Mítink ČMKOS na podporu kolektivního vyjednávání v roce 2017

Více než tisíc odborářů členů Českomoravské konfederace odborových svazů se ve středu 7. září v Praze sešlo na manifestačním mítinku ČMKOS na podporu kolektivního vyjednávání v roce 2017. Bylo mezi nimi více než 100 členů Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. K poznání mezi ostatními kolegy byli podle bílých kšiltů s logem odborového svazu.

Záznam mítinku viz na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-manifestacni-mitink-koneclevneprace-2016/16923

Navázali tak na mítink Konec levné práce v ČR, který se uskutečnil před rokem 16. září a rozpoutal veřejnou diskusi o ceně práce.

Akci zahájila místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová a předala slovo předsedovi ČMKOS Josefu Středulovi, který okomentovanými prezentacemi uvedl všechny tři části jednání.

První se týkala minimální mzdy.

Předseda Středula zdůraznil, že zvyšování minimální mzdy v České republice rozhodně nevede k poklesu zaměstnanosti, jak vytrvale tvrdí pravicoví ekonomové a politici. Ocenil předcházející Rusnokovu a především současnou vládu, která zvyšuje minimální mzdu. Ta je přesto stále pátá nejhorší v EU a je pod hranicí chudoby. Proto vyzval vládu k dalšímu zvyšování minimální mzdy, aby dosáhla slibované úrovně 40 % průměrného výdělku. ČMKOS navrhuje zvýšení minimální mzdy o 1600 Kč na 11 500 Kč od ledna 2017. Informacemi o významu minimální mzdy a o mzdové situaci v jednotlivých odvětvích doplnili předsedkyně OS pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Dagmar Gavlasová (nejhorší mzdy v celém národním hospodářství, o 11 500 Kč nižší než průměrná mzda v ČR), Jiří Dokoupil z Odborového svazu orchestrálních hudebníků (členové orchestrů jsou nuceni mít druhé zaměstnání jako řidiči trolejbusů, v obchodě nebo jako řemeslníci), předsedkyně OS pošt, telekomunikací a novinových služeb Jindřiška Budweiserová (děti chudých pracujících jsou z finančních důvodů vyřazeny z kulturních, sportovních a dalších aktivit) a předseda Nezávislého OS potravinářského průmyslu Alexander Štěpánek (připomněl, že lidé pracující za minimální mzdy dostanou velmi nízký důchod, a vyzval odboráře, aby ve volbách volili ty strany a politické subjekty, které uznávají význam minimální mzdy).

Jednání pozdravil prezident konfederace slovenských odborů Jozef Kollár, který připomněl, že podle ústavy má člověk za svoji práci právo na odměnu, která mu zabezpečí důstojný život. Seznámil s požadavky slovenských odborářů na zvyšování minimální mzdy. Ta nyní činí 405 eur měsíčně, zaměstnavatelé souhlasí s 430 eury a odbory požadují 445 eur.

Druhá část jednání byla věnována zákoníku práce a karenční době.

Josef Středula zdůraznil, že odbory požadují důstojnou práci v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, kde požadavky na větší flexibilitu musejí být provázeny také ochranou zaměstnanců. Odbory zároveň požadují spolurozhodování o agenturním zaměstnávání, potírání nelegální práce a švarcsystému. Požadují stejná práva i pro zaměstnance soukromého sektoru – především pět týdnů dovolené. Požadují, aby při kolektivním vyjednávání nemohla menšina blokovat většinu.

Zdůraznil, že zaměstnanci kvůli neplacení prvních tří dní pracovní neschopnosti nezačali být méně nemocní, ale přestali se řádně léčit. Tím dlouhodobě poškozují své zdraví, což neprospívá zaměstnancům, zaměstnavatelům ani zdravotnictví.

Uvedl, že v roce 2015 zemřelo na následky pracovního úrazu 131 lidí. Odbory požadují, aby v případě ohrožení zdraví a života znovu získaly právo zastavit práci. Připomněl heslo kováků: zdraví do práce, zdraví z práce.

Další informace doplnili předseda Odborového svazu ECHO (chemie, energetika) Zdeněk Černý (postavení zaměstnanců a odborů v posledních letech výrazně poškodil nejen zákoník práce, ale také občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích), předseda Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví František Hupka (vytvořené zisky končí v zahraničí, na některých pozicích je 30% fluktuace) a předseda KOVO Jaroslav Souček (postavení zaměstnanců se zhoršuje už od poloviny 90. let).

Třetí část jednání byla věnována kampani Konec levné práce v ČR.

Josef Středula připomněl, že 340 miliard korun zisku odchází do zahraničí, což představuje 9 % HDP. Ve srovnání s Německem je v ČR 66% produktivita práce, mzdy dosahují ve srovnání s německými jen 30 %. Pro rok 2017 proto bude ČMKOS požadovat nárůst mezd 5 až 5,5 %.

Uvedl, že za období do června 2015 do června 2016 přibylo 105 nových odborových organizací a 13 152 nových členů odborů. Být členem odborů je víc sexy, než být členem politické strany.

Další informace doplnili předseda OS textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Zdeněk Heller (stále se setkávají se zaměstnavateli, kteří brutálně, byť skrytě, likvidují odboráře a přirozené vůdce, kteří by mohli stát v čele odborů), předseda OS dopravy Luboš Pomajbík (stávková pohotovost řidičů), předseda ČMOS školství František Dobšík (úspěch OS ve vyjednávání o zvýšení platů), předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková (popsala situaci ve zdravotnictví a v sociálních službách, dosažené zvýšení platů a mezd, zdůraznila požadavek na sjednocení odměňování pod systém platů a seznámila s neúnosnými podmínkami práce, kvůli nimž odchází personál) a předsedkyně OS obchodu Renáta Burianová (letos se konečně podařilo prosadit zákaz prodeje o svátcích).

Jednání pozdravil místopředseda DGB Sasko Markus Schlimbach, který popsal vyjednávání o platech a minimální mzdě a zdůraznil, že se starají o to, aby se vše vztahovalo také na české zaměstnance v Německu, a že odbory v Evropě musí spolupracovat

Jako host vystoupila také předsedkyně odborové centrály FNV Holandsko Catallen Passier, která ocenila výsledky práce českých odborů.

Na závěr přečetl Josef Středula společné prohlášení.

Prezentace přednesené předsedou ČMKOS Josefem Středulou a závěrečné společné prohlášení účastníků mítinku viz níže jako soubory ke stažení.

Foto autorka

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám