Listopad 2015

30. listopadu

* V budově svazu jednaly místopředsedkyně OS Ivana Břeňková s předsedkyní odborové organizace Domova důchodců Ždírec Jiřinou Marešovou a členkou výboru odborové organizace o výsledku auditu, který zadal kraj na jejich zařízení. Jednání budou pokračovat za účasti zřizovatele s vedením svazu a odborové organizace.

* V odpoledních hodinách se místopředsedkyně OS Ivana Břeňková zúčastnila konference odborové organizace ZÚ Ústí nad Labem, po konferenci následovalo společné jednání předsedkyně odborové organizace Hany Michálkové a místopředsedkyně Břeňkové s vedením ZÚ.

 

27. a 28. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se, na pozvání vedení Sdružení odborových organizací AGEL, zúčastnila jejich výroční konference, kde zároveň proběhla diskuze s členy představenstva a zahájení kolektivního vyjednávání pro rok 2016. Odbory upozornily zástupce představenstva na kritickou personální situaci v AGELu a jako jedno z možných řešení navrhují skokové navýšení platů.

 

27. listopadu

* Na ČMKOS se uskutečnilo setkání lektorů v rámci projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních. Účastnili se místopředsedové OS Ivana Břeňková  a Lubomír Francl.

 

26. listopadu

* V budově OS jednal výbor sekce pracovníků hygienické služby za účasti vedení svazu.

 

25. listopadu

* V dopoledních hodinách jednaly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně Ivana Břeňková a předsedkyně odborové organizace ZZS Jihočeského kraje Mgr Lucie Dudková s ředitelem ZZS Jihočeského kraje a předsedou Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR MUDr. Markem Slabým. Tématem byla organizace a bezpečnost práce z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatele.

* Vedení OS se setkalo v Poslanecké sněmovně s ministryní školství Kateřinou Valachovou. Projednávalo se stanovisko OS k návrhům na změny ve vzdělávání všeobecných sester.

 

24. listopadu

* Konal se Sněm ČMKOS, kterého se zúčastnilo celé vedení OS a zástupci výkonné rady.

 

23. listopadu

* Na Ministerstvu zdravotnictví jednala pracovní skupina tripartitního pracovního týmu pro zdravotnictví, která se zabývala způsobem předkládání statistických údajů nemocnic. Cílem je získat přehled o počtech zaměstnanců, jejich odměňování a pracovní době. V pracovní skupině je OS zastoupen místopředsedkyní Ivanou Břeňkovou.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se v Brně na pozvání ředitelky NCO NZO zúčastnila mezinárodní konference na téma Budoucnost komunitní péče v ČR. Na úvod jednání předsedkyně Žitníková sdělila přítomným informace o aktivitách svazu ke zlepšení pracovních podmínek sester a krátce pohovořila o kritické personální situaci a jejich příčinách. Konference byla velmi zajímavá a na vysoké odborné úrovni.

 

20. listopadu

* V Jáchymově se sešli odboráři z Léčebných lázní Jáchymov na své členské schůzi. Jednání se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, regionální pracovník Václav Matoušek a inspektor BOZP Vladimír Andrejch. Po ukončení schůze následoval společenský večer, který se velmi vydařil. Poděkování za výbornou práci a bezva organizaci patří výboru odborové organizace a zvláště jeho předsedkyni Heleně Šebestové.

 

19. listopadu

* Na Ministerstvu zdravotnictví ČR se uskutečnilo další jednání komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků, kterého se zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla na metodickém dnu s regionálními pracovníky a inspektory BOZP kvůli novému programu evidence členské základny.

 

18. a 20. listopadu

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila kongresu rakouských odborů veřejných služeb.

 

18. listopadu

* Konala se celostátní porada OSZSP ČR ke kritickému nedostatku zdravotníků v nemocnicích za účasti premiéra vlády ČR Bohuslava Sobotky, 1. místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše, ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a místopředsedkyně KDU-ČSL Zuzany Roithové, zástupce LOK–SČL předsedy Martina Engela, zástupců zaměstnavatelů, předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Eduarda Sohlicha. Za OS se zúčastnilo celé vedení svazu a zhruba 120 zástupců odborů z nemocnic.

 

13. listopadu

* V Poslanecké sněmovně se konal seminář na téma Jak dál v přípravě zákona pro nelékařská zdravotnická povolání, který se zabýval personální situací v nemocnicích a možnými změnami ve vzdělávání zdravotních sester. Účastnilo se celé vedení OS. Předsedkyně OS Dagmar Žitníková přednesla prezentaci na téma postavení zdravotnického personálu v praxi.

 

12. listopadu

* Konala se krajská konference Ústeckého kraje, které se za vedení OS zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* Přípravy návrhu kolektivní dohody vyššího stupně pro státní zaměstnance se za OS účastnila místopředsedkyně Ivana Břeňková.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se jako čestný host zúčastnila konference Zdravotnictví 2016.

 

11. listopadu

* Konala se krajská konference Plzeňského kraje. Vedení svazu zastupovali místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl.

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s předsedkyní KR Praha Růženou Menšíkovou zúčastnily na MPSV prvního jednání pracovní komise, která má za úkol vytvořit personální standardy v sociálních službách. Předsedkyně Žitníková na jednání opět zopakovala, že odbory požadují, aby personální standardy byly nastavené na optimální počty a že standardy musí garantovat, aby práce v sociálních službách byla bezpečná.

 

10. listopadu

* Jednala výkonná rada OS.

* Jednala dozorčí rada OS.

 

9. listopadu

* Sekce nemocnic se připravovala na poradu odborářů s vládními představiteli na téma nedostatku personálu v nemocnicích. Jednání se účastnilo vedení svazu.

* V odpoledních hodinách se konalo společné jednání výkonné a dozorčí rady OS. Na programu byla příprava rozpočtu OS na rok 2016.

 

6. – 8. listopadu

* V Blansku se konal turnaj v odbíjené. Vedení OS zastupoval místopředseda Lubomír Francl.

 

6. listopadu

* Konal se slavnostní večer u příležitosti 20 let od vzniku Lékařského odborového klubu. Za vedení OS se večera zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl.

 

5. listopadu

* Krajská konference Karlovarského kraje jednala za účasti místopředsedů OS Ivany Břeňkové a Lubomíra Francla.

 

4. listopadu

* Jednání schůze výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl. Předsedkyně na jednání vystoupila k bodu financování ošetřovatelské péče v rámci odbornosti 913 (sestry v sociálních službách) a následně po ukončení výboru s některými poslanci diskutovala na téma pěstounské péče a fungování kojeneckých ústavů a domovů pro děti.

 

3. a 4. listopadu

* V Bruselu se konalo jednání výkonného výboru EPSU, kterého se odborové svazy veřejných služeb České republiky pravidelně účastní místopředsedkyně OS Ivana Břeňková. Zásadními body jednání byla otázka udržení a náboru nových členů odborových organizací a otázka vztahu odborů k utečenecké krizi.

 

2. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala spolu s krajskou radou Libereckého kraje o problematice zdravotnictví a sociálních služeb s radními Libereckého kraje Mgr. Lenkou Kadlecovou a Petrem Tulpou.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se na Ministerstvu zdravotnictví zúčastnil prvního kola výběrového řízení na ředitele FN Královské Vinohrady.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se zúčastnila v Bruselu jednání výboru pro rovné příležitosti Evropské federace odborových svazů veřejných služeb (EPSU). Výbor jednal o problematice zaměstnanosti mladých a žen a jejich pracovních podmínkách.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám