Od ledna 2018 se zvyšují důchody

V roce 2018 se v České republice na pojistném vybere o 9 miliard víc, než bude vyplaceno na důchodech. Důchodový účet tak bude v roce 2018 poprvé po deseti letech v plusu. A to i přesto, že průměrná penze vzroste o 475 Kč. Na konci 1. pololetí 2017 průměrný starobní důchod podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) činil 11 807 Kč. Vedle starobních důchodů se zvednou i invalidní a pozůstalostní penze. Na konci června 2017 bylo vykazováno 425,4 tisíc osob s invalidním důchodem a 71,4 tisíc osob s pozůstalostní penzí.

Vyspělost společnosti se měří i podle toho, jak se dokáže postarat o staré, nemocné a nemohoucí lidi. Důchodovému systému pomáhá hlavně rychlý růst českého hospodářství, zvyšování platů, nízká nezaměstnanost – toto všechno se odráží i v tom, že více lidí je zapojeno do systému a jsou odváděny mnohem vyšší pojistné částky.

Valorizace pro téměř 2,4 miliónu důchodců bude znamenat nárůst výdajů na penze o 16,6 miliardy korun. Valorizace důchodů bude od 1. ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Po zveřejnění údajů o červnové inflaci Českým statistickým úřadem (ČSÚ) jsou známy všechny údaje potřebné pro stanovení celkové valorizace. Důchody se tak zvýší o 4 %, což u průměrné penze představuje navýšení o 475 korun. Kdyby současná vláda ČR neměnila pravidla valorizace, navýšení průměrného starobního důchodu by činilo jen polovinu, tedy 234 korun. Za výraznějším přidáváním je tedy nový model valorizace, promítá se do něj ale i citelnější růst mezd a cen.

Novela zákona o důchodovém pojištění, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna 2017. Podle této novely je také zohledňován růst indexu životních nákladů domácností důchodců, který ale loni dosáhl pouze 2,1 %, a proto se ve valorizaci od ledna 2018 použije obecný index spotřebitelských cen ve výši 2,3 %. V případě, že by byl započítáván růst reálných mezd pouze z jedné třetiny, jako tomu bylo doposud, pak by důchody vzrostly o 3,4 %, což by u průměrného starobního důchodu činilo 410 korun, tedy o 65 Kč méně.

Na základě údajů ČSÚ se základní výměra důchodu k 1. lednu 2018 zvýší o 0,5 %, tedy o 150 Kč na 2700 Kč. Ke stejnému datu bude zvýšena i procentní výměra důchodů, a to o 3,5 %. Důchod se tak zvýší o 4 %. Průměrný důchod se tak poprvé dostane nad hranici 12 tisíc Kč.

Důchodci si takové navýšení bezesporu zaslouží. V průměru lidé stráví v důchodu skoro celé čtvrtstoletí. Muži jsou v penzi průměrně pouze 19 let. Ženy mají podle statistiky ČSSZ důchod v průměru o 2 tisíce měsíčně nižší, v penzi přitom stráví o několik let více než muži, průměrně 27,5 let.

Přehled vývoje valorizace důchodů v letech 2008 až 2018

Měsíc zvýšení

Celkem v Kč

Celkem v %

leden 2008

srpen 2008

350

470

4,0

5,1

leden 2009

333

3,5

leden 2011

377

3,7

leden 2012

178

1,7

leden 2013

141

1,3

leden 2014

49

0,4

leden 2015

205

1,9

leden 2016

40

0,4

leden 2017

313

2,7

leden 2018

475

4,0

Podobné články

Aktuality 6. 1. 2024 / 20:29

Připravované změny v rámci důchodové reformy

Ministerstvo práce a sociálních věcí na změnách, které se týkají důchodů, pilně pracuje, a tak se dá očekávat, že některé spatří světlo světa.

Aktuality 2. 8. 2021 / 8:21

Informativní důchodová aplikace

V červenci 2021 byla zprovozněna nová on-line služba Informativní důchodová aplikace (IDA) ePortálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Aktuality 6. 2. 2020 / 13:21

Změny od 1. ledna 2020

S účinností k 1. lednu 2020 došlo v oblasti odměňování, pracovního práva a sociálního zabezpečení k mnoha změnám. S těmi nejdůležitějšími se vás pokusíme seznámit na následujících řádcích.

Načíst další
 
Napište nám