Odborový svaz chce uzavřít kolektivní smlouvy vyššího stupně

Odborový svaz po celou dobu své existence prosazuje zlepšení pracovních a mzdových podmínek zaměstnanců. Standardním nástrojem pro ujednání o pracovních a mzdových podmínkách je kolektivní smlouva. Na úrovni našeho svazu máme zatím pouze podnikové kolektivní smlouvy, které si vyjednávají odborové organizace se svými zaměstnavateli.

V některých odborových svazech, a zcela běžně v Evropě, fungují kolektivní smlouvy vyššího stupně, které jsou zastřešující pro odborové organizace a zaměstnavatele, kde se stanoví nepodkročitelné pracovním podmínky, odměňování a benefity pro zaměstnance. Kolektivní smlouvy vyššího stupně by chtěl uzavřít, jako prvek pro personální stabilizaci, se zástupci zaměstnavatelů i náš odborový svaz.

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro sociální služby

V průběhu loňského podzimu jste byli informováni o návrhu Kolektivní smlouvy vyššího stupně pro oblast sociálních služeb, kterou jsme předložili Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR a kterou se zaměstnavateli projednáváme.

K našemu návrhu jsme dostali od Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR konkrétní připomínky a vyjednávací týmy se nad návrhem sešly osobně. Dohodli jsme si termín dalšího jednání a také společný postup k prosazení výhod, které ze smlouvy vyplynou.

Spolu s prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřím Horeckým chceme jednat s ministryní práce a sociálních věcí Jaroslavou Němcovou, kde budeme usilovat o podporu našeho návrhu a o zajištění financí na výsledky dohody.

Tento postup je odrazem kvalitního sociálního partnerství. Dohoda je společným zájmem odborů i zaměstnavatelů a naším cílem je zlepšit pracovní a mzdové podmínky v odvětví sociálních služeb.

Kolektivní smlouva vyššího stupně pro oblast lůžkové zdravotní péče

Dne 12. října loňského roku jsme předložili spolu s Lékařským odborovým klubem – Svazem českých lékařů návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně čtyřem asociacím, které působí jako zaměstnavatelské organizace v nemocničním sektoru. Návrh obdržela Asociace nemocnic ČR, Asociace českých a moravských nemocnic, Asociace krajských nemocnic a Sdružení soukromých nemocnic ČR.

Dne 20. října jsme obdrželi dopis z Asociace nemocnic ČR, že většina jejich členů jsou příspěvkové organizace, takže jsou vázáni pravidly pro jejich fungování, nicméně jsou připraveni se zúčastnit jednání o návrhu.

Další dopis jsme obdrželi dne 1. listopadu 2017 od Asociace krajských nemocnic s konkrétními připomínkami a informací, že jsou připraveni účastnit se osobního jednání.

Asociace českých a moravských nemocnic a Sdružení soukromých nemocnic ČR na návrh nereagovaly.

Odborový svaz proto inicioval osobní jednání dne 27. 11. 2017, kdy byli na schůzku pozváni zástupci všech asociací. Jednání se zúčastnili pouze zástupci Asociace nemocnic ČR a Asociace krajských nemocnic s tím, že další jednání by se mělo konat za účasti zástupců všech asociací.

Odborový svaz zaslal všem asociacím návrh na jednání, které mělo proběhnout buď 14., nebo 15. prosince.

Dne 8. prosince jsme obdrželi společné sdělení od všech čtyř sociálních partnerů, že nejsou ve smyslu ustanovení § 23 zákoníku práce organizacemi zaměstnavatelů kompetentními uzavřít návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně.

Dne 18. 12. 2017 byl proto návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně předán prezidentovi Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiřímu Horeckému. Za jeho stranu bylo přislíbeno vyjádření do konce února, což bylo následně posunuto do 7. března.

Připomínky ani žádné další informace jsme ke dni uzávěrky Bulletinu nedostali.

Odborový svaz nyní spolu s Lékařským odborovým klubem řeší další postup.

Podobné články

Aktuality 15. 7. 2024 / 19:23

Tzv. dobrovolné kompetence zdravotnických záchranářů v ČR

Časy se mění a roste poptávka po vyšších kompetencích zdravotnických záchranářů. Ovšem změny musí nejprve nastat v legislativě a teprve potom se mohou zavádět v praxi a ne opačně.

Aktuality 14. 7. 2024 / 21:04

iWorCon pro zlepšení podmínek zaměstnanců v sociálních službách

EPSU, výbor sektorového sociálního dialogu pro sociální služby (EPSU HSS) a Federace evropských sociálních partnerů (FESE) se zasadily o projekt pro zaměstnance v sociálních službách pod názvem iWorCon. 

Aktuality 12. 7. 2024 / 14:43

Změny u DPP a DPČ od 1. 7. 2024

Oblast dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), zasáhla od konce roku 2023 řada zásadních změn.

Načíst další
 
Napište nám