Možnosti úhrady jízdného do práce

Potřebovala bych vědět, zda může zaměstnavatel hradit zaměstnanci jízdné do práce. Pokud to jde, za jakých podmínek, jak to uvést do kolektivní smlouvy? M. J., Horažďovice

Zaměstnavatel samozřejmě může dobrovolně hradit zaměstnanci i jízdné do práce, ale jedná se o záležitost, kterou právní úprava nestanoví jako povinnost zaměstnavateli (viz mimo jiné i § 274 odst. 1 zákoníku práce, který stanoví, že cesta do zaměstnání není v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů), tudíž případné hrazení jízdného by bylo pouze dobrou vůlí zaměstnavatele.

V takovém případě lze závazek zaměstnavatele vtělit například i do kolektivní smlouvy, kde je třeba blíže konkretizovat závazek, že zaměstnavatel bude poskytovat zaměstnancům náhradu prokázaných jízdních výdajů (eventuálně například 50 % nákladů), které musel zaměstnanec s místem trvalého bydliště mimo obec místa výkonu práce vynaložit za cestu z místa bydliště do místa výkonu práce a zpět, a to za účelem dostavení se k nástupu do směny řádně a včas.

Kompenzovat lze zaměstnanci náhradu za použití prostředků hromadné dopravy, případně i náhradu za použití vlastního silničního motorového vozidla zaměstnance. Záleží tedy na tom, co vše se podaří se zaměstnavatelem vyjednat v rámci kolektivního vyjednávání.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Aktuality 2. 8. 2023 / 14:37

Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů.

Načíst další
 
Napište nám