Mítink ČMKOS Konec levné práce v ČR

Na 1500 zástupců odborových organizací ze všech 29 odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů se ve středu 16. září sešlo v pražské Aréně Sparta na mítinku pod heslem Konec levné práce v ČR.  Bylo mezi nimi také 130 účastníků z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Záznam mítinku je na webu ČMKOS: http://www.cmkos.cz/uvodni-strana/aktuality/4027-3/video-zaznam-mitinku-konec-levne-prace-v-cr  

Akci zahájila místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová, která připomněla, že ČMKOS má na 300 tisíc členů, kteří jsou sdruženi ve více než 5600 odborových organizacích. Účast jejich zástupců na mítinku je výrazem solidarity a odhodlání.

Uvedla, že český zaměstnanec, který nepracuje hůř než zahraniční kolega a většinou má zcela srovnatelnou produktivitu práce, bere pouhých 29 % hodinové mzdy rakouského kolegy a 28 % hodinové mzdy německého kolegy.

S hlavní prezentací vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula. Přivítal předsedu slovenské Konfederace odborových svazů Jozefa Kollára a zástupce rakouských a německých odborů. Připomněl hlavní fakta o kolektivním vyjednávání a jeho cíle.

Citoval informace Mezinárodního měnového fondu, že když se přidá 1 % na mzdách lidem v příjmové škále od 0 do 60 %, vzroste ekonomika o 0,4 %, zatímco když se 1 % přidá těm, kteří berou 20 % nejvyšších mezd, tak ekomika naopak klesne.

Zdůraznil, že současné problémy jsou důsledkem počínání předcházejících vlád, které se chtěli k prosperitě proškrtat. V této souvislosti ocenil prorůstovou politiku současné vlády. Uvedl, že praxe už dávno vyvrátila tvrzení ekonomů, že při zvýšení minimální mzdy dojde ke zvýšení nezaměstnanosti. Je tomu právě naopak, v ČR nezaměstnanost klesá, když roste minimální mzda.

Navíc v minulém roce dosáhla dynamika růstu zisku firem 13,3 %, ovšem mzdy se zvýšily pouze kolem 3,3 %. Proto je třeba, aby se firmy o tyto zisky více podělily se zaměstnanci. Současný požadavek odborů na zvýšení mezd o 5 % je proto zcela adekvátní a realistický. Je nepřijatelné, že u nás stále pracuje mnoho lidí, kteří za svoji řádně vykonávanou práci berou tak málo, že jsou pod hranicí chudoby. Ohradil se proti tvrzením představitelů Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR, že mzdový požadavek odborů je nepřiměřený, ohrožuje zaměstnavatele a sociální smír.

Za nepřijatelné označil, že při dosavadním vývoji mezd bychom Rakousko dohnali za 115 let. Uvedl, že vyšší mzdy nyní jsou i na Slovensku, přitom při rozdělení republiky byly na Slovensku průměrné výdělky o čtvrtinu nižší než v České republice. To jen dokládá, že v ČR se přes 20 let dělala politika levné práce.

Předseda Středula okomentoval 10 důvodů, které vedou odbory k požadavku na zvýšení mezd v roce 2016.

1) Růst české ekonomiky je nyní jeden z nejvyšších v Evropě.

2) Odhady pro příští rok slibují pokračování růstu.

3) Ekonomický růst je v převážné většině firem zajišťován růstem produktivity práce.

4) Rozpočtová politika je letos i v příštím roce nastavena prorůstově.

5) Objem finančních prostředků na platy ve veřejných službách se zvyšuje o 3 %, pracovníci ve státní službě dostanou další 2 %.

6) Minimální mzda se pro rok 2016 zvýší z 9200 Kč na 9900 Kč, tedy o 7,6 %.

7) Zvýšení mezd o 5 % není požadavkem odtrženým od reality.

8) Zvýšení mezd o 5 % zajišťuje spravedlivý podíl zaměstnanců na očekávaném vzestupu hospodářských výsledků firem.

9) Zvýšení mezd bude přínosem pro ekonomický růst i veřejné finance.

10) Zvýšení objemu mezd a platů se projeví (i když stále nedostatečně) ve zlepšení relací českých mezd a platů v mezinárodním srovnání.

Předseda Středula připomněl, že rozdíl mezi firmami, kde působí odbory, a mezi firmami, kde odbory nepůsobí, činil v roce 2012 ve mzdách zaměstnanců ve vztahu k průměrné mzdě cca + 35 000 Kč ročně a ve vztahu k mediánu cca + 45 500 Kč ročně.

Celou prezentaci Josefa Středuly, která obsahuje i velmi názorné grafy, viz níže jako soubor ke stažení.

Krátce vystoupilo také osm předsedů odborových svazů a zahraniční hosté.

Předseda OS STAVBA ČR Stanislav Antoniv uvedl, že v době krize přišlo v tomto sektoru o práci 55 tisíc lidí, řada zaměstnavatelů krize navíc využila k zastrašování lidí.

Předseda OS pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy Zdeněk Heller připomněl, že textiláci mají stále jedny z nejnižších mezd.

Předseda Českomoravského odborového svazu školství František Dobšík zdůraznil, že je třeba, aby skončil trend nízkých výdajů na vzdělávání.

Předseda Unie – profesního a odborového svazu orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil sdělil, že někteří hudebníci v symfonických orchestrech i dnes pobírají minimální mzdu a že frak na jevišti je často jen navoněná bída.

Předseda OS dopravy Luboš Pomajbík uvedl, že současný nedostatek řidičů je způsobem tím, že jejich mzda činí 75-85 korun na hodinu a že se stále nepodařilo skoncovat se švarcsystémem. Navíc velmi škodlivé jsou i dopady výběrových řízení, kde jediným kritériem je cena, takže firmy, které vytvářejí lepší podmínky pro zaměstnance, nemají šanci.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková sdělila, že ve zdravotnictví vyjednání o platech stále pokračují, a apelovala na kolegy, aby na sebe byli hrdí, protože oni jsou ti, kteří se nestarají jen o sebe, ale i o druhé.

Předsedkyně OS pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR Jaroslava Nestěrová uvedla, že v tomto sektoru se také propouštělo a klesly mzdy. Ani nyní zde reálné mzdy nerostou, a to ani v podniku patřícím do skupiny Agrofert.

Předseda OS KOVO Jaroslav Souček zdůraznil, že současná společnost je směřována k individualismu a lidé jsou vedeni k tomu, aby se prosazovali na úkor jiných, protože pak se lépe ovládají.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám