Listopad 2017

30. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou OS Lubomírem Franclem zúčastnili mezinárodní konference na téma Za sociální Evropu, kterou pořádal EURES TRIREGIO ve spolupráci s odborovými svazy z Německa, Polska a České republiky.

* Místopředsedkyně OS Ivana Břeňková se sešla s regionálním tajemníkem EPSU a PSI pro střední Evropu a západní Balkán Josefem Krejbychem kvůli přípravě setkání zástupců odborových svazů veřejných služeb z ČR.

 

29. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se zúčastnila celonárodní odborné konference věnované vývoji českého klasifikačního systému CZ-DRG v pražském hotelu International.

* Místopředseda OS Lubomír Francl jednal spolu s odboráři ve Státních léčebných lázních Janské Lázně o kolektivní smlouvě a odměňování pro rok 2018.

 

28. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková na základě pozvání pořadatelů zúčastnila 12. ročníku odborné konference Efektivní nemocnice 2017 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic, který se uskutečnil v Clarion Congress Hotelu v Praze.

* Místopředsedové OS Ivana Břeňková a Lubomír Francl se zúčastnili mezinárodní konference ČMKOS na téma Zkracování pracovní doby a BOZP, která se konala v Praze v hotelu Olšanka.

 

27. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a předsedou LOK-SČL Martinem Engelem sešli za účasti právníků se zástupci Asociace nemocnic ČR a Asociace krajských nemocnic ČR k projednání návrhu kolektivní smlouvy vyššího stupně.

* V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl, předseda LOK-SČL Martin Engel a ekonom ČMKOS Jaroslav Šulc sešli se zástupci OECD, aby prodiskutovali situaci v českém zdravotnictví. Jednání se za OECD zúčastnili Falilou Fall, Isabelle Joumard, Daniela Glocker a Béatrice Guerard. Delegace OECD doprovodil Ota Melcher, zástupce Stále mise České republiky při OECD a za Ministerstvo financí, jakožto gestora Hospodářského přehledu, se schůzky zúčastnil Aleš Bělohradský.

* Ve večerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková sešla se zahraničními hosty, kteří se následující den zúčastnili konference ČMKOS k bezpečné práci. Za slovenské odbory se konference zúčastnil předseda partnerského odborového svazu Anton Szalay.

 

24. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková jednala se zástupci finančních institucí, kteří spravují finanční majetek odborového svazu.

 

23. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem a zástupci odborů z jihomoravské záchranné služby sešli s ombudsmankou Mgr. Annou Šabatovou, aby ji informovali o situaci na zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje.

* Kvůli situaci na jihomoravské záchrance se v odpoledních hodinách předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl setkali se zástupci krajského klubu Pirátů.

 

21. listopadu

* Sněmu ČMKOS se zúčastnilo osm zástupců odborového svazu.

 

16. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou Lubomírem Franclem sešli se zástupkyněmi firmy MITA THOR International s.r.o., která byla Krajským úřadem Jihomoravského kraje vybrána jako realizátor krizového HR a PR managementu ve Zdravotnické záchranné službě Jihomoravského kraje. Za firmu se jednání zúčastnily PhDr. Blanka Nerudová a PhDr. Božena Jagelská.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková zúčastnila debaty k situaci ve zdravotnictví, kterou pořádal prezidentský kandidát Michal Horáček. Dalšími účastníky debaty byl prof. MUDr. Pavel Pafko a Alena Jančíková, předsedkyně České asociace paraplegiků.

 

15. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiřím Horeckým, aby mu za Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR předala návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně pro sociální služby.

* Místopředseda OS Lubomír Francl se v dopoledních hodinách zúčastnil jednání Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků Ministerstva zdravotnictví.

* V odpoledních hodinách se místopředseda OS Lubomír Francl spolu s právničkou OS Ivanou Štěpánkovou přesunul do Karlovarské krajské nemocnice na jednání o odměňování zaměstnanců KKN v roce 2018. Vedení Karlovarského kraje v létě přislíbilo, že od 1. 1. 2018 budou zaměstnanci odměňováni podle platových tabulek. Vedení KKN na tomto jednání ale sdělilo, že pokud nedostane finanční prostředky z kraje, nebudou platové tabulky zavedeny, s čímž odbory zásadně nesouhlasily a poukázaly na příslib daný v létě.

 

14. listopadu

* Jednaly výkonná rada a dozorčí rada OS, dopolední část jejich jednání byla společná.

 

13. listopadu

* Jednání Rady ČMKOS se zúčastnila předsedkyně OS Dagmar Žitníková.

* V budově OS jednaly sekce sociál a sekce zdravotnických záchranných služeb, za vedení OS se jednání sekcí zúčastnil místopředseda Lubomír Francl.

* V podvečer byla zahájena první část jednání výkonné rady OS.

* V podvečer se na první část jednání sešla dozorčí rada OS.

 

10. listopadu

* Dalšího kola kolektivního jednání se v Janských Lázních zúčastnil místopředseda OS Lubomír Francl.

 

9. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s regionálním pracovníkem Václavem Matouškem sešla s členy výboru odborové organizace ANAVITA, následovalo jednání s ředitelem pro vnější vztahy společnosti SeneCura s.r.o. Martinem Ježkem a ředitelem společnosti Senior Holding s.r.o. Tomášem Černickým na téma příští spolupráce odborové organizace a vedení společnosti. Při jednání byly zástupcům společnosti také sděleny podněty zaměstnanců ke zlepšení pracovních podmínek.

 

8. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se spolu s místopředsedou OS Lubomírem Franclem sešli na krátké poradě s regionálními pracovníky svazu.

* V podvečerních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl sešli s nově zvolenými poslanci Pavlem Juříčkem a Adamem Vojtěchem, aby se informovali o situaci ve zdravotnictví. Jednání se zúčastnil také předseda LOK-SČL Martin Engel.

 

7. listopadu

* Na OS se šli členové vedení sekce nezdravotnických pracovníků. Jednání sekce se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda OS Lubomír Francl.

V odpoledních hodinách se předsedkyně OS Dagmar Žitníková a místopředseda Lubomír Francl sešli s předsedou LOK-SČL Martinem Engelem k upřesnění dalšího postupu odborů při vyjednávání o kolektivní smlouvě vyššího stupně.

 

3. listopadu

* Předsedkyně OS Dagmar Žitníková se sešla s členy výboru nově založené odborové organizace ANAVITA.

 

1. listopadu

* Jednání tripartitního pracovního týmu pro sociální politiku se zúčastnili předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředseda OS Lubomír Francl a právnička OS Ivana Štěpánková.

Podobné články

Aktuality 21. 4. 2024 / 21:06

Březen 2024

V pátek 22. března se s ministrem Marianem Jurečkou a jeho týmem sešly předsedkyně OS Dagmar Žitníková, místopředsedkyně OS Jana Hnyková a vedoucí právního a sociálního oddělení OS Ivana Břeňková.

Aktuality 15. 3. 2024 / 19:32

Únor 2024

26. února: Strategické investice a prorůstová opatření, důchody a aktuální situace ve zdravotnictví a situace ve společnosti Liberty Ostrava byly hlavními tématy jednání tripartity.

Aktuality 16. 2. 2024 / 21:56

Leden 2024

29. ledna: Na Ministerstvu zdravotnictví jednal tripartitní pracovní tým pro zdravotnictví.

Načíst další
 
Napište nám