Máte pro kolektivní vyjednávání o platech a mzdách dost informací?

1. Abychom při nelehkých chvilkách kolektivního vyjednávání napomohli našim předsedkyním a předsedům odborových organizací, připravili jsme přehled za posledních pět let, jak se průměrné platy ve zdravotnictví odvíjely. Členění jsme volili s ohledem na platovou a mzdovou sféru, po kategoriích, s meziročním přírůstkem v Kč a v procentním zvýšení či propadu.

2. Stejný postup, tedy tabulku, jsme volili také pro sociální péči s rozdílem časové řady, a to za čtyři roky.

3. Přikládáme další přehled o průměrném měsíčním platu – tabulku zpracovanou Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství – pro podnikatelskou sféru a nepodnikatelskou sféru v některých kategoriích zaměstnání za 1. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012.

4. Z výše uvedeného si vyjednavači před kolektivním vyjednáváním budou moci připravit argumenty, proč navýšit plat či mzdu pro nadcházející rok, aby zaměstnanci ve zdravotnictví a sociální péči za svou psychicky a fyzicky náročnou práci nezaostávali za ostatními profesemi v ČR.

Všechny zmíněné přehledy viz níže jako soubory ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 9:06

Změny v oblasti zaměstnaneckých benefitů v roce 2024

Uzákoněním konsolidačního balíčku došlo od 1. ledna 2024 k významným změnám v oblasti zaměstnaneckých benefitů.

Aktuality 27. 6. 2022 / 10:55

Ombusdman o zákazu diskriminace v kolektivních smlouvách

Ombudsman Stanislav Křeček se obrátil na předsedu ČMKOS Josefa Středulu dopisem, v němž upozorňuje na zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách a na nový leták, který Kancelář veřejného ochránce práv vydala.

Aktuality 25. 11. 2021 / 10:00

Vzory kolektivních smluv i úhradová vyhláška už jsou k dispozici

Odborový svaz také letos připravil aktualizované vzory kolektivních smluv, a to jak pro příspěvkové organizace, tak pro obchodní společnosti, a 29. října je elektronicky rozeslal do odborových organizací.

Načíst další
 
Napište nám