Odborová akademie 2017

Ve dnech 13. a 14. října mi bylo umožněno zúčastnit se, jako host, dalšího běhu Odborové akademie. Tuto akademii pořádá Českomoravská konfederace odborových svazů za spolupráce Nadace Friedricha Eberta. Jejím cílem je pomoci zástupcům odborových svazů získat lepší povědomí v oblastech, ve kterých se odbory angažují. Jedná se především o pracovní právo, sociální dialog a jiné. Důležité je i setkávání se napříč odborovými svazy z různých odvětví. Výměna informací, poznávání problémů v jiných odvětvích nebo naopak spolupráce na stejných problematikách jsou obrovským přínosem.

Páteční odpolední program byl věnován diskuzi se zástupci neziskových organizací Idealisté, Multikulturní centrum a Gender Studies o. p. s. Nejprve nám zástupci neziskovek krátce představili sebe i své organizace a poté jsme ve třech skupinkách měli možnost s nimi diskutovat. Zajímavé bylo i to, že například Multikulturní centrum již delší dobu s odbory spolupracuje. Společně s Odborovým svazem pracovníků obchodu vytvořili zajímavý materiál s názvem „Jsem prodavačka, jsem pokladní a znám svá práva“. Jedná se o právní minimum pro zaměstnance a srozumitelně vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Tento materiál jsem předal zástupcům sekce pro práci s členskou základnou našeho OS jako podnět pro další práci.

I přes dostatečný časový prostor pokračovala diskuze mezi účastníky akademie a zástupci neziskovek ještě v nedaleké pizzerii nad večeří a skleničkou dobrého vína.

V sobotu od rána Odborová akademie pokračovala vystoupením Jany Maláčové, ředitelky Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí z Ministerstva práce a sociálních věcí. Krátce představila demografii ČR, systém sociální podpory, plány ministerstva do budoucnosti a v neposlední řadě jsme se zabývali i rozdílným odměňováním mužů a žen, které je u nás jedním z nejvyšších v EU. Ačkoliv ve zdravotnictví možná nejsou tyto rozdíly tak výrazné, přesto se tento problém dotýká i nás.

Na toto téma navázal i následující lektor, právník OS KOVO Vladimír Štich. Jednou z možností je povinnost zaměstnavatelů zveřejňovat výši mezd a platů zaměstnanců. Zatímco například v sousedním Rakousku tato povinnost platí, u nás se tomu zaměstnavatelé brání a dokonce se všelijakými vnitřními předpisy snaží zaměstnancům zakázat o výši své mzdy či platu hovořit. Toto označil Vladimír Štich za protiprávní, protože žádný zákon mi nezakazuje sdělit, jakou pobírám výplatu.

Odpoledne potom pokračoval program Odborové akademie už jen pro řádné frekventanty tématy kolektivního vyjednávání s lektorem Ladislavem Peterkou, kterého náš OS získal k uspořádání semináře pro naše členy. Jedná se o špičku ve svém oboru v ČR a jsem vděčný, že jsem měl možnost se s ním setkat v rámci Komplexního vzdělávání (předchůdce Odborové akademie) a z jeho přednášek a praktických cvičení si odnést mnoho do odborové praxe.

Těší mě, že se daří takové projekty, jakým je Odborová akademie, uskutečňovat. Za organizačně perfektně zajištěné semináře patří dík místopředsedkyni ČMKOS Radce Sokolové a nadaci FES. Je dobře i to, že v každém běhu Odborové akademie má náš OS své zástupce. Na takovýchto akcích máme možnost se setkávat s odboráři z jiných odvětví a předávat si vzájemně velice cenné informace a zkušenosti.

Foto autor

Podobné články

Aktuality 4. 6. 2023 / 18:40

Má dáti – nedal… aneb Školení pro hospodáře odborových organizací

V květnu a začátkem června se po několikaleté pauze uskutečnila v Praze a Olomouci školení pro hospodáře odborových organizací.

Aktuality 16. 5. 2023 / 20:08

Semináře na téma FKSP, sociální fond a kolektivní vyjednávání

Ve dnech 20. dubna, 25. dubna a 2. května 2023 v Olomouci a v Praze uspořádal odborový svaz semináře na téma FKSP, sociální fond, benefity a kolektivní vyjednávání.

Aktuality 23. 10. 2021 / 13:35

Síla odborů

Ve dnech 20. – 22. října se ve znojemském hotelu Mariel konal 1. ročník školení s názvem Síla odborů.

Načíst další
 
Napište nám