Nezhoršujte dostupnost zdravotní péče, požadovali demonstranti

Zabránit realizaci plánů Ministerstva zdravotnictví, které by umožnily nevídaným způsobem omezit dosud běžné poskytování zdravotní péče, ať už jde o její dostupnost či o její kvalitu, bylo cílem demonstrace, která se uskutečnila v úterý 27. března pět minut po dvanácté v Praze na Palackého náměstí před Ministerstvem zdravotnictví.

Protest společně pořádaly Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, podporovaný Českomoravskou konfederací odborových svazů, spolu s Národní radou osob se zdravotním postižením, Českou lékařskou komorou, Lékařským odborovým klubem-Svazem českých lékařů, Svazem pacientů ČR, Radou seniorů ČR a iniciativou ProAlt, podporu mu přišla vyjádřit také zástupkyně vysokoškolských studentů.

Akci moderovala místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová. Vážnost dopadů připravovaných změn dokládaly transparenty, které s sebou přinesli někteří z několika set účastníků demonstrace, i postava Smrtky a chudé důchodkyně, které po celou dobu akce stály jako nepřehlédnutelný symbol na jevišti spolu s představiteli pořádajících organizací.

Mezi účastníky demonstrace byli i vozíčkáři a další nemocní a lidé s postižením, proto byly všechny proslovy překládány do znakové řeči. Jeviště bylo zarámováno transparenty s hesly: Pane ministře, mluvte s námi!, Kdo chce v Česku žíti, musí zdravý býti a Předražené veřejné zakázky, předražené nákupy zdravotnického vybavení, přístrojů a léků.

Předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková promluvila jako první. Popsala, že ministerstvo spolu se zdravotními pojišťovnami chystá drastické snížení počtu nemocničních oddělení. „Například z dnešních 88 dětských oddělení má zbýt jen 40, o 25 procent by se snížil počet interních oddělení, o polovinu by klesl počet urologických oddělení. Časová a místní dostupnost praktických lékařů nastavená na 40 minut jízdy autem by znamenala, že by praktický lékař mohl být jen v okresním městě. A s tím odborový svaz zásadně nesouhlasí. Nejen kvůli pacientům, ale i kvůli zaměstnancům a hrozícímu velkému propouštění. Ministr už zjistil, že k dosažení plánovaných úspor nestačí zrušit jen oddělení, ale bude třeba zrušit celé nemocnice. Ovšem skončily by nejen nemocnice, ale i firmy, které s nimi spolupracují a jsou jejich dodavateli. Dnešní zdravotní péče v České republice je výborná a nad evropským standardem a je třeba ji uhájit,“ zdůraznila Žitníková. Varovala, že mediální aféry kolem kmotrů a dalších kauz mohou sloužit k odvedení pozornosti od skutečně podstatných záležitostí, o nichž se nyní rozhoduje.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása popsal, co by ministerské návrhy přinesly zdravotně postiženým občanům. Víme, že se musí šetřit, ale není možné, abychom se my, lidé se zdravotním postižením, nedostali k praktickému lékaři, zdůraznil. „Není možné, abychom na zahájení onkologické léčby čekali půl roku, když i my laici víme, že čím dříve se s léčbou začne, tím je větší naděje na uzdravení. Bojíme se, že se nedostaneme ke zdravotní péči, bojíme se, že budeme čekat, až bude pozdě.“ Uvedl, že ministrovi psal 24. ledna a dosud nedostal odpověď. Přitom na podnět občana je ministr povinen reagovat do 30 dnů. „K čemu máme takového ministra, který ani nedodržuje platné zákony České republiky? Pane ministře, měl byste s námi již konečně začít mluvit. Jsme lidé jako všichni ostatní, máme právo vyjádřit svůj názor k předkládaným návrhům, když zjistíme, že nevyhovují našim potřebám. Pokud nechcete nebo neumíte komunikovat s veřejností, měl byste podat demisi. Jste tu pro nás, ne my pro vás. My si vás platíme z daní a vy nám máte sloužit. Žádáme vás velmi důrazně, abyste stáhl z projednávání návrh nařízení vlády na časovou a místní dostupnost zdravotnických zařízení a jednotlivých zdravotnických úkonů a abyste stáhl návrh vyhlášky, která stanoví personální zajištění služeb. Žádáme o urychlené jednání o všech vašich návrzích.“

Předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes uvedl, že dojezdové časy se mají podstatným způsobem zhoršit a přitom vláda zároveň od ledna seniorům zrušila státem garantované slevy na železnici. Na jednoduchém příkladu ilustoval, jak se vyvíjí situace seniorů. „Životní náklady seniorů se měsíčně zvýšily asi o 500 korun. Penze byly valorizovány o 172 koruny, zvýší se nájemné v bytech, například v mém případě by to za 45 metrů čtverečních mělo být o 1100 korun více, léky se mi zdražily o sto procent. Dostáváme stovky e-mailů, telefonátů, senioři se bouří proti ministrovi Kalouskovi, který ohlásil zmrazení jejich důchodů. Senioři uvítají, když s nimi půjdete navštívit koaliční poslance v jejich regionálních kancelářích.“ Senioři proto svolávají na 30. května protestní akci do Prahy na Palachovo náměstí a potom budou pochodovat k vládě. „Myslím si, že senioři odvedli své, mají nárok na klid. Současná situace je ostuda politiků,“ zdůraznil.

Studentka Karolína Babičková tlumočila názory vysokoškoláků. „Stojíme před vážnou situací – celá naše společnost je deformována škrtací mánií, takvanými reformami. Problém se týká veřejných institucí, tedy i všech občanů. Manažerské řízení se stává pravidlem ve školství a zdravotnictví, tedy oblastech v principu neziskových. Šetřit musí hlavně občané ve svých požadavcích na kvalitu a dostupnost veřejných služeb. Refomátoři sváději krizi na zneužívání a výši sociálních dávek, bezplatné zdravotnictví, bezplatné školství a další veřejné služby. Tím se snaží rozdělovat a poštvávat občany proti sobě.“ Zdůraznila, že proto je třeba proti škrtací mánii postupovat společně.

Prezident České lékařské komory Milan Kubek upozornil na rozdíl mezi občany, kteří se brání, a Kalouskovými ovčany, kteří si nechají všechno líbit. „My nejsme ovčané, nám není lhostejná budoucnost této země! České zdravotnictví určitě nebylo dokonalé a byli jsme s ním oprávněně nespokojeni. Lékaři kvůli nízkým mzdám, pacienti kvůli čekacím dobám. Ale to zdravotnictví fungovalo a díky obětavé práci lékařů a dalších zdravotníků ještě funguje. Za sedm procent českého hrubého domácího produktu je naše zdravotnictví zázrak efektivity. Proč je tedy třeba něco, co funguje, do základů překopat, tedy reformovat. Tato vláda se snaží pacientům vylíčit lékaře jako nepřítele a přesvědčit je, že jejich zájmy lépe ochrání pojišťovny. Shodou okolností ty pojišťovny, které nyní brání nám lékařům v tom, abychom léčili tak, jak nám přikazují naše znalosti a naše svědomí. Na čem je založena reforma? Léky se budou prodávat u benzínové pumpy, proč mít lékárníka, to je pro vás škoda, ovčané. Zrušíme 40 procent porodnic, zavřeme polovinu dětských oddělení, na porod stačí porodní bába, budeme moci zavřít porodnice, příroda se už postará, aby ti silnější přežili. Lehčí onemocnění by měly kurýrovat zdravotní sestry. No zaplať Heger! Aspoň vám ušetří to, že se nebudete muset 40 minut autem trmácet ke svému praktickému lékaři. A počty lékařů ve službě? Dvanáct těch nejtěžších pacientů na oddělení ARO na lékaře ve službě, 90 pacientů na jednoho lékaře na oddělení akutní péče a 250 pacientů na lékaře na lůžkách následné péče. Kam až má klesnout úroveň českého zdravotnictví? Kam až se máme vrátit, aby byl Heger spokojen, aby bylo zreformováno? My lékaři nejsme vaši nepřátelé. Klišé o rozežraném lékaři, který si bere pacienty za své rukojmí, je lež. Klišé o pacientovi jako simulantovi, který zneužívá dávky, je stejně sprostá lež. Jedině společně máme šanci naše zdravotnictví zachránit,“ vyzval Kubek.

Mluvčí iniciativy ProAlt Pavel Čižinský připomněl, že zdravotní péče je důležitá a v civilizované společnosti je zdraví hodnotou veřejnou, ne hodnotou soukromou. „Zdravotnictví není v prvé řadě prostředkem k vydělávání peněz, podobně jako vyšetřování trestných činů a zajišťování bezpečnosti také nemá být zdrojem zisku. Je dobře, že si občané nenechají současnou vládou namluvit, že na zdravotnictví prostě nejsou peníze. Víme přece dobře, že vše je otázka priorit, že to, co naši vládcové považují za důležité, na to je vždycky peněz dost. Opravdu jsme dost bohatá společnost na to, aby náš systém veřejného zdravotnictví, který je jeden z nejlepších a finančně nejúspornějších na světě, mohl fungovat dál, aby se nemusel standard snižovat, ale aby se mohl přiměřeně rozvíjet a zlepšovat.“ Připomněl, že předcházející demonstrace přinesly určité úspěchy – například se podařilo odvrátit plánovanou privatizaci pojišťoven. „Je třeba se hájit, je třeba demonstrovat, podepisovat petice. Kdo to nedělá, skončí špatně. Nestyďme se demonstrovat, nestyďme se hájit práva. Jak práva svoje, tak i práva těch druhých,“ apeloval Čižinský.

Předseda Lékařského odborového klubu-Svazu českých lékařů Martin Engel zdůraznil, že tady se jedná o plíživou privatizaci nemocnic, protože čistá transformace podle zákona za Julínka neprošla, tak teď ženou nemocnice do ekonomických problémů. „Uchvatitelé se stanou spasiteli a finanční skupiny se potom nemocnic ujmou a podle svého klíče si je rozdělí. A toto nesmíme dopustit, když si uvědomujeme, o co se hraje. My nesmíme prohrát ani jednou! Jejich privatizační choutky mohou skapat a přesto nakonec mohou zvítězit, kdežto prohrát veřejné zdravotnictví se dá jenom jednou – a pak už je to byznys jenom pro hrstku vyvolených. A to nesmíme dopustit! S devastací zdravotní sítě souvisí i devastace personální. Pana ministra vůbec netrápí, že odešlo 600 lékařů z nemocnic během minulého roku, dokonce vydává směšná tvrzení, že je nás příliš mnoho, abychom se báli říci své jasné ne. Jestli je tady někoho hodně, tak je to politicků. My zdravotníci se nemáme čeho bát. Chtěl bych vám slíbit, že Lékařský odborový klub bude pobojovat ze všech sil proti tomu, aby lékaři byli nasazováni mimo svoji odbornost a aby tak klesla úroveň českého zdravotnictví,“ řekl Engel.

Prezident Svazu pacientů ČR Luboš Olejár položil otázku: „Co dobrého přinesl ministr Heger pro pacienty? Vůbec nic. Navíc ministr odmítá chodit do televizních a rozhlasových debat, vyhýbá se dialogu, utíká před ním.“ Olejár citoval z dopisu pisatele z Mostu, popisujícího konkrétní případ, kdy si důchodkyně nemohla v lékárně vyzvednout léky předepsané lékařem, protože už by jí, podle jejích slov, nezbylo na jídlo. Od 1. dubna přitom začne platit, že pokud nebudete mít na léky, porušil jste léčebný režim a lékař vás bude moci přestat léčit. „Pokud vláda neslyší a ministr nemluví, musí přijít demise vlády jako jediné řešení,“ uvedl Olejár.

Na závěr demonstrace Radka Sokolová přečetla dopis ministrovi zdravotnictví, který účastníci demonstrace podpořili.

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám