Odborové organizace a OS žádají: neschvalujte univerzitní nemocnice

Návrh zákona o univerzitních nemocnicích projednával poslanecký výbor pro zdravotnictví také na svém výjezdním zasedání ve středu 14. června odpoledne v Mikulově. Rovněž tohoto jednání se zúčastnili zástupci odborových organizací z fakultních nemocnic a vedení odborového svazu, kteří znovu zopakovali, že s tímto návrhem zákona zásadně nesouhlasí.  

Odborové organizace fakultních nemocnic a odborový svaz k návrhu zákona o univerzitních nemocnicích vydaly společné prohlášení:

 

Odborové organizace z fakultních nemocnic sdružené v OS zdravotnictví a sociální péče ČR žádají: neschvalujte zákon o univerzitních nemocnicích

Odborové organizace sdružené v Odborovém svazu zdravotnictví a sociální péče ČR a tento odborový svaz požadují, aby dál nebyl projednáván a schválen předložený návrh zákona o univerzitních nemocnicích. Zdůvodnění vzniku návrhu zákona je nepravdivé, přesto z něho plyne současný obrovský tlak na přijetí zákona bez jeho řádného projednání. Ve skutečnosti návrh přináší velká rizika pro současné fakultní nemocnice i pro další osud superspecializované péče v nich poskytované.

Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz odmítají nepravdivá tvrzení v důvodové zprávě k návrhu zákona:

Důvodová zpráva: „Návrh zákona o univerzitních nemocnicích byl vypracován na základě Programového prohlášení vlády, v němž se vláda zavázala předložit návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích, který umožní jejich transparentnější a efektivnější řízení.“

Skutečnost: Právě odbory naléhavě žádaly o předložení návrhu zákona, který by umožnil vznik veřejných neziskových nemocnic, a to tak, aby se na ně mohly za výhodných podmínek transformovat nemocnice ve formě obchodních společností, nejčastěji akciových. Tato možnost tu podle odborů nadále velmi citelně chybí. Předložený návrh zákona o univerzitních nemocnicích s tímto problémem však nemá vůbec nic společného a neřeší jej.

Důvodová zpráva:Potřeba právní úpravy univerzitní nemocnice je dána specifickými podmínkami poskytování zdravotních služeb zajišťovaných státem. Státní příspěvková organizace již nevyhovuje současnému způsobu financování činnosti poskytovatelů zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění a požadavkům kladeným na jejich efektivní hospodaření a řízení.“

Skutečnost: Zdejší příspěvkové organizace normálně fungují a jsou obdobou neziskových organizací běžně existujících v zahraničí. Poskytování péče v nemocnicích je však ohroženo, a to nedostatkem zaměstnanců a jejich nesnesitelnými pracovními podmínkami. Tento problém je třeba neodkladně řešit. Je trestuhodné místo toho vytvářet zdání, že nejnaléhavější v resortu je potřeba zlikvidovat fakultní nemocnice v jejich současné podobě.

Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz varují před důsledky, které by schválení navrženého zákona přineslo:

● Návrh zákona přináší největší odstátnění majetku ve zdravotnictví za posledních dvacet let. Fakultní nemocnice představují odhadem majetek v hodnotě okolo 60 mld. Kč s ročním obratem okolo 100 mld. Kč.

● Z informací, které odbory dostávaly v minulých letech, lze dovodit, že fakultní nemocnice nejsou ve většině případů schopné zvládat z příjmů zdravotního pojištění provoz, modernizaci i investice a že některé mají z minulých let finanční závazky v řádech mnoha set milionů a možná miliard korun. V souvislosti s návrhem zákona ale není vyčísleno, jaké závazky fakultní nemocnice mají a jaké dopady by tyto závazky měly po změně právní formy nemocnic na jejich praktické fungování.

● Co bude s dluhy nemocnic? Některé nemocnice jsou kvůli historicky nevýhodným paušálním platbám obrovsky zadlužené. V návrhu ale není řešena možnost podpory státu. V návrhu se přímo stanoví, že jakýkoliv další zásah do chodu nových univerzitních nemocnic bude možný jen zákonem, což je dost složité.

● Stát se návrhem zákona vzdává možnosti zasahovat do fungování superspecializované péče a možnosti zajistit článek 31 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.“

Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz se ptají:

● Proč Ministerstvo zdravotnictví požádalo o sloučení připomínkového řízení a o zkrácení lhůt na pouhých pět dnů?

● Proč připomínky odborů, které byly zpracovány i v tomto drasticky krátkém termínu, nebyly vypořádány?

● Návrh zákona o univerzitních nemocnicích odmítli odbory i zaměstnavatelé. Proč na jejich zásadní námitky není brán zřetel?

● Proč Ministerstvo zdravotnictví požádalo, aby v tomto případě nemusely být zpracovány ekonomické dopady tzv. RIA, když ke každému novému právnímu předpisu mají být zpracovány?

● Proč v návrhu chybí přehledné principy součinnosti nemocnic?

● Proč návrh neakceptuje dosavadní politiku Ministerstva zdravotnictví řešit některé nákupy centrálně, a tím snížit náklady nemocnic?

● Proč původní ministerský návrh zákona obsahoval paragraf 41, který umožňoval v období několika příštích měsíců sloučit, rozdělit a rozprodat ze současných organizací, které zřizuje Ministerstvo zdravotnictví (nejen z fakultních nemocnic), cokoliv. Stačilo, aby se dohodlo Ministerstvo zdravotnictví s Ministerstvem financí. V podstatě by to znamenalo „na chvíli zhasnout“, tedy situaci, kterou známe z dob privatizace v devadesátých letech minulého století. Tento nebezpečný paragraf byl kvůli vlně odporu, kterou vyvolal, ze zákona odstraněn. Hrozí však, že jej do návrhu snadno a nenápadně vrátí některý poslanec.

● Proč návrh vůbec vznikl a proč je tak usilovný tlak na jeho schválení ještě před volbami? Komu to prospěje? Kdo z toho očekává zisk? Pacienti, zaměstnanci, nemocnice, univerzity ani stát to nebudou. Kdo tedy?

Odborové organizace z fakultních nemocnic a odborový svaz navrhují:

● Přerušit projednávání návrhu zákona o univerzitních nemocnicích v Poslanecké sněmovně.

● Řešit poskytování nemocniční péče jako celek, vrátit se k záměru upravit fungování nemocnic zákonem, a to na neziskovém principu. Je nutné stanovit síť nemocnic a řešit jejich součinnost atd.

● Řešit velmi vážné zvláště personální problémy, které již zcela konkrétně ohrožují dostupnost a kvalitu poskytované péče.

● Neprodleně pomoci zaměstnancům ve zdravotnictví schválením novely zákoníku práce, jež bude obsahovat poslanecký návrh Jaroslava Zavadila, kterým se sjednotí odměňování v lůžkových zdravotnických zařízeních pod systém platů.

Sjednocení odměňování je transparentním prvkem v oblasti ekonomiky nemocnic, jako jediné zaručí vládou, zaměstnavateli a odbory dohodnuté zvýšení odměn za práci a bude působit jako stabilizační prvek v současné personální krizi. Je předpoklad, že část zaměstnanců, kteří zvažují odchod z nemocnic, po této změně na svých pracovištích zůstane.

Originál prohlášení s podpisy viz níže jako soubor ke stažení.

Soubory ke stažení

Podobné články

Aktuality 21. 5. 2024 / 10:04

Lékaři a odboráři se bojí, že vláda nechce splnit prosincovou dohodu

Obava z neochoty vlády splnit dohodu, kterou za asistence Petra Fialy uzavřel 8. prosince ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se zástupci lékařů a odborů, byla důvodem tiskové konference, která se konala v pondělí 20. května v Praze.

Aktuality 16. 5. 2024 / 22:34

Už zase se odebírají hygienikům kompetence!

Novelu zákona o návykových látkách připravila skupinou poslanců s představou nutné ochrany dětí. To lze pochopit, ale nelze pochopit a souhlasit s tím, že se opět řeší odebrání kompetencí hygienické službě.

Aktuality 16. 5. 2024 / 21:52

Výpověď bez udání důvodu je naprosto NEPŘIJATELNÁ!

Příští týden se bude v Poslanecké sněmovně projednávat euronovela zákoníku práce.

Načíst další
 
Napište nám