Odbory na tripartitě upozornily na Nečasovy zákony, které mají vstoupit v platnost

Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita) se konala v pondělí 17. března od 17 hodin. Odbory, zaměstnavatelé a vláda se zabývali několika důležitými tématy.

Projednali:

– materiály týkající se čerpání evropských fondů a informaci o přípravě operačních programů pro nové plánovacího období,

– materiály, které vyhodnotily přijatá opatření ve vztahu ke stavu dopravy, představu strategie mýtného systému, návrhy na obnovu dopravní infrastruktury včetně vytváření liniových staveb,

– legislativní plán vlády,

– složení pracovních týmů tripartity.

Na závěr se diskutovalo o fiskálním paktu.

Co bylo řešeno konkrétně a jaké budou dopady na zaměstnance?

Vláda se pokusí zajistit vyčerpání co největšího objemu peněz z evropských fondů. Jsou připraveny změny v jednotlivých programech, s Evropskou komisí se dohodlo, že ČR může čerpat např. finance na protipovodňové opatření. Smyslem všech opatření je, abychom vyčerpali pro naše potřeby to, co je pro nás připraveno. Při realizaci projektů vznikají nová pracovní místa nebo se drží ta stávající. Příští programové období je náročné, ČR musí dodržet postupy stanovené Evropskou komisí, k programům musí být zpracovány jednotlivé strategie a času je již velmi málo.

Závěr:

Odbory i zaměstnavatelé poděkovali vládě za její iniciativy k získání co nejvíce financí, za spolupráci a nabídli pomoc při přípravě materiálů na příští rozpočtové období.

Doprava – obrovský problém, v rozpočtu nebyly finance na spolufinancování výstavby cest, máme nejhorší stav dopravních komunikací ve Střední Evropě. Pro výstavby nových dopravních infrastruktur nejsou vytvořené příznivé podmínky, než se začne stavět, tak jsou problémy s výběrovými řízeními, firmy se odvolávají na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Velké problémy mají i státní firmy.

Závěr:

Všichni se shodli, že je potřeba novelizovat zákon o veřejných zakázkách, řešit kompetence ÚOHS, připravit komplexní strategii pro dopravu v ČR, a to jak pro osobní, tak pro nákladní.

Legislativní plán vlády – odbory i zaměstnavatelé jej dostali k připomínkám, vláda chce co nejdříve předložit příslušné návrhy zákonů pro všechny problematické oblasti.

Závěr:

Zaměstnavatelé se vyjádřili, že plán je velmi ambiciózní, ale je potřeba práci na jednotlivých zákonech propojit .

Odbory upozornily na konkrétní problémy – je potřeba řešit zákony, které schválila Nečasova vláda a které mají vstoupit v platnost v příštích letech, jako je například od roku 2016 jedna sazba DPH, vytvoření jednotného inkasního místa, zvýšení odvodů na zdravotní pojištění zaměstnancům a další. Odbory s těmito zákony nesouhlasily a nyní je nutné, aby byly změněny.

Odbory upozornily i na problémy nového občanského zákoníku a také požádaly, aby byly pro připomínky stanoveny dostatečně přiměřené lhůty.

Předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková připomněla, že odbory jsou nezastupitelným připomínkovým místem.

Pracovní týmy – odbory i zaměstnavatelé potvrdí nebo navrhnou členy týmů. Týmy mají velké tripartitě předkládat své závěry. Na program tripartity se dostanou jen v týmech projednané materiály.

Závěr:

Předsedkyně Žitníková požádala, aby týmy dostávaly materiály k projednání s dostatečným časovým předstihem.

Fiskální pakt – odbory i zaměstnavatelé podporují soudržnou Evropu a zodpovědnou finanční politiku.

Bod aktivní politika zaměstnanosti bude na programu tripartity v dubnu, stejně jako problematika zdravotnictví a sociálních služeb.

Podobné články

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:55

EPSU podpořila demonstraci, poté apelovala na premiéra Fialu

Výkonný výbor EPSU na svém on-line jednání 16. května projednával kongres EPSU, volby do Evropského parlamentu a také podporu připravované demonstraci v Praze.

Aktuality 14. 6. 2024 / 21:30

Nohejbal stále žije!

Po jarním váhání a nedostatečném zájmu o turnaj v nohejbale uspořádali pod vedením Honzy Zatloukala 1. června stejný turnaj záchranáři z Olomouce.

Aktuality 14. 6. 2024 / 12:10

ČMKOS vyráží do regionů

Zástupci ČMKOS a odboroví právníci i letos vyrazí do regionů, aby na setkáních s občany informovali o významu odborů a výhodách členství.

Načíst další
 
Napište nám