Mimořádná tripartita jednala o platech. Odbory s předneseným návrhem nesouhlasily

V pondělí 27. května se na Úřadu vlády konalo mimořádné jednání Pléna Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) na téma zvyšování platů v rozpočtové sféře. Jednání zahájil premiér Andrej Babiš. Úvodem sdělil, že svolali toto jednání pléna tripartity z důvodu souvislosti mezi výší nárůstu platů a růstu mezd v soukromé sféře.

Ministryně financí Alena Schillerová přítomné seznámila s makroekonomickou predikcí a základními rozpočtovými parametry pro příští rok. Ministerstvo předpokládá růst ekonomiky o 2,4 procenta a inflaci 1,6 procenta. K rozpočtovým prioritám patří zvýšení důchodů a rodičovského příspěvku, zvýšení financí do vědy výzkumu a investic a stabilizace školství. Připomněla, že pro vládu je nepodkročitelný deficit ve výši maximálně 40 mld. Kč. Vláda připravuje opatření k růstu příjmů, jako je například digitální daň, vyšší zdanění tabáku, alkoholu a další. Konstatovala, že česká ekonomika zpomaluje, ale stále roste daleko rychleji než Německo.

Schillerová: 10 % učitelům, ostatním 2 %

Zdůraznila, že je nutné, aby se vláda chovala zodpovědně, a proto navrhuje přidat učitelům 10 % tarifů a ostatním 2 %, a to také ve vazbě na růst platů mezi roky 2013 až 2019. Návrh vychází také z toho, že se v posledních letech „rozevírají nůžky“ mezi růstem platů a mezd. Mzdy v soukromém sektoru rostou pomaleji a i proto je růst platů o 2 % přiměřený.

Resorty by také měly mít o desetinu nižší výdaje než letos. Snížení výdajů by mělo být docíleno snížením počtu zaměstnanců, snižování však nemá být plošné, ale s ohledem na skutečnou potřebu práce. Zrušit se mají především neobsazená místa. Část financí, které se ušetří, bude možné použít na stabilizaci zaměstnanců. Ministryně předpokládá, že polovinu z uspořených peněz by mohly resorty použít na platy. Konkrétně sdělila, že „jestliže někdo snižuje o deset procent, pět procent by se mu vrátilo do rozpočtu“.

Odbory chtějí 15 %, 10 % a 8 %

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na slova ministryně okamžitě reagoval. Sdělil, že jednání je vysoce nestandardní, sociální partneři neobdrželi žádný podklad. Ekonomika v České republice byla opakovaně vyhodnocena jako nejstabilnější v Evropě. S předloženým návrhem na růst platů o 2 % proto nelze souhlasit.

Odbory požadují:

● pro učitele 15 % navíc,

● pro nepedagogy a zdravotníky nárůst o 10 %,

● pro ostatní pracovníky 8 %.

● Zásadním požadavkem je také zrušení základní tabulky.

● Po zkušenostech z letošního roku odbory požadují veškerý nárůst do tarifů.

● Pro odbory není akceptovatelné, aby růst platů v době ekonomické prosperity byl na hranici inflace. Výdělky v České republice stále výrazně zaostávají za výkonem české ekonomiky a pokud se sníží platy, tak se sníží spotřeba. Co se týká odměn za práci, tak je obecně známo, že uvedených průměrů nedosahuje 70 % zaměstnanců.

V souvislosti se zmíněným rozdílem mezi veřejným a soukromým sektorem chce upozornit na to, že ve státní správě pracuje většina vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a zde je podíl opačný. V soukromém sektoru pobírají vysokoškoláci mzdy, které jsou v průměru vyšší o 10 000 Kč.

Bentley a Ferrari pro firmy bez DPH

Jako další možný zdroj příjmů státního rozpočtu je možné změnit parametry odečtu DPH pro firemní osobní auta. Josef Středula upozornil, že vloni si například podnikatelé nakoupili 24 vozů zn. Bentley a 21 vozů značky Ferrari pro firmy bez DPH, což je vysoce nestandardní. Podle názorů odborů může změna v DPH přinést do státního rozpočtu až 5 mld. Odbory jsou určitě připravené k jednání.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová zdůraznila, že návrh na zvýšení platů nebyl v koalici prodiskutován, že návrh na zvýšení o 2 % je návrhem hnutí ANO a sociální demokracie s ním nesouhlasí.

Premiér Andrej Babiš reagoval sdělením, že předložený návrh není návrhem hnutí ANO, ale je návrhem Ministerstva financí. Koaliční rada bude o platech jednat v pátek 30. května.

Porušené zvyklosti a principy

Zaměstnavatelé, požádali, aby vláda ctila sociální dialog a sociální smír. Připomněli Statut Rady hospodářské a sociální dohody ČR a sdělili, že nechápou, proč je tedy o návrhu jednáno, protože třetí stranou sociálního dialogu není jednotlivé ministerstvo, ale vláda. A podpořili názor odborů, že bez podkladového materiálu se nejedná. Žádají, aby se dodržovaly dohodnuté zvyklosti a principy.

Premiér Babiš znovu zopakoval, že chtěl, aby sociální partneři byli seznámeni s parametry rozpočtu a aby si před jednáním o rozpočtu vyměnili názory k růstu platů. Sdělil, že by chtěl oddělit platy ve státní správě od platů ve veřejné správě a veřejných službách. Jednání se má vztahovat na platy zaměstnanců, kteří jsou napojeni na státní rozpočet.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že platy ve zdravotnictví rostly velmi rychle, za první čtvrtletí letošního roku je nárůst u všeobecných sester o 11 až 12 %. Jeho názor je, že platy mají rozdělovat ředitelé nemocnic. Nemocnice navíc nemají žádné další finance na svůj rozvoj, je třeba myslet také na pacienty a investice. V posledních letech šlo všechno do platů a mezd.

Zaměstnavatelé: 2 % jsou adekvátní

Zaměstnavatelé sdělili, že návrh ministryně financí podporují s doplněním. Určitě souhlasí, že výrazněji měli dostat přidáno učitelé. Zároveň souhlasí s odbory, aby více dostaly také zdravotní sestry a pečovatelé ze sociálních služeb. Ostatní by měli mít nejvýš o 2 % víc.

Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák sdělil, že ekonomika na vyšší platy nemá a že bohatá léta, kdy rostla přes čtyři procenta, jsou u konce. Platy ve veřejném sektoru nemohou „dramaticky předbíhat“ mzdy ve firmách. V posledních letech se výdělky zaměstnanců veřejných služeb a správy zvedaly rychleji než lidem v soukromé sféře, a proto je růst platů o 2 % podle zaměstnavatelů adekvátní. Zaměstnavatelé také souhlasí se snižováním počtu zaměstnanců ve státní správě, je podle nich nutná optimalizace pracovních míst.

Zástupce Hospodářské komory sdělil, že růst platů má být maximálně do výše inflace.

Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík poděkoval vládě a zaměstnavatelům za podporu pedagogů a nepedagogických pracovníků. Zároveň zmínil novelu zákona o pedagogických pracovnících, kdy odbory ne zcela souhlasí s návrhem, aby mohli učit na II. stupni základních škol vysokoškoláci s pedagogickým minimem.

Žitníková: zdravotnictví a sociální služby 10 %

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková připomněla požadavek odborů zvýšit platy ve zdravotnictví a sociálních službách o 10 % a požadavek na jednání pléna tripartity ke zdravotnictví. Polemizovala s informací ministra zdravotnictví, že 11 % zvýšení platů pokrývá nárůst o 7 % tarifů a zvýšení zvláštních příplatků za směnnost. Sdělila, že tato čísla po propočtu na výši průměrného platu nevycházejí. Zopakovala, že podle informací odborů zvláštní příplatky vyplatily pouze Ministerstvem zdravotnictví řízené nemocnice. Tarif je pro zaměstnance jistota. Co se týká zvyšování platů, tak referenční období 2013 až 2018 je jistě regulérní, ovšem pokud bychom chtěli řešit skutečný vývoj, měli bychom se zabývat platy od roku 2010. Všichni si velmi dobře pamatujeme na restrikce Nečasovy vlády. Za čísla od roku 2013 je ovšem i tak ráda, protože se přímo ukázalo, že odměňování ve zdravotnictví rostlo obdobně jako u ostatních zaměstnanců ve veřejných službách, žádné extrémní nárůsty platů a mezd se nekonaly. V reakci na sdělení ministra zdravotnictví zdůraznila, odbory po celá léta požadovaly finance nejen na platy, ale také na rozvoj nemocnic a na zkvalitnění léčby pro pacienty. Celé roky vydávalo úhradovou vyhlášku Ministerstvo zdravotnictví a odbory byly ujišťovány, že navýšené finance stačí také na rozvoj nemocnic – informace lze dohledat v zápisech z jednání pracovních týmů a tripartity.

Loňskou vyhlášku si dohodlo ministerstvo a zaměstnavatelé, takže odbory se důrazně ohrazují proti tvrzení, že současný stav nemocnic je důsledkem tlaku na zvyšování platů a mezd. Personální situace v nemocnicích je tragická, chybí sestry, přesčasová práce je neúnosná. Navýšení mezd bylo mnohdy provázeno snížením počtu zaměstnanců.

Špatná personální situace je také v sociálních službách, i tam je potřeba stabilizovat pracovníky. Sociální služby jsou při současných mzdových podmínkách v soukromém sektoru absolutně nekonkurenceschopné.

Co se týká snižování počtu zaměstnanců, tak ten, kdo si zadává podmínky pro jednotlivé činnosti, je stát. Plošné škrty jsme v minulosti zažili opakovaně a úřady práce jsou dodnes mementem.

Žitníková: hygienu a inspekci práce neoslabovat

Dle názoru odborů není možné snižovat například počty odborných pracovníků v hygienické službě a podle dosavadních zkušeností na Státním úřadu inspekce práce (SUIP). V obou jmenovaných organizacích jakékoliv snížení představuje výpadek určitých odborných činností. Například v hygienické službě jsou kvalifikovaní odborníci na epidemiologii (infekční nemoci) v počtu jeden na kraj. Obdobná je situace na SUIP, kdy se jednotlivý odborník v rámci celého regionu nebo oblastí zabývá například pracovními úrazy, nelegálním zaměstnáváním atd. Snižování počtu těchto zaměstnanců by mělo za důsledek, že se úplně zruší některé činnosti, což může mít velmi negativní celospolečenské dopady v hygienické službě (infekční nemoci, ohrožení prevence) i v inspekci práce (růst počtu nelegálních zaměstnanců, nedošetření pracovních úrazů).

Předseda LOK-SČL Martin Engel opět rozporoval data o růstu platů a mezd u lékařů, sdělil informace k objemu přesčasové práce a znovu připomněl požadavek odborů na svolání mimořádné tripartity k situaci ve zdravotnictví.  

Předseda ČMKOS Josef Středula sdělil, že je nutné řešit i růst mezd na vysokých školách a zopakoval, že odbory jsou připravené k dalšímu jednání.

Premiér Babiš: o platech se bude dál jednat

Premiér Andrej Babiš v reakci na přednesené informace znovu zdůraznil, že jednání proběhlo za účelem prezentace představ jednotlivých stran k růstu platů. Podklady nebyly nutné, vyměnili jsme si informace, každý si řekl své. Za vládu bude k platům jednání koaliční rady a vládní návrh bude prezentován po tomto jednání. Zatím byl představen návrh na růst platů za Ministerstvo financí. Z podnětů ho zaujal příspěvek k DPH u osobních aut pro firemní účely, žádá ministryni financí, aby se podnětem zabývala. Ke zdravotnictví má návrh, že tento bod zařadí na jednání tripartity 10. června jako první bod v délce trvání jednu a půl hodiny.

Ministryně financí Alena Schillerová doplnila, že Ministerstvo financí a celá vláda dělají vše proto, aby se zvýšily příjmy státního rozpočtu. Jednání k rozpočtu bude 20. června. Zdůraznila, že její návrh na zvýšení platů je postaven na reálném základě.

Premiér Andrej Babiš úplně na závěr potvrdil, že o platech se bude dál jednat.

Foto Úřad vlády

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám