Na jednání s krajskými tripartitami Žitníková informovala o důsledcích nedostatku sester a situaci v sociálních službách

Členové Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity) se v pondělí 22. června opět sešli se zástupci krajských tripartit. Nosnými tématy jednání byla situace v dopravě a problematika nezaměstnanosti. Na základě požadavku odborů byl ještě připojen bod různé. V něm se závažnými informacemi o situaci v sociálních službách a o nedostatku sester a jeho dopadu na kvalitu poskytované péče vystoupila předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

K prvním dvěma bodům zpracovala příslušná ministerstva poměrně rozsáhlé materiály, které měli všichni účastníci jednání k dispozici a nad kterými se rozproudila bohatá diskuze. V prvním bodě se projednal materiál Priority výstavby a rozvoje dopravní infrastruktury v jednotlivých krajích ČR. Všichni účastníci se shodli, že dopravní obslužnost je zásadním atributem pro konkurenceschopnost České republiky a že je nutné jednotlivé priority dotáhnout v co nejkratším časovém úseku. Z praktických hledisek se projednávala např. oprava dálnice D1, výstavba spojení mezi ČR a Vídní, možnosti výstavby lodního koridoru a krajské priority. V souvislosti s výstavbou nových komunikací se také hovořilo o přípravě nového zákona o veřejných zakázkách a zastavených projektech, které blokují ekologičtí aktivisté. Závěrem vládní strana přislíbila krajům podporu regionálních dopravních projektů.

Ve druhém bodě si účastníci vyslechli informace o vývoji situace na trhu práce a připomněli si možnosti opatření, kterými je možné situaci v oblasti zvýšení zaměstnanosti zlepšit. V diskuzi zaznělo, že i když si ČR v oblasti nezaměstnanosti vede velmi dobře, tak je nutné velmi intenzivně používat možnosti aktivní politiky zaměstnanosti.

Za odbory zaznělo, že jeden z prvků stabilní politiky zaměstnanosti je i zvyšování minimální mzdy a platů a mezd celkově. Odbory zcela jednoznačně také zopakovaly svůj závěr, že není možné, aby minimální mzda nezaručovala zaměstnancům takový příjem, ze kterého lze důstojně žít.

Zástupci krajů v tomto bodě mj. upozornili na nedostatek zdravotních sester v nemocnicích a v sociálních službách.

V bodě různé vystoupila předsedkyně Dagmar Žitníková k situaci v sociálních službách a navázala na informaci k nedostatku sester. Připomněla, že nedostatek sester je vyvolán mnoha faktory. Odborový svaz v minulých dnech ukončil dotazníkové šetření týkající se pracovních podmínek ve zdravotnictví. Z dotazníku jednoznačně vyplynulo, že se zhoršují pracovní podmínky zdravotníků, které vedou ke zhoršování kvality poskytované péče. Zdravotníci se nemohou starat o pacienty, jak by měli a chtěli, jsou přetěžováni, situaci vnímají velmi negativně.

V této souvislosti předsedkyně Žitníková vyzvala vládu, aby na svém středečním jednání schválila ministerstvem zdravotnictví navrhované zvýšení plateb za státní pojištěnce. Varovala, že pokud se nezvýší celkový objem financí, dojde ve zdravotnictví k další personální devastaci, která může vyústit v rušení oddělení a případně nemocnic.

K sociálním službám předsedkyně OS připomněla, že stát letos dal sociálním službám i přes zvýšení financí méně peněz na dotacích než v roce 2007. V roce 2011 MPSV spočítalo, že pro další fungování sociálních služeb je potřeba alokovat částku 8,5 mld. a přitom sociální služby dostaly jen v tomtéž roce jen 5,9 mld. Současná vláda by měla akceptovat těžkou situaci, jednoznačně je nutné sociální služby letos dofinancovat.

Ve druhé části vystoupení se předsedkyně OS vrátila k hrazení ošetřovatelské péče v sociálních službách. Z důvodů nízkých úhrad za poskytovanou péči se snižují počty sester v zařízeních a to i přesto, že klienti jsou stále více závislí na potřebě ošetřovatelské péče. V zařízeních sociálních služeb pracuje podle statistik z roku 2014 celkem 5762 sester, jejíchž mzdové náklady představují částku okolo 2,5 mld. Pokud se připočítají náklady na zdravotnický materiál, tak se dojde k nákladu na ošetřovatelskou péči ve výši 3,25 mld. a ze zdravotního pojištění do systému jde 1,2 mld. Dotace z MPSV nelze na platy a mzdy sester použít a pracovní podmínky sester jsou čím dál horší.

Předsedkyně Žitníková navrhla, aby na další jednání tripartity byla situace ve zdravotnictví a v sociálních službách zařazena jako řádný bod k projednání.

Podobné články

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:34

Co udělal OS pro sestry a další zaměstnance?

V souvislosti s aktuálním děním se objevují nejrůznější diskuse a komentáře o roli Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR.

Aktuality 8. 12. 2023 / 15:14

Dohoda zvyšující platy a mzdy zaměstnanců nemocnic byla podepsána

V pátek 8. prosince 2023 byla podepsána dohoda, která zajistí zvýšení platů a mezd zaměstnancům nemocnic a ukončila protest lékařů, kteří vypověděli další práci přesčas.

Aktuality 27. 11. 2023 / 13:57

Pondělí 27. listopadu: Den protestů ČMKOS

V pondělí 27. listopadu se členové Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v maximální možné míře zapojili do Dne protestů.

Načíst další
 
Napište nám