Náhrada mzdy při doprovázení dítěte k lékaři

Mám nárok na náhradu mzdy, když musím doprovodit dítě k lékaři? Mzdová účetní tvrdí, že když je moje manželka na rodičovské dovolené, tak nárok na žádnou náhradu nemám.

P. K., Praha

Uvedenou situaci upravuje příloha nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci. Zde je v bodě 8 písm. a) uvedeno, že „pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela; má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

2. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky.“

Z uvedeného vyplývá, že pracovní volno k doprovodu dítěte do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však 1 den, s náhradou mzdy nebo platu, a to za podmínky, že doprovod byl nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu.

Skutečnost, že je matka dítěte na rodičovské dovolené, neznamená, že by otec dítěte neměl právo uplatnit uvedenou překážku v práci. Žádný právní předpis ani výše citované nařízení vlády nestanoví, že pokud je jeden rodič na rodičovské dovolené, musí veškerý doprovod dítěte do zdravotnického zařízení zajišťovat pouze tento rodič. Zaměstnavatel tak nemůže z důvodu, že druhý rodič je na rodičovské dovolené, poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy svému zaměstnanci odmítnout.

Podobné články

Aktuality 11. 5. 2023 / 20:05

Datová schránka odborové organizace a soukromá pošta

Jako funkcionář odborové organizace mám přístup do její datové schránky , nebude mi do datové schránky odborové organizace chodit i moje soukromá pošta?

Aktuality 11. 5. 2023 / 19:21

Adresy cizích datových schránek

Musíme si pamatovat adresy cizích datových schránek? Můžeme tyto adresy někde najít?

Aktuality 5. 4. 2023 / 18:13

Datová schránka a fikce doručení

Dostal jsem přes e-mail upozornění, že odborová organizace má zprávu v datové schránce. Co se stane, když datovou schránku neotevřu a poštu si tak nepřečtu?

Načíst další
 
Napište nám