Odboráři z devíti zemí střední Evropy a západního Balkánu jednali v Praze

Odboráři z devíti zemí střední Evropy a západního Balkánu přijeli do Prahy, aby se informovali o postavení odborů v jednotlivých zemích regionu. Ve dnech 10. – 12. dubna si 68 odborářů a odborářek předalo informace o průběhu a výsledcích kolektivního vyjednávání a o ekonomické situaci v jednotlivých zemích. Kromě zástupců z Kosova přijeli zástupci ze všech zemí regionu, a to z Bosny-Hercegoviny, Chorvatska, Maďarska, Makedonie, Černé Hory, Srbska, Slovenska, Slovinska a České republiky.

Setkání regionu se koná vždy v zemi, která se ujme hostitelské role. V roce 2012 se jednání konalo ve Slovenské republice, pro příští rok byla skupina zástupců pozvána do Maďarska.

Každá ze zemí podává konkrétní informace o stavu a vývoji kolektivního vyjednávání, sociálního dialogu, ekonomické situaci a dopadech na zaměstnance.

Situace je složitá ve všech zemích, krize, ať už ji nazýváme jakkoliv, má negativní dopady na zaměstnanost, vývoj produktivity práce, mezd i na mezilidské vztahy.

Informace, které si zástupci sdělili, ukazují na důležitost takových setkání. Ministři se scházejí na nejvyšší úrovni a připravují taktiku a strategii vůči zaměstnancům. Odboráři se takto také musí scházet a připravovat obranu práv zaměstnanců.

Velmi zajímavá a poučná byla zpráva regionálního tajemníka Josefa Krejbycha, který shrnul aktivity odborů regionu a předložil návrhy na následující aktivity. Pro Českou republiku se připravují projekty pro mladé členy, pro nábor členů, pro Slovenskou republiku se připravuje  konference pro oblast zdravotnictví. Maďarsko navrhuje projekt k rozvoji kultury.

Náměstek generální tajemnice EPSU (Federace odborových svazů veřejných služeb) Jan Willem Goudriaan informoval o práci struktur EPSU, výkonného výboru, sekcí resortů pro kolektivní vyjednávání. Například v oblasti sociálního dialogu v resortu zdravotnictví a sociální péče má odborový svaz zástupkyně Ivanu Břeňkovou a Ivanu Štěpánkovou.

Jan Willem informoval o kampani Voda je lidské právo. Ještě dvě země musí získat potřebný počet podpisů, aby se problematikou vody zabývala evropská rada a připravovala se legislativa. Osobně je mi velice líto, že to, co dokázala Slovenská republika, jsme zatím nedokázali.

Přínosná byla přednáška experta pro ekonomiku z Evropské odborové konfederace (ETUC, EOK) Ronalda Janssena. Vysvětlil pohled komisařů na krizi a pohled odborářů. Evropská komise a její ekonomové velmi agresivně vysvětlují, že za krizi může nezodpovědný nárůst nákladů do veřejných služeb, tlak odborářů na nárůst platů a mezd. Z jejich pohledu je nutné snižovat počty zaměstnanců a jejich platy. Jak pociťujeme, tímto se řídí vlády všech zemí, naši nevyjímaje.

Ronald Janssen naopak poukázal na chování, bank a trhů ve vazbě na úspory ve veřejných sektorech, na snížení spotřeby a následky úsporných opatření na rozvoj ekonomiky.

Účast na setkání přijal expert ČMKOS pro ekonomiku Martin Fassmann, který podal informace o vývoji české ekonomiky, názorech ČMKOS a jejích aktivitách. Informoval o posledním jednání tripartity k minimální mzdě a připravovaných krocích vlády, zaměstnavatelů a odborářů k rozvoji ekonomiky

Souhrnnou zprávu za Českou republiku podala Ivana Břeňková. Upozornila, že v České republice je nezaměstnanost a zadluženost obyvatelstva jedním z hlavních problémů ekonomiky.

Počet lidí, kteří žijí na hranici chudoby, trvale roste. Jsou regiony, ve kterých je 1/3 až 2/3 obyvatel závislých na sociálních dávkách.   

Obecná míra nezaměstnanosti byla v České republice k 31. 12. 2012 9,4 %, muži 8,4 %, ženy 10,6 %, mladí 25 %. Jsou regiony, kde je nezaměstnanost 18 % (Bruntálsko – severní část Moravy). Na jedno volné pracovní místo jsou 4 až 120 uchazečů podle regionu.

Pro kolegy ze západního Balkánu šlo o čísla velmi nízká, zde se potýkají i se 40% nezaměstnaností, což nás nemůže uklidnit.

Setkání regionu se povedlo, získali jsme důležité informace a pohledy na důsledky krize. Předali jsme si zkušenosti pro dialog a jednání.

Kolegyně a kolegové se rozešli s přáním úspěchů v odborářské práci a s tím, že se těší na následující setkání v Maďarsku.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám