Nejasnosti v pojmech spojených se skončením pracovního poměru

Při řešení dotazů našich členů se často při skončení pracovního poměru setkáváme s pojmy „výpověď dohodou“, „okamžitá výpověď“ či „okamžitá výpověď dohodou“. Žádný takový institut však neexistuje a žádný z těchto pojmů nemá zákonnou oporu v právních předpisech. Z těchto důvodů přinášíme stručné základní informace k nejasnostem v pojmech při skončení pracovního poměru.

Pracovní poměr může být rozvázán pouze způsoby uvedenými v ust. § 48 zákoníku práce, konkrétně

● dohodou,

● výpovědí,

● okamžitým zrušením,

● zrušením ve zkušební době.

Připomínáme, že pracovní poměr může být rovněž ukončen vybranými právními událostmi. Mezi nejčastější patří skončení pracovního poměru na dobu určitou uplynutím sjednané doby (ust. § 48 odst. 2 zákoníku práce).

Žádný z výše uváděných a v praxi používaných pojmů („výpověď dohodou“, „okamžitá výpověď“ či „okamžitá výpověď dohodou“) ve výčtu v § 48 zákoníku práce nenajdeme.

„Výpovědí dohodou“ se v praxi nejčastěji myslí dohoda o rozvázání pracovního poměru podle ust. § 49 zákoníku práce. Dohoda o rozvázání pracovního poměru představuje souhlasný projev vůle směřující ke skončení pracovního poměru, na jehož podmínkách se obě smluvní strany dohodnou. Pracovní poměr pak končí sjednaným dnem. Tím může být den podpisu dohody, ale i některý z následujících dnů po podepsání dohody.

Podobný význam jako „výpověď dohodou“ má i v praxi používaný pojem „okamžitá výpověď dohodou“. Zpravidla jde v takovém případě rovněž o dohodu, která je však uzavíraná za dramatičtějších okolností. Slovo „okamžitá“ má zdůraznit, že pracovní poměr končí ihned v den podpisu dohody.

Dalším používaným pojmem, se kterým se lze v praxi setkat, je „okamžitá výpověď“. Ani tento pojem nemá oporu v právních předpisech a obvykle je jím míněno okamžité zrušení pracovního poměru podle ust. § 55 zákoníku práce, tj. v případě, že zaměstnanec byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců, nebo pokud porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Podobné články

Aktuality 23. 10. 2023 / 12:52

Důkladně se seznamte s dokumenty, které podepisujete!

I ve spojení s novelou zákoníku práce účinnou od 1. 10. 2023 bychom chtěli připomenout jednu důležitou věc: podepisujte pouze ty písemnosti, s jejichž obsahem se řádně seznámíte.

Aktuality 25. 9. 2023 / 14:24

Šekem mzdu ani plat nenahradíš!

Jeden zaměstnavatel se rozhodl, že nebude mzdu v hotovosti vyplácet. A když nemá zaměstnanec účet, nebo mu ho nechce sdělit, tak mu dá šek.

Aktuality 2. 8. 2023 / 14:37

Odborová organizace a evidence skutečných majitelů

Od bývalého předsedy jsem se dozvěděl, že jako člen výboru odborové organizace bych měl být zapsán v nějaké evidenci skutečných majitelů.

Načíst další
 
Napište nám