Na začátku března jsme začali předávat našim členům kartičky pojištění právní odpovědnosti D.A.S., kterými se od dubna bude potřeba prokazovat při využívání služeb dalšího benefitu odborového svazu. Spolu s kartičkou s vygenerovaným identifikačním číslem každý dostal i informační letáček s pokyny a výčtem služeb, na které se pojištění vztahuje.

I přesto si potřebovali někteří členové ujasnit, co vše lze z tohoto pojištění uplatnit. Dotazy se týkaly především dopravních nehod. Jelikož se jedná především o pracovněprávní pojištění a soukromé je k tomu „jen třešínkou na dortu“, plný servis, včetně případného zastupování v soudním sporu, pojišťovna D.A.S. zajistí u dopravních nehod spojených s výkonem zaměstnání. Příkladem je nehoda referenčního vozu, sanitky atd.

Pokud budu potřebovat právní pomoc v souvislosti s dopravní nehodou v soukromém životě, dostane se mi samozřejmě od pojišťovny D.A.S. základních rad, jak postupovat, případně, co je nutné v tu chvíli udělat, ale případné zastupování v právním sporu již půjde na můj vrub.

Od začátku roku, kdy vešlo v platnost pojištění právní odpovědnosti, které schválila podzimní celostátní konference, mi dva kolegové sdělili, že této služby již využili ke své spokojenosti. Dostalo se jim rady, kterou potřebovali získat.

Celá služba se rozjíždí a stejně jako vše nové přináší spoustu otázek a pochybností, ale již nyní, alespoň v naší ZO, máme první pozitivní odezvy.

Podobné články

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:58

Nabídku na 24 hodinovou právní pomoc jsem nadšeně přivítal

Jsem dlouholetým předsedou odborové organizace na zdravotnické záchranné službě. Vždy jsem velmi oceňoval právní pomoc poskytovanou naším odborovým svazem.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:47

S novým benefitem máme velmi dobrou zkušenost

Dovolte, abych se s vámi podělila o velmi dobrou zkušenost s novým benefitem pro odboráře – s odborovým pojištěním u společnosti D.A.S.

Aktuality 19. 5. 2017 / 8:30

Reakce na stanovisko ZO Fakultní nemocnice Ostrava k pojištění u pojišťovny D.A.S.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych zde reagoval na informace, které byly uvedeny ve stanovisku ZO OSZSP ČR FN Ostrava k novému benefitu – pojištění u pojišťovny D.A.S.

Načíst další
 
Napište nám