Listopad 2014

29. listopadu

* Regionálního jednání České asociace sester se v Brně zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková, aby předala poznatky odborového svazu k dopadům personální vyhlášky a k aktualitám v oblasti jednání o platech a mzdách a návrhu nařízení vlády pro rok 2015.

 

28. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková se spolu s právničkou JUDr. Zuzanou Pláničkovou v Brně v rámci projektu Bi Di 9 sešli se zástupci zaměstnavatelů JUDr. Vlastou Hrabcovou a PhDr. Petrem Němcem k prvnímu jednání k přípravě kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby. Mentorem pro vyjednávání je Václav Matoušek.

 

27. listopadu

* Slavnostního Sněmu ČMKOS k 25. výročí generální stávky, který se konal v Národním domě na Smíchově, se účastnila početná delegace OS. Na jednání sněmu vystoupila řada významných osobností včetně premiéra Bohuslava Sobotky, který po svém vystoupení přijal pozvání na oběd s odboráři. Jednání sněmu bylo zakončeno ojedinělým koncertem, na němž odborářům zahráli odboráři. Hudebníci (odboráři) ze 14 orchestrů se poprvé potkali odpoledne a pod taktovkou dirigenta Karla Kučery všem připravili nezapomenutelný zážitek.

 

26. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem o dalším společném postupu při prosazování oprávněných požadavků na zvýšení platů a mezd zaměstnancům ve zdravotnictví.

 

25. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková spolu s advokátem JUDr. Dominikem Brůhou a odboráři ZZS Hlavního města Prahy jednali s ředitelem MUDr. Zdeňkem Schwarzem a dalšími členy vedení organizace o situaci uvnitř organizace. Jednání se uskutečnilo za účasti dalších osob. Za zřizovatele – Magistrát hlavního města Prahy byl přítomen Ing. Petr Faus. Z podnětu zřizovatele byl jako nezávislá osoba přizván PhDr. Pavel Beňo, předseda občanského sdružení Práce a vztahy.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se na MPSV zúčastnila prvního jednání Mezirezortní pracovní skupiny k řešení problematiky sociálně zdravotního pomezí. 

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila prvního dne konference Efektivní nemocnice 2014.

 

24. listopadu

* Jednání Rady ČMKOS, která se zabývala především aktuálními otázkami a přípravou 1. Sněmu ČMKOS, se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* Na jednání Rady ČMKOS navázala předporada k plénu tripartity.

* V odpoledních hodinách se vedení OS sešlo s nájemníky společnosti Bona Serva a zaměstnanci svazu, aby si společně prohlédli zrekonstruované prostory nové kavárny. Vedení OS všem poděkovalo za trpělivost s nekomfortním prostředím v průběhu přestavby.

 

20. a 21. listopadu

* V pražském Hotelu Olšanka se konal VII. sjezd odborového svazu.

 

19. listopadu

* K poslednímu jednání před sjezdem se sešly nejvyšší orgány OS – výkonná a dozorčí rada.

 

18. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila jednání sociální komise Asociace krajů ČR v Liberci. Na jednání bylo potvrzeno, že kraje počítají se svojí úlohou kontrolora zvýšení platů a mezd. Dále se zde projednala situace hrazení zdravotní péče a kraje se shodly, že je nutné navýšit úhrady za poskytovanou zdravotní péči.

* V Amsterdamu se sešli zástupci Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) států východní Evropy, aby se seznámili s výstupy projektu WICARE. V tomto projektu byli zapojeni někteří zaměstnanci, kteří odpověděli na dotazník. Za celou Českou republiku odpovědělo pouze 260 respondentů. Za Českou republiku se zúčastnily předsedkyně KR Plzeňského kraje Helena Kurcová a místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

 

13. listopadu

* Na OS proběhla „velká“ porada k závěrečnému rozdělení úkolů zaměstnanců při zabezpečení průběhu VII. sjezdu OS.

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednala odborná skupina tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví o návrhu úhradové vyhlášky. Zástupci asociací nemocnic upozornili na nedostatečné financování k zabezpečení nárůstu mezd a platů zaměstnanců o 5 %. Odbory požadovaly úpravu úhradové vyhlášky. Jednání se zúčastnily předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková.

 

10. listopadu

* V Lichtenštejnském paláci v Praze se konalo první jednání Rady hospodářské a sociální dohody se zástupci krajských tripartit. Této velmi významné akce se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková. Před jednáním a po jednání předsedkyně Žitníková krátce oslovila některé hejtmany s podněty na řešení problémů, které dostáváme z regionů.

* Kulatého stolu k otázce financování odbornosti všeobecné sestry v sociálních službách s názvem Quo vadis 913? se s příspěvkem za OS zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Zúčastnění se shodli na nutnosti udržet zdravotní péči v sociálních službách a zabezpečit její financování.

 

6. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředsedkyně Ivana Břeňková jednaly s ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem o dalším postupu ke zvýšení platů zaměstnancům ve zdravotnictví od 1. 1. 2015.

 

5. listopadu

* V budově ČMKOS se sešli členové tripartitního týmu za odbory, aby na předporadě projednali přípravu na jednání pléna Rady hospodářské a sociální dohody za účasti zástupců krajských tripartit. Jednání se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

 

4. a 5. listopadu

* Jednání Výkonného výboru Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU) se v Bruselu zúčastnila místopředsedkyně OS Ivana Břeňková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám