Odboráři, věřme společně v lepší zítřky…

Všechny vás, čtenáře, srdečně zdravím v novém roce 2020. Pro nás zdravotníky byl vstup do tohoto roku dost hektický a nabitý zprávami, někdy ne zcela pozitivními, většinou vedoucími k naší nespokojenosti a nedůvěře v lepší zítřky. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR odvedl obrovský kus práce a jeho nemalým vítězstvím bylo znovuotevření úhradové vyhlášky a docílení zvětšení objemu peněz plynoucích do zdravotnictví, do nemocnic, pro tento rok.

Ne každý si však uvědomuje, co všechno za tímto počinem stálo a jak houževnatě si muselo vedení našeho odborového svazu vést, aby se tak stalo. To hlavně mě vedlo k napsání těchto řádků.

Pracuji v dozorčí radě Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR něco přes dva roky. Jsme orgánem nepopulárním, již samotné slovo DOZORČÍ je ježaté a ostré… Smyslem naší práce je dozorování, kontrolování a bdění nad správným hospodařením svazu, i když často jsme nuceni vybírat a volit ze dvou nedobrých variant tu schůdnější a pro celý svaz lepší špatnou možnost. To už tak v životě všichni máme.

Je však velmi podstatné, že napříč orgány svazu o věcech přemýšlíme, chceme nacházet řešení a nakonec se nebojíme udělat rozhodnutí To, zda bylo dobré, či ne, bude zřejmé až s odstupem času, jisté však je, že tato rozhodnutí budou mít určitě v budoucnu velký význam.

Význam mají však již nyní, jsou tvořena kolektivem lidí, kteří s nejlepším vědomím a svědomím přemýšlí o každém tématu, hlasování, probírají fakta, hodnotí a tříbí své názory, někdy i mění s přibývajícími informacemi a zjištěnými souvislostmi. Jde vlastně jen o to, že parta lidí má společný cíl, že všichni mají elán, chuť a potřebu se sejít, problémy řešit a být v tom úspěšní.

Naším cílem, cílem dozorčí rady, není svaz oslabovat, pranýřovat a kárat jeho zaměstnance dotěrnými dotazy, našim cílem je zabývat se tématy, která nejsou tak zcela jasná, která mají několik různých výkladů a která by mohla vypadat kontroverzně z různých pohledů.

Tato témata probíráme s vedením svazu, výkonnou radou, konzultujeme a komunikujeme, tak, abychom našli společný závěr a posunuli práci zas o kousek blíž požadovanému výstupu.

Vidíme z blízka, kolik náročné práce dá veškerá činnost svazu a jeho dobré fungování, vidíme také, jak zdlouhavé procesy musejí proběhnout, aby bylo dosaženo kýženého cíle.

Úsilí nás všech v OS se někdy zdá jako boj s větrnými mlýny, no spíš možná často také je. Jsme stále zapáleni a odhodláni se této práci věnovat, protože je zcela jasné, že pokud nebude nikdo za zdravotníky, sociální služby a pomáhající profese bojovat a dokola opakovat politikům a zákonodárcům, co je třeba změnit, přenastavit a udělat, nebudou tyto důležité oblasti udržitelné v chodu.

Každý z nás zažívá ve své pracovní realitě zaměstnání na vlastní kůži bolesti a patálie dnešního zdravotnictví, to, jak nám všem se daří dělat svou profesi dobře, je naším hlavním motorem.

Jsme dnes a denně konfrontováni s tím, že nemůžeme podle svých představ pracovat a být spokojeni s výsledky práce, dnes a denně vidíme své spolupracovníky, trápící se úplně stejně a přemýšlející o smyslu celého toho snažení. Některé už i nevidíme, protože jsou pryč, nevydrželi ten ohromný tlak a pocit frustrace, že každý den odchází člověk z práce s pocitem, že neudělal vše, jak by měl, chtěl a přál by si…

Takový pracovní život se chtě nechtě odrazí i v soukromí a v našich domovech jsou z nás unavení a ztrápení rodiče, partneři a kamarádi, kteří si sami nedokáží pomoci. I pro ně se dál budeme společně prát a snažit se docílit zdánlivě nemožné, lepší podmínky pro naši tak náročnou práci. I pro ně budeme přemýšlet o roztržkách a názorových rozdílech a nejednotných stanoviscích. Aby nakonec vyšel OS silnější a dokonalejší a měl tak větší šanci ovlivnit a razantně změnit systém, byl tvrdým partnerem nekompromisním vládnoucím silám a dokázal svým tlakem změnit třeba jen malinko mínění všech zákonodárců a politiků směrem k větší pozornosti a péči o pomáhající a slabé.

Přeji nám všem mnoho dobrých rozhodnutí, hodně empatie a vzájemné podpory a hodně společně dosažených cílů. Hlavním a nejpodstatnějším přáním je, aby ten nový rok 2020 přinesl co největší příliv nových odborářů, aby se nám společně dařilo naplňovat cíle, pro které se tak ochotně a neúnavně stále dokážeme zasazovat.

Všem vám ze srdce přeji hodně pohody, pokory a štěstí po celý rok 2020.

Podobné články

Aktuality 3. 10. 2022 / 10:47

Zpráva o činnosti dozorčí rady pro IX. sjezd OS

Dozorčí rada OS je nejvyšší kontrolní orgán OS a její činnost vyplývá ze stanov OSZSP ČR.

Aktuality 15. 10. 2021 / 22:37

Zpráva o činnosti dozorčí rady pro celostátní konferenci OS

Činnost dozorčí rady vyplývá ze stanov OSZSP ČR (čl. 110 – 115), ve kterých je uvedena povinnost informovat o závěrech ...

Aktuality 13. 5. 2021 / 13:11

Informace z jednání dozorčí rady OS

Dozorčí rada jednala v minulém roce devětkrát a letos čtyřikrát. Z důvodu pandemie COVID-19 se konala některá jednání on-line.

Načíst další
 
Napište nám