Odboráři jednali s premiérem Sobotkou a zástupci MPSV o odměňování v roce 2017

Jednání zástupců odborových svazů s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou se uskutečnilo v úterý 19. dubna. Vedle premiéra se jednání zúčastnili zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí  – první náměstek Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa a ředitel odboru pracovněprávní legislativy JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Delegaci odborů vedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a dále vyjednávali předseda OS státních orgánů a organizací Bc. Pavel Bednář, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Bc. Dagmar Žitníková, předseda ČMOS pracovníků školství Mgr. František Dobšík, předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody PhDr. Anna Machová, místopředseda OS hasičů Jiří Jílek a vedoucí makroekonomického oddělení ČMKOS Ing. Martin Fassmann. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2017.

Premiér Sobotka představil návrh ČSSD – růst tarifních platů od 1. 1. 2017 ve zdravotnictví a ve školství o 10 % a u ostatních zaměstnanců veřejného sektoru o 5 %. Zdůraznil, že zatím nejde o vládní návrh, protože jednání v této věci v rámci vládní koalice teprve probíhají. Zvláštní problematikou je odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě.

Představitelé odborů v úvodu vyjádřili názor, že je třeba revidovat celý systém odměňování ve veřejném sektoru. Přednesli požadavek na navýšení objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení tabulky č. 1, 2 a 3 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě včetně možné novelizace tohoto zákona. Zároveň sdělili, že je možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém období, tedy s účinností například již od září tohoto roku, aby se dopad na státní rozpočet rozložil v čase.

Předsedkyně Žitníková připomněla, že požadavek na zrušení základní tabulky a převedení zaměstnanců do vyšších tabulek není nový a že ho odbory uplatňují již několik let. Opakovaně připomínají, že část zaměstnanců, kteří jsou odměňováni podle tabulky č. 1, v mnoha stupních nedosahuje na minimální mzdu a že jim stejně zaměstnavatel tento rozdíl musí doplácet. Pokud přeřadíme zaměstnance z tabulky č. 1, 2, a 3 do tabulky č. 4, zůstane pod úrovní minimální mzdy „pouze 12 stupňů“.

Předsedkyně Žitníková opět zrekapitulovala situaci ve zdravotnictví a připomněla požadavek OS na sjednocení odměňování zaměstnanců, kteří pracují v lůžkových zdravotnických zařízeních, pod platy.

Výsledkem setkání je dohoda o tom, že se uskuteční samostatné jednání k problematice odměňování státních zaměstnanců podle zákona o státní službě a další jednání o platech za účasti předsedů stran vládní koalice. Premiér dále pověřil MPSV ČR úkolem připravit ekonomické dopady zvýšení platů, pokud by se platy zvýšily o 3 % (navrhuje Ministerstvo financí), o 5 % (navrhuje ČSSD), o 10 % (navrhují odbory). MPSV dostalo také za úkol zpracovat analýzu dopadů zrušení základní tabulky.

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám