Nabídku na 24 hodinovou právní pomoc jsem nadšeně přivítal

Jsem dlouholetým předsedou odborové organizace na zdravotnické záchranné službě. Vždy jsem velmi oceňoval právní pomoc poskytovanou naším odborovým svazem. Obracím se na ni při kolektivním jednání, při sporných otázkách projednávaných se zaměstnavatelem. Naši odboráři vědí, že ji mají také k dispozici a využívají ji.

Tato pomoc má však pochopitelné limity, nachází se v Praze a není dostupná 24 hodin denně. Z toho důvodu jsme si v Olomouci platili několik let vlastního právníka, za kterým mohli naši členové přijít s jakýmkoliv problémem. Jednalo se o velmi schopnou a empatickou právničku. Členové si zvláště pochvalovali možnost osobního kontaktu a dostupnost, protože Praha je přece jen trochu z ruky a někdy docházelo k prodlení.

Byla tady ještě možnost regionální právní pomoci zajišťované Českomoravskou konfederací odborových svazů, ale s její odbornou úrovní jsme nebyli spokojeni.

Ačkoliv jsme měli smlouvu s velmi dobrou právničkou, mělo to některá úskalí. Jednalo se o nákladnou službu a nebyla dostupná 24 hodin denně. Většina našich členů pracuje v nepřetržitém provozu a do velmi složitých situací se mohou dostat třeba i ve dvě hodiny v noci. Jedná se například o dopravní nehody a rozhodnutí, která musí učinit neprodleně. Pro ilustraci: jedna naše starší kolegyně dostala od nezkušeného dispečera nahlášený výjezd a při jízdě o jeho osobě pronesla několik nevhodných poznámek. Nevšimla si však, že zapomněla zavěsit telefon, a tak si mladík vyslechl její nelichotivý komentář. Cítil se velmi dotčený. Jelikož byl přesvědčený o svých vynikajících schopnostech a měl k dispozici záznamové zařízení, nebylo mu zatěžko si stěžovat u svých nadřízených, kteří využili situace a sestru, která celý život poctivě pracovala ve zdravotnictví, přinutili ve večerních hodinách podepsat výpověď dohodou a odejít s ostudou do důchodu. Když jsem s ní následně mluvil, byla velmi smutná, ale už jsem pro ni nemohl nic udělat, neboť se před podpisem neporadila s právníkem, který by ji určitě uklidnil a zabránil osudnému podpisu.

Ve výkonné radě odborového svazu se stále zabýváme otázkou, jak zabránit ubývání počtu členů a jak zvýšit zájem zaměstnanců o vstup do odborů. Proto se zde také projednávala možnost uzavřít smlouvu s pojišťovnou právní ochrany D.A.S., se kterou mají velmi dobré zkušenosti policisté z jejich odborového svazu. Já jsem tuto nabídku na 24 hodinovou právní pomoc nadšeně přivítal. Beru to jako další výhodu, kterou nabízíme našim členům, velmi potřebnou v dnešní složité době.

I když se teď objevují ojedinělé negativní reakce, věřím, že se dílčí nedostatky odstraní a naši členové budou se službou spokojeni. Já jsem už pomoc D.A.S. využil před 14 dny, poté co jsem nešťastně srazil cyklistku. Přeji vám, ať tuto službu potřebujete co nejméně.

Podobné články

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:47

S novým benefitem máme velmi dobrou zkušenost

Dovolte, abych se s vámi podělila o velmi dobrou zkušenost s novým benefitem pro odboráře – s odborovým pojištěním u společnosti D.A.S.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:39

První zkušenosti s D.A.S. už máme

Na začátku března jsme začali předávat našim členům kartičky pojištění právní odpovědnosti D.A.S., kterými se od dubna bude potřeba prokazovat při využívání služeb dalšího benefitu odborového svazu.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:30

Reakce na stanovisko ZO Fakultní nemocnice Ostrava k pojištění u pojišťovny D.A.S.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde reagoval na informace, které byly uvedeny ve stanovisku ZO OSZSP ČR FN Ostrava k novému benefitu – pojištění u pojišťovny D.A.S.

Načíst další
 
Napište nám