Nerovnost v odměňování trvá – přes všechnu snahu a jednání OS. Jednáme ale dál!

Dobrý záměr, jeho realizaci ale provází nerovnost a nesystémovost

Příplatek za směny z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., §8, příloha 7, bod 10 – Soustavné poskytování zdravotních služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb – co slovo to diskuse, spokojenost i nespokojenost.

Když se upravují zákony a další právní předpisy, chceme ten nejlepší výsledek pro všechny zaměstnance ve zdravotnictví a sociálních službách. Nesouhlasíme s podmínkami, které způsobí nerovné podmínky zaměstnanců a z toho plynoucí nedobré personální vztahy. Právě nový příplatek za směny je ukázkou toho, jak náročná je příprava předpisů, jak by měl politik vážit slova slibů. Ministr zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, měl dobrý záměr a hledal cestu jak zajistit, aby sestry v nemocnicích neodcházely z pozic, kde pracují ve směnách, na pozice, kde je jednosměnný provoz.

Za práci ve směnách se obecně přiznává v příspěvkových organizacích měsíční částka v rozpětí 400 – 1000 Kč. V nemocnicích, které jsou obchodní společnosti, není částka právním předpisem stanovena a sjednává se například v kolektivních smlouvách, nebo je součástí mzdy a podobně.

Protože existující výše příplatku za směny v nemocnicích, které jsou příspěvkovými organizacemi, nestačila, zvyšoval se osobní příplatek. Pokud však sestry ve směnách přestaly pracovat, zvýšený osobní příplatek jim zůstával. Proč? Protože ukončení práce ve směnách není důvodem k jeho odebrání – tedy bez řešení. Proto se hledala cesta a objevil se návrh na zvýšení příplatku za práci ve směnách.

Návrh se upravoval a vzniklo to, co vzniklo. Nesouhlasili jsme s podmínkou výkonu práce bez odborného dohledu a přesně tuto podmínku jsme požadovali vypustit. S požadavkem jsme se na Ministerstvo zdravotnictví obrátili jak ihned po obdržení návrhu nařízení vlády, tak při jeho projednávání, tak i těsně před jeho schválením vládou. Ale neuspěli jsme.

Vláda nařízení schválila, někdo byl a je spokojený, ale nespravedlnost a, podle mého názoru, také nerovnost pro přiznání příplatku za směny zůstává.

V nemocnicích je alespoň jedna jistota – finance na zvýšený příplatek za práci ve směnách jsou, nebo budou podle požadavků z krajů zasílány z Ministerstva zdravotnictví. Na finance mají nárok jak nemocnice, které jsou příspěvkovými organizacemi, tak obchodními společnostmi. 

Zařízení sociálních služeb tuto částku z Ministerstva zdravotnictví neobdrží. Nechápeme proč, ale tento dotační titul je pouze pro zdravotnická zařízení, přestože příplatek je přiznán i uvedeným zaměstnancům v příspěvkových organizacích sociálních služeb.

 

Dopis premiérovi, ministrovi zdravotnictví a předsedům koaličních stran

V Přerově 8. srpna 2017

Vážený pane ministře zdravotnictví,
vážený pane předsedo vlády,

vážení předsedové koaliční vlády,
vládním nařízením jste od 1. července 2017 zajistili přiznání směnného příplatku pro SZP bez odborného dohledu v lůžkových zařízeních.

Chci Vám za to poděkovat, ale zároveň poprosit o přehodnocení, zda tento příplatek nenáleží i ostatnímu personálu, a to NZP a PZP. Směny bez těchto pracovníků by jen SZP velmi těžko zvládali.

Věřím, že si zdravotnického personálu vážíte a znovu proberete na nejbližším zasedání vlády tento palčivý problém.

Děkuji Vám.

Zdeněk Sovík, předseda KR OSZSP Olomouckého kraje a předseda ZO OSZSP ČR Nemocnice Přerov

 

Odborový svaz s nerovností v odměňování zásadním způsobem nesouhlasí a dál usiluje o její odstranění

Pan předseda Zdeněk Sovík svou výzvou ke srovnání podmínek pro přiznání příplatku za směny ukázal na nerovnost v odměňování jednotlivých kategorií zaměstnanců ve zdravotnictví. Za takovou výzvu se sluší poděkovat – děkujeme.

Je zde tato nerovnost, je zde nerovnost mezi zaměstnanci ve zdravotnictví, v sociálních službách, nerovnost mezi zaměstnanci, kteří pracují v příspěvkových organizacích nebo v obchodních společnostech.

Proč mají zaměstnanci, kteří nám poskytují a zabezpečují zdravotní péči a sociální služby, tak nerovné podmínky v odměňování? Odborový svaz dlouhodobě požaduje pro zaměstnance nemocnic systém odměňování platem jak v příspěvkových, tak v obchodních společnostech.

Před tím, než bylo nařízení vlády k příplatku za směny schváleno vládou, nesouhlasili jsme se stanovenou podmínkou práce bez odborného dohledu. Pokud někdo pracuje ve směnách, má mít příplatek za práci ve směnách, pokud pracuje bez, nebo pod odborným dohledem, má k tomu stanoven platový tarif nebo základní mzdu.

Nesouhlasili jsme také s tím, že příplatek není finančně zajištěn v sociálních službách tak, jako je zajištěn ve zdravotnictví.

Nesouhlasili jsme, ale v těchto bodech jsme neuspěli, změnu se nám prosadit nepodařilo.

Jednáme a jednat budeme o dalších změnách v systému odměňování, o navýšení základních mezd a platových tarifů pro rok 2018.

Informace budeme předávat na krajských konferencích, na druhou stranu očekáváme vaše podněty a připomínky.

Ing. Ivana Břeňková, místopředsedkyně odborového svazu

Podobné články

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Aktuality 16. 5. 2024 / 17:15

Ve světle událostí, které se odehrály 15. května na Slovensku, a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice se ČMKOS rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024.

Načíst další
 
Napište nám