrát k závěrečnému tématu flexicurity.

 

2. listopadu

* Česká lékařská komora před svým sjezdem připravila pro delegáty konferenci Připravované změny v síti zdravotnických zařízení a jejich důsledky. S příspěvkem za OS vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková.

 

1. a 2. listopadu

* Řídící sekce lázeňství Martin Vacek a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnili konference lázeňství pořádané Sdružením lázeňských míst ČR. Řídící sekce promluvil o situaci zaměstnanců. Řídící sekce a místopředsedkyně byli přizváni na užší jednání zaměstnavatelů o finančních podmínkách pro chod lázní.

 

1. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková vystoupila na brífinku Českomoravské konfederace odborových svazů s informací o situaci ve zdravotnictví.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se účastnila jednání sekce pracovníků hygienické služby.

Podobné články

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Aktuality 17. 1. 2024 / 17:06

Prosinec 2023

8. prosince: Na Ministerstvu zdravotnictví byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 5. 12. 2023 / 16:49

Listopad 2023

27. listopadu: V celé České republice se konal Den protestů ČMKOS.

Načíst další
 
Napište nám