Mimořádná tripartita projednala programové prohlášení vlády

Mimořádná tripartita k programovému prohlášení vlády potvrdila, že je v Čechách možné nastartovat normální sociální dialog. Odboráři, zaměstnavatelé a vláda se v úterý 11. února sešli, aby projednali dokument, který ovlivní životy nás všech – programové prohlášení vlády. Odbory i zaměstnavatelé ocenili, že nová vláda má zájem řešit problémy, které neřešily vlády předcházející. Tripartita probíhala velmi pracovně. Programové prohlášení okomentovali nejdříve odboráři a následně se vyjádřili zaměstnavatelé. Mnohé připomínky obou sociálních partnerů a důraz na priority byly totožné. Zaměstnavatelé i odbory chtějí, aby se nastartoval hospodářský růst, čerpaly se peníze z evropských strukturálních fondů, aby klesala nezaměstnanost, aby se rozvíjelo školství a aby bylo občanům zajištěno dostupné a kvalitní zdravotnictví a kvalitní sociální služby.

Za velmi důležitou považují odbory i zaměstnavatelé podporu státu do stavebnictví, dopravy, životního prostředí a zemědělství. Předsedkyně Žitníková vystoupila k části, která se týká zdravotnictví a sociálních služeb. Uvedla, že odbory velmi vítají změnu filozofického přístupu ke zdravotnictví. Odbory vždy tvrdily, že zdravotnictví je veřejná služba založená na principech solidarity a pomoci. To programové prohlášení akcentuje již v úvodních větách!

Pro odbory je velmi důležité, že vláda chce garantovat síť nemocnic ve formě veřejnoprávních neziskových organizací a že v koaliční dohodě je zakotveno, že zaměstnanci těchto nemocnic budou odměňováni tarifními platy. Pozitivní je i důraz na prevenci a zastavení likvidace lázeňství.

Předsedkyně ale také připomněla, že jednou stranou mince je programové prohlášení a jeho vize a druhou stranou je stávající kritická situace v nemocnicích. Nemocnice jsou personálně zdevastované, pacienti dostávají nejlevnější léky, z centra pozornosti se vytratil člověk. Ke stanovisku odborů se připojili i zaměstnavatelé. Předseda Asociace českých a moravských nemocnic MUDr. Eduard Sohlich informoval o negativních dopadech letošní úhradové vyhlášky na malé nemocnice. Podpořil také slova předsedkyně OS, že situace je skutečně kritická. Odboráři se zaměstnavateli a vládou se shodli na tom, že k projednání situace ve zdravotnictví se sejde tripartita v dubnu.

Žitníková se vyjádřila také k sociálním službám. V programovém prohlášení se mimo jiné hovoří o přechodu financování sociálních služeb na kraje. Vláda se zavazuje, že krajům převede stejnou částku, jaká byla na dotace v uplynulých letech. Žitníková v tomto případě vystoupila s požadavkem, aby částka byla navýšena, a to tak, aby mohl být naplněn dlouhodobý požadavek OS, že se zvýší platy zaměstnanců v sociálních službách.

Odboráři, vláda a zaměstnavatelé se na tripartitě dohodli, že se tento orgán nebude scházet pouze čtyřikrát ročně, ale v součastné době každý měsíc. Problémů je mnoho, ale kde je vůle, tam je i řešení. Odbory chtějí dát vládě šanci, aby své programové prohlášení mohla naplnit. A pokud se programové prohlášení začne naplňovat, tak odbory i zaměstnavatelé chtějí přispět svými zkušenostmi, připomínkami a návrhy k tomu, aby se lidem v České republice žilo lépe.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám