Odboráři z veřejných služeb a veřejné správy jednali o svých platech v příštím roce

Více než 300 odborářů z veřejných služeb a veřejné správy z celé republiky se v úterý 12. června dopoledne vměstnalo do sálu Přítomnost v pražském Domě odborových svazů na protestní setkání na téma zvyšování platů v příštím roce. Ti, na něž nezbyla židle, usedli na schodech, desítky zbývajících stály. Mezi přítomnými z celkem 13 odborových svazů bylo také více než 70 členů OS zdravotnictví a sociální péče ČR, většina z nich v bílých kšiltech.

Jednání zahájil předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací a mluvčí odborových svazů veřejných služeb a veřejné správy Pavel Bednář.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula odmítl slova premiéra Andreje Babiše, že odbory ho nutí jednat pod nátlakem. Zdůraznil, že již 14. března odbory vyzvaly vládu k jednání o platech, ale reakce se nedočkaly. A podivil se, že místo toho, aby premiér přijal pozvání a zúčastnil se tohoto jednání odborářů, pozvání odmítl a ráno uspořádal tiskovou konferenci na téma odměňování. Na ní oznámil, že vláda chce příští rok zvýšit sumu na platy ve veřejné sféře o 6 procent. Přidávat chce hlavně špatně placeným profesím a oborům, v nichž chybějí pracovníci. Tarify by se měly zvednout o 2 procenta.

Zbývající peníze by se měly rozdělit resortům, kde jsou nejnižší výdělky a kde chybějí pracovníci. Babiš zmínil například kulturu, sociální služby či některé úřady.

Neúčast na akci Babiš odmítl s tím, že to nepovažuje za nezbytné a nemá v úmyslu jednat pod takovýmto nátlakem a v takovéto konfrontační atmosféře. Středula zdůraznil, že pod tlak se premiér dostal sám především tím, že s odbory odmítá jednat v rámci přípravy státního rozpočtu o růstu platů zaměstnanců ve veřejné sféře.

Návrh premiéra je pro odbory nepřijatelný, protože růst by tak sotva pokryl inflaci.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková poděkovala přítomným za jejich aktivitu a solidaritu. Stručně přiblížila situaci zaměstnanců zdravotnictví a sociální péče a zdůraznila, že odborový svaz stále požaduje 10% zvýšení tarifů pro všechny. Zvýšení platů je nejvíc protikorupční opatření, protože tyto peníze jdou lidem, ne na úplatky.

Předseda Českomoravského OS pracovníků školství František Dobšík uvedl, že s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jednají kontinuálně a jsou rádi, že stát má školství jako prioritu. Ocenil, že ostatní odborové svazy jsou solidární a pedagogům zlepšení příjmů přejí. Zdůraznil, že školský odborový svaz požaduje 10 % pro všechny.

Místopředseda OS státních orgánů a organizací Rudolf Pospíšil připomněl, že se často diskutuje o tom, jak má být státní správa stále více kvalitní a funkční. Skutečnost je ovšem zcela jiná. Ve veřejné správě je neobsazených 14 tisíc pracovních míst a ve státní službě 8 tisíc. Důvodem jsou především platy, narůstající agenda, stoupající agresivita klientů.

Předseda OS hasičů Zdeněk Jindřich Oberreiter poděkoval přítomným zástupcům hasičů, kteří přišli na jednání v červených tričkách. Zastupuje zájmy 10 000 hasičů. Před jednáním stihl sledovat část premiérovi tiskové konference a užasl, když se dozvěděl, že od roku 2013 dostali přidáno 51 %. Premiér při tom opomenul uvést, že v roce 2011 se platy o 10 % snížily. Ve skutečnosti u nastupujícího hasiče průměrný příjem včetně všech příplatků nedosahuje výše průměrného platu.

Předseda OS pracovníků kulturních zařízení Jaroslav Matoušek zdůraznil, že přestože drtivá většina zaměstnanců kultury jsou vysokoškoláci, jejich plat je celkově druhý nejnižší, hůře jsou na tom jen zaměstnanci sociálních služeb. Vysokoškolák v kultuře to po 20 letech práce dosáhne na dnešní nástupní plat prodavačky některých řetězců. Platy v kultuře jsou tak nízké, že pouze plošné přidání může pomoci.

Předsedkyně Českomoravského OS civilních zaměstnanců armády Renata Kořínková požadovala plošné přidání všem o 10 % a podpořila zvýšení platů ve zdravotnictví a ve školství. Zdůraznila, že současný Babišův postoj znemožňuje, abychom doháněli vyspělé státy Evropské unie.

Předsedkyně OS pracovníků knihoven Dana Menšíková smutně konstatovala, že by o platech zaměstnanců knihoven musela opakovat to, co říkala v roce 1999, 2000, 2001… a ve všech dalších letech. Přitom jsou vzdělaní, skromní, pracovití, houževnatí. Byla vychována tak, že nejlepší investice je do zdraví a do vzdělání. Ale to, co se teď děje se vzdělanými a pracovitými lidmi, nemá obdobu. „Pane premiére, stát není firma, a už vůbec to není vaše firma. Vy jste placen z našich daní, které poctivě platíme, tak bychom z nich také chtěli něco mít. A při svých spanilých jízdách do krajů se nebavte jen s řediteli, ale také s obyčejnými lidmi,“ zdůraznila.

Předseda UNIE OS profesionálních zpěváků ČR Richard Rokos uvedl, že jsou jen malým odborovým svazem působícím na 12 pracovištích v republice. Proto je pro ně velmi důležité zvýšení platových tarifů a podporují ho.

Prezident Unie orchestrálních hudebníků ČR Jiří Dokoupil zdůraznil, že členové tohoto svazu pracují v organizacích, které jsou z devadesáti procent zřizovány městy a kraji. Takže i když se zvýší tarify, čeká je stejně boj s místními politiky, případně jim sice zvýší tarify, ale sníží osobní příplatky. Když nedojde ke zvýšení tarifů, jsou úplně bez šance na zlepšení platů. Tarif je jistota. Proto požadují 10% zvýšení tarifů. Zároveň varoval před snahami o nejrůznější transformace. V okamžiku, kdy se přejde z platů na mzdy, je to ještě horší.

Předsedkyně OS pracovníků kultury a ochrany přírody Anna Machová přiznala, že ji trápí, co se zase objevuje v médiích – dokola opakovaná mantra, jak je možné, že ve státním sektoru rostou platy, když se tam nevytvářejí žádné hodnoty. Připomněla, že existuje jakási dělba činností mezi profesemi. Navíc řada lidí ve státním sektoru jsou vysokoškoláci. A je smutné, že na průměrnou mzdu ve státě dosáhnou až těsně před odchodem do důchodu.

Následná prezentace statistických údajů ukázala vývoj platů a mezd v uplynulém období.

V diskusi odboráři různých profesí informovali o situaci na svých pracovištích, o mizerném platu, nedostatku zaměstnanců, přetěžování těch stávajících, o množství přesčasů, o narůstající agresivitě klientů a mnoha dalších problémech. Někteří přiznali, že už také zvažují odchod ze současné práce.

Na závěr shromáždění jeho účastníci přijali společné prohlášení – viz níže jako soubor ke stažení.

Tisková konference

S výsledky jednání předseda ČMKOS Josef Středula a předsedové odborových svazů seznámili novináře na tiskové konferenci.

Předseda Středula shrnul jednání a zopakoval, že odbory opakovaně vyzvali premiéra Babiše k jednání o platech. Připomněl také průběh jednání odborářů z nemocnic s premiérem Babišem a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem 4. května, kde premiér podpořil zvýšení tarifů ve zdravotnictví. Krátce poté ale změnil názor. Středula uvedl také statistické údaje týkající se odměňování některých profesí ve zdravotnictví. Odmítl selektování zaměstnanců a zdůraznil, že přidat těm nejhůře placeným je velmi jednoduché – stačí zrušit nejnižší platovou tabulku.

Středula zdůraznil, že odboráři a odborářky z celé republiky na shromáždění dali jasně najevo, že jsou připraveni i k případným protestním akcím. Cílem odborů ale není pořádat protestní akce, odbory chtějí jednat, chtějí se dohodnout. To ale nejde, pokud protistrana nezasedne za jednací stůl.

Dagmar Žitníková informovala o tisícových rozdílech mezi platy a mzdami ve zdravotnictví a v sociálních službách. Zopakovala požadavky odborového na 10% zvýšení tarifů a na sjednocení odměňování. Odbory chtějí, aby lidé, kteří pracují ve veřejných službách, kteří se starají o lidi, za své platy a mzdy mohli důstojně žít. Tarify jsou základ. Když to nemáte v tarifech, není jistota, že něco dostanete.

Dana Menšíková za odborové svazy v kultuře popsala tristní odměňování těchto zaměstnanců. Mrzí ji, že s výjimkou náměstkyně ministerstva kultury nikdo z vládních činitelů na jednání nepřišel. Atmosféru označila neuvěřitelnou, za emocemi nabitou, elektrizující. Ocenila, že přes všechny snahy se nedaří vrazit klín mezi jednotlivé skupiny zaměstnanců. Zdůraznila, že k zaměstnancům kultury se jinak než přes tarify peníze nedostanou.

V odpovědi na dotazy novinářů Dagmar Žitníková odmítla slova o tom, že odbory vydírají premiéra a ministra zdravotnictví. Sto padesát lidí, zástupců nemocnic, kteří se sešli 4. května, chtělo po panu premiérovi a panu ministrovi pomoc. Seznámili je s tím, že sestřičky pracují devět dvanáctihodinových směn za sebou, že v noci nejsou schopné si ani dojít na toaletu, že je tam jedna na čtyřicet pacientů, že je jedna s dětmi na oddělení a když musí odejít na porodní sál, zůstanou tam bez dozoru…

„Ti lidé po nich chtěli pomoc, chtěli, aby s tím něco udělali, a také chtěli, aby personál měl nějakou perspektivu. Tu perspektivu jim tam slíbili, Že už je nebudou rozdělovat, že nebudou zvyšovat platy jenom sestrám, ale přidají také sanitářům, ošetřovatelkám, bez kterých práce není možná. Nakonec jsme se dozvěděli, že slib nebyl slibem, ale jenom podporou. A to si myslím, že není fér! Není to fér vůči těm lidem, kteří čekali na pomoc, na konkrétní kroky. Nečekali na to, že pak pan premiér a ministr řeknou, že ani nic nebylo!“ zdůraznila.

Záznam tiskové konference viz na webu ČMKOS: https://www.cmkos.cz/obsah/219/video-setkani-zastupcu-zamestnancu-odborovych-svazu-ropo/22201

Foto autorka, Lubomír Francl a Petr Kolev (Sondy revue)

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 23. 5. 2024 / 12:24

Předsedkyně Žitníková napsala poslanům kvůli kompetencím hygieniků

Předsedkyně OS Dagmar Žitníková napsala poslankyním a poslancům kvůli odebrání kompetencí hygienické službě a nepravdivému obsahu dehonestujícíh výroků ministra zdravotnictví Vlastimila Válka.

Aktuality 23. 5. 2024 / 10:45

Petici proti propouštění bez udání důvodu jsme předali. DĚKUJEME!

Archy petice proti propouštění bez udání důvodu předali zástupci odborových svazů 22. května Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny.

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Načíst další
 
Napište nám